Auditarea Situatilor Financiare

Proiect
8.2/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 14349
Mărime: 171.22KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Management Financiar Contabil Specializare:Contabilitate Informatica de Gestiune

Cuprins

Cap.1 Abordarea auditului situatiilor financiare.

1.1 Aspecte generale;

1.2 Obiective ale auditarii situatiilor financiare;

1.3 Responsabilitatea auditorului in procesul de auditare a situatiilor financiare;

Cap.2 Formatul si continutul situatiilor financiare anuale.

2.1 Aria de aplicabilitate si moneda de raportare a situatiilor financiare ;

2.2 Formatul si continutul situatiilor financiare;

2.3 Evaluarea elementelor prezentate in situatiile financiare ;

2.4 Note explicative la situatiile financiare ;

2.5 Continutul raportului administratorilor.

Cap.3 Studiu de caz.

Extras din document

1.1 Aspecte generale

Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care indruma auditorul in munca sa. Acestea cuprind principii si proceduri care trebuie urmate in efectuarea auditului situatiilor financiare.

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutule nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii si, in consecinta, sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii.

Pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare cuprind, de regula : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative, note, alte situatii si materiale explicative, care sunt parte integranta a situatiilor financiare, materiale si informatii suplimentare care se pot referi la : informatii relevante, pentru necesitatile utilizatorilor, referitoare la elementele din bilant si contul de profit si pierderi, informatii privind riscurile si incertitudinile ce afecteaza entitatea si orice resurse si obligatii care nu apar in bilant.

Situatiile financiare trebuie sa ofere utilizatorilor informatiilor pe care le cuprind, indicii despre entitate cu privire la capacitatea acesteia de a genera numerar sau echivalente de numerar, cu privire la performanta si pozitia financiara.

Pozitia financiara reprezinta relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale unei entitati, asa cum sunt raportate in bilant.

Pozitia financiara este influentata de:

►resursele economice pe care entitatea le controleaza;

►structura financiara a entitatii;

►lichiditatea si solvabilitatea entitatii;

►capacitatea entitatii de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea.

Performanta entitatii este reprezentata prin infomatiile cu privire la profitabilitatea acesteia:

►informatiile sunt necesare pentru:

● evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care entitatea le va putea controla in viitor;

● anticiparea capacitatii entitatii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente;

● formularea rationamentelor despre eficiente cu care entitatea poate utiliza noi resurse;

►informatiile sunt oferite, in primal rand, de contul de profit si pierdere.

1.2 Obiectivele auditarii situatiilor financiare

Societatile comerciale care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate au obligatia sa asigure auditarea situatiilor financiare conform reglementarilor nationale in domeniu (OUG nr.75/1999 aprobata prin Legea nr. 133/2002). Fac obiectul auditarii de catre auditorii financiari si situatiile financiare intocmite conform Legii contabilitatii, insa retratate in conformitate cu reglementarile contabile armonizate.

Auditarea situatiilor financiare are in vedere prevederile Legii contabilitatii, normele de aplicare a legii si reglementarile contabile armonizate cu privire la: contabilitatea entitatii, exercitiul financiar, situatiile financiare ale entitatii, principiile si regulile contabile, aprobarea si semnarea situatiilor financiare, raportul anual al entitatii si publicarea acestuia, planul de conturi general, formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu.

Preview document

Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 1
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 2
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 3
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 4
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 5
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 6
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 7
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 8
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 9
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 10
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 11
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 12
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 13
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 14
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 15
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 16
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 17
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 18
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 19
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 20
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 21
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 22
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 23
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 24
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 25
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 26
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 27
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 28
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 29
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 30
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 31
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 32
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 33
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 34
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 35
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 36
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 37
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 38
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 39
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 40
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 41
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 42
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 43
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 44
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 45
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 46
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 47
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 48
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 49
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 50
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 51
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 52
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 53
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 54
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 55
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 56
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 57
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 58
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 59
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 60
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 61
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 62
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 63
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 64
Auditarea Situatilor Financiare - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Situatilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE S.C. CONBAC S.A. Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Ai nevoie de altceva?