Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3395
Mărime: 47.33KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, Master CCE

Cuprins

1. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE 2

2. OBICTIVE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR AL IMOBILIZARILOR CORPORALE 3

3. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI CIRCUITUL LOR INFORMATIONAL 4

4. MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE 5

5. APLICAREA PROCEDEELOR SI TEHNICILOR DE AUDIT 13

5.1. SCRISOAREA DE ANGAJAMENT 13

5.2. PROCEDURI DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL 14

6. PREZENTAREA PROBELOR DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL 15

7. RISCUL DE AUDIT 17

8. IMPORTANTA RELATIVA A RISCULUI DE ERORI SI PRAGUL LOR DE SEMNIFICATIE 18

9. PREZENTAREA OPINIEI DE AUDIT 19

10. PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL 20

11. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale

• Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

• Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale

• Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

• Legea nr. 137/1994 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1994

• Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

• OMFP nr. 1850/2004

• Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

• Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.02.2002

• Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995

• Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din 07.06.2000

• Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din 10.08.1994(legea contabilitatii)

• Legea 571/2003 din 22.12.2003 actualizata, privind Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial nr 927

• Codul de procedura fiscala

• Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura fiscala

• OMFP 1752/2005

• OMFP 1753/2004

• Reglementarile contabile conforme cu directivele europene

• IAS 16 „Imobilizari corporale”

2. Obictive privind auditul financiar al imobilizarilor corporale

1. Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie:

• facturi de achizitie

• NIR-urile

• Jurnal de cumparari;

• Fisa mijlocului fix

• Modul de calclul al amortizarii

• Verificarea inregistrarilor in contabilitate a intrarilor

2. Determinarea variatiei valorii de intrare, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe.

3.Verificarea activelor inregistrate in cursul exercitiului financiar auditat si a tuturor intrărilor importante de active pe baza facturilor aferente / documentelor justificative

4. Verificarea incasarilor din fiecare vanzare importanta de active din cursul exercitiului financiar cu documentele justificative.

5.Verificarea calculului profitului sau pierderii din vanzare.

6. Verificarea corectitudinii calculului cheltuielilor cu amortizarea si compararea politicii de amortizare din exerctiul curent cu cea din anii anteriori.

7. Verificarea intrarilor de imobilizari prin donatie:

• Certificarea clauzelor contractuale: contract de donatii

• Verificarea modului de stabilire a valorii juste: verificarea existentei raportului de evaluare, procesul verbal de punere in functiune, modul de inregistrare in contabilitate

8. Verificarea inregistrarilor referitoare la reparatiile si modernizarile de active si daca exista elemente care trebuie capitalizate.

9. Decizia dacă este necesara verificarea fizica a mijloacelor fixe.

10. Verificarea iesirilor de imobilizari corporale prin calamitati naturale si minusuri de inventar.

11. Verificarea iesirilor sub forma donatiilor (Contractul de donatie; Procesul verbal de scoatere din functiune).

3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational

Factura Proces verbal de punere in functiune

Bon de consum Proces verbal de scoatere din functiune

Nota de intrare receptie marfa Jurnalul de vanzari

Fisele de magazie

Jurnal de cumparari

Aviz de expeditie

Nota de constatare receptie diferente

4. Monografie contabila privind imobilizarile corporale

1. Societate comerciala ALPHA SRL achizitioneaza un utilaj la pret de cumparare de 700 u.m., cheltuieli cu transportul aferente fiind de 100 u.m., TVA 24%.

Preview document

Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 1
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 2
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 3
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 4
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 5
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 6
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 7
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 8
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 9
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 10
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 11
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 12
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 13
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 14
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 15
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 16
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 17
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 18
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 19
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 20
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 21
Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar Contabil privind Imobilizarile Corporale
    • Auditul Financiar Contabil privind Imobilizarile Corporale.doc
    • prima pag.doc.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Contabilitatea Operațiilor privind Decontările prin Conturile de la Bănci

ARGUMENT Contabilitatea operatiilor privind decontarile prin conturile de la banci reprezinta un domeniu complex, si totodata foarte interesant,...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Elaborarea rapoartelor financiar-contabile

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L. 1.1. Denumire, înființare, capital Grupul Schaeffler este una dintre cele mai...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Auditul financiar privind imobilizările corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Ai nevoie de altceva?