Auditarea Situatilor Financiare

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest proiect trateaza Auditarea Situatilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cap.1 Abordarea auditului situatiilor financiare.
1.1 Aspecte generale;
1.2 Obiective ale auditarii situatiilor financiare;
1.3 Responsabilitatea auditorului in procesul de auditare a situatiilor financiare;

Cap.2 Formatul si continutul situatiilor financiare anuale.

2.1 Aria de aplicabilitate si moneda de raportare a situatiilor financiare ;
2.2 Formatul si continutul situatiilor financiare;
2.3 Evaluarea elementelor prezentate in situatiile financiare ;
2.4 Note explicative la situatiile financiare ;
2.5 Continutul raportului administratorilor.

Cap.3 Studiu de caz.

Extras din document

1.1 Aspecte generale

Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care indruma auditorul in munca sa. Acestea cuprind principii si proceduri care trebuie urmate in efectuarea auditului situatiilor financiare.

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutule nationale de cercetare-dezvoltare si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii si, in consecinta, sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii.

Pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare cuprind, de regula : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative, note, alte situatii si materiale explicative, care sunt parte integranta a situatiilor financiare, materiale si informatii suplimentare care se pot referi la : informatii relevante, pentru necesitatile utilizatorilor, referitoare la elementele din bilant si contul de profit si pierderi, informatii privind riscurile si incertitudinile ce afecteaza entitatea si orice resurse si obligatii care nu apar in bilant.

Situatiile financiare trebuie sa ofere utilizatorilor informatiilor pe care le cuprind, indicii despre entitate cu privire la capacitatea acesteia de a genera numerar sau echivalente de numerar, cu privire la performanta si pozitia financiara.

Pozitia financiara reprezinta relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale unei entitati, asa cum sunt raportate in bilant.

Pozitia financiara este influentata de:

►resursele economice pe care entitatea le controleaza;

►structura financiara a entitatii;

►lichiditatea si solvabilitatea entitatii;

►capacitatea entitatii de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea.

Performanta entitatii este reprezentata prin infomatiile cu privire la profitabilitatea acesteia:

►informatiile sunt necesare pentru:

● evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care entitatea le va putea controla in viitor;

● anticiparea capacitatii entitatii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente;

● formularea rationamentelor despre eficiente cu care entitatea poate utiliza noi resurse;

►informatiile sunt oferite, in primal rand, de contul de profit si pierdere.

1.2 Obiectivele auditarii situatiilor financiare

Societatile comerciale care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate au obligatia sa asigure auditarea situatiilor financiare conform reglementarilor nationale in domeniu (OUG nr.75/1999 aprobata prin Legea nr. 133/2002). Fac obiectul auditarii de catre auditorii financiari si situatiile financiare intocmite conform Legii contabilitatii, insa retratate in conformitate cu reglementarile contabile armonizate.

Auditarea situatiilor financiare are in vedere prevederile Legii contabilitatii, normele de aplicare a legii si reglementarile contabile armonizate cu privire la: contabilitatea entitatii, exercitiul financiar, situatiile financiare ale entitatii, principiile si regulile contabile, aprobarea si semnarea situatiilor financiare, raportul anual al entitatii si publicarea acestuia, planul de conturi general, formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditarea Situatilor Financiare.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Management Financiar Contabil Specializare:Contabilitate Informatica de Gestiune