Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 17512
Mărime: 168.57KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Botez Daniel
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” BACAU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE

CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

S.C. CONBAC S.A.

Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul structurii de IMOBILIZARI CORPORALE a S.C. CONBAC S.A.., Bacău, aferentă raportărilor financiare încheiate în exercitiul fiscal 2013. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea acestui angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra acestei structuri a situaţiilor financiare.

În acest sens, noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele de Audit. Aceste standarde cer ca noi să planificam şi să efectuăm auditul, în scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare sau tabloul solicitat de auditat nu conţin erori semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentările de informaţii din situaţiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. În scopul desfăsurării auditului, vom parcurge o serie de etape, incluzând: efectuarera de întreţineri prealabile şi planificarea si pregătirea misiunii, selectarea terţilor pentru confirmare şi pregătirea scrisorilor, obţinerea unei balanţe a conturilor definitivă, control asupra conturilor de datorii ale întreprinderii, conturi de interes pentru structura de creditori, exprimarea opiniei si elaborarea raportului de audit privind tabloul conturilor de datorii-creditori.

Urmare a caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil, de audit si control, există un risc inevitabil ca unele erori semnificative să rămână nedescoperite. Aceasta este susceptibilă a se produce ca urmare a recurgerii la tehnice sondajului şi, precum am precizat, si ca urmare a altor limite inerente auditului, si a oricărui sistem contabil şi de control intern, astfel încât, riscul de nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat complet.

Totodată, vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, revine conducerii societătii dumneavoastră. Această responsabilitate include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi a controalelor interne, selecţia şi aplicarea politicilor contabile şi supravegherea siguranţei activelor societăţii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legatură cu auditul.

Aşteptăm o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru va fi plătit pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea, acesta fiind calculabil pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. Ratele orare cerute de personal variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de experienţa şi abilitatea profesională cerută.

În aceste conditii, vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia acestei scrisori care ne va indica că este în conformitate cu cerinţele dumneavoastră privind angajarea noastră pentru auditarea situaţiilor dumneavoastră financiare.

SCRISOARE DE AFIRMARE

Această scrisoare de afirmare se înscrie în cadrul auditului situaţiilor financiare ale societăţii S.C. CONBAC S.A.. pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 2013 care vizează exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele pe care o dau situaţiile financiare ale societatii S.C. CONBAC S.A.. la 31 decembrie 2013, conform Legii contabilităţii nr.82/1991, Ordinul Ministrului Finantelor Publice 3055/2012, precum si în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).

Noi suntem responsabili de stabilirea şi prezentarea situatiilor financiare conform legislatiei în vigoare sus mentionate, si vă confirmăm în cunoştinţă de cauză cu toată buna credinţă declaraţiile urmatoare:

• nu avem cunostinţă de nici o iregularitate privind conducerea sau salariaţii care prezintă un rol important în definirea şi funcţionarea sistemului contabil şi de control intern, susceptibile de a avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare;

• noi confirmăm că situaţiile financiare nu conţin anomalii semnificative sau omisiuni;

• societatea noastră s-a conformat tuturor prevederilor din acordurile contractuale a căror nerespectare ar fi putut avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare;

• nu avem nici un proiect sau intenţii susceptibile să alerteze în mod semnificativ valoarea contabilă sau clasificarea activelor şi pasivelor reflectate în situaţiile financiare;

• nu avem nici un plan de abandonare a unor linii de fabricaţie şi nici un stoc nu este contabilizat la o sumă superioară valorii sale nete de realizare;

• societatea este proprietara tuturor activelor şi nici unul nu a fost ipotecat sau gajat;

• noi am înregistrat toate pasivele şi angajamentele sau am dat explicaţii în notele anexe, iar în nota explicativă 2 am indicat toate garanţiile acordate terţilor;

• nici un eveniment posterior închiderii exerciţiului care să necesite o rectificare a situaţiilor financiare nu s-a produs sau aceste evenimente au fost prezentate în notele anexate;

• nici o altă reclamaţie privind un eventual contencios nu a fost depusă şi nici nu este prevazută.

• noi vă vom prezenta toate registrele contabile, toată documentaţia aferentă şi toate procesele verbale ale Adunărilor Generale ;

Preview document

Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 1
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 2
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 3
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 4
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 5
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 6
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 7
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 8
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 9
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 10
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 11
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 12
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 13
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 14
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 15
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 16
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 17
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 18
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 19
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 20
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 21
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 22
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 23
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 24
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 25
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 26
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 27
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 28
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 29
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 30
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 31
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 32
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 33
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 34
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 35
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 36
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 37
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 38
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 39
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 40
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 41
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 42
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 43
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 44
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 45
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 46
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 47
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 48
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 49
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 50
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 51
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 52
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 53
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 54
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 55
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 56
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 57
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 58
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 59
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 60
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 61
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 62
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 63
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 64
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 65
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 66
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 67
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 68
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 69
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 70
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 71
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 72
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 73
Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Auditul financiar al situatiilor financiare la SC Conbac SA.doc

Alții au mai descărcat și

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Ai nevoie de altceva?