Auditul financiar al situatiilor financiare la SC Conbac SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Auditul financiar al situatiilor financiare la SC Conbac SA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 74 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Botez Daniel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE

CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

S.C. CONBAC S.A.

Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul structurii de IMOBILIZARI CORPORALE a S.C. CONBAC S.A.., Bacău, aferentă raportărilor financiare încheiate în exercitiul fiscal 2013. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea acestui angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra acestei structuri a situaţiilor financiare.

În acest sens, noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele de Audit. Aceste standarde cer ca noi să planificam şi să efectuăm auditul, în scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare sau tabloul solicitat de auditat nu conţin erori semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentările de informaţii din situaţiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. În scopul desfăsurării auditului, vom parcurge o serie de etape, incluzând: efectuarera de întreţineri prealabile şi planificarea si pregătirea misiunii, selectarea terţilor pentru confirmare şi pregătirea scrisorilor, obţinerea unei balanţe a conturilor definitivă, control asupra conturilor de datorii ale întreprinderii, conturi de interes pentru structura de creditori, exprimarea opiniei si elaborarea raportului de audit privind tabloul conturilor de datorii-creditori.

Urmare a caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil, de audit si control, există un risc inevitabil ca unele erori semnificative să rămână nedescoperite. Aceasta este susceptibilă a se produce ca urmare a recurgerii la tehnice sondajului şi, precum am precizat, si ca urmare a altor limite inerente auditului, si a oricărui sistem contabil şi de control intern, astfel încât, riscul de nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat complet.

Totodată, vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, revine conducerii societătii dumneavoastră. Această responsabilitate include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi a controalelor interne, selecţia şi aplicarea politicilor contabile şi supravegherea siguranţei activelor societăţii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legatură cu auditul.

Aşteptăm o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru va fi plătit pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea, acesta fiind calculabil pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. Ratele orare cerute de personal variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de experienţa şi abilitatea profesională cerută.

În aceste conditii, vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia acestei scrisori care ne va indica că este în conformitate cu cerinţele dumneavoastră privind angajarea noastră pentru auditarea situaţiilor dumneavoastră financiare.

SCRISOARE DE AFIRMARE

Această scrisoare de afirmare se înscrie în cadrul auditului situaţiilor financiare ale societăţii S.C. CONBAC S.A.. pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2013 care vizează exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele pe care o dau situaţiile financiare ale societatii S.C. CONBAC S.A.. la 31 decembrie 2013, conform Legii contabilităţii nr.82/1991, Ordinul Ministrului Finantelor Publice 3055/2012, precum si în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).

Noi suntem responsabili de stabilirea şi prezentarea situatiilor financiare conform legislatiei în vigoare sus mentionate, si vă confirmăm în cunoştinţă de cauză cu toată buna credinţă declaraţiile urmatoare:

• nu avem cunostinţă de nici o iregularitate privind conducerea sau salariaţii care prezintă un rol important în definirea şi funcţionarea sistemului contabil şi de control intern, susceptibile de a avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare;

• noi confirmăm că situaţiile financiare nu conţin anomalii semnificative sau omisiuni;

• societatea noastră s-a conformat tuturor prevederilor din acordurile contractuale a căror nerespectare ar fi putut avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare;

• nu avem nici un proiect sau intenţii susceptibile să alerteze în mod semnificativ valoarea contabilă sau clasificarea activelor şi pasivelor reflectate în situaţiile financiare;

• nu avem nici un plan de abandonare a unor linii de fabricaţie şi nici un stoc nu este contabilizat la o sumă superioară valorii sale nete de realizare;

• societatea este proprietara tuturor activelor şi nici unul nu a fost ipotecat sau gajat;

• noi am înregistrat toate pasivele şi angajamentele sau am dat explicaţii în notele anexe, iar în nota explicativă 2 am indicat toate garanţiile acordate terţilor;

• nici un eveniment posterior închiderii exerciţiului care să necesite o rectificare a situaţiilor financiare nu s-a produs sau aceste evenimente au fost prezentate în notele anexate;

• nici o altă reclamaţie privind un eventual contencios nu a fost depusă şi nici nu este prevazută.

• noi vă vom prezenta toate registrele contabile, toată documentaţia aferentă şi toate procesele verbale ale Adunărilor Generale ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul financiar al situatiilor financiare la SC Conbac SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” BACAU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE