Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 3970
Mărime: 121.51KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Cadrul legislativ- normativ al misiunii de audit

2. Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil al imobilizarilor corporale

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

4. Monografia contabila

5. Controlul documentar contabil – aplicarea tehnicilor si procedeelor de audit financiar contabil

6. Riscul in auditul financiar-contabil

7. Probele misiunii de audit

8. Importanta relativa a riscurilor de erori si pragul lor de semnificatie

9. Exprimarea opiniei de audit

10. Prezentarea raportului de audit

Extras din document

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit

Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale, cuprinde:

- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

- Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

- Legea nr. 15/1994 privind amorizarea capitalului imobilizat in active corporale;

- Standardul International de Contabilitate nr.16 (IAS 16) – Imobilizari corporale;

- Standardul International de Contabilitate nr. 36 (IAS 36) – Deprecierea activelor

2.Obiectivele misiunii de audit financiar- contabil al imobilizarilor corporale

1. Verificarea concordantelor dintre evidenta contabila sintetica din balanta de verificare cu cea analitica din registrul imobilizarilor respectiv fisele mijloacelor fixe.

2. Verificarea si clasificarea tranzactiilor privind intrarile de imobilizari prin urmatoarele procedee-achizitie, productie proprie, gratuit, schimb , aport in natura.

3. Verificarea metodelor de amortizare liniara,degresiva, accelerata, softy.

4. Verificarea documentelor primare privind imobilizarile din punct de vedere al respectarii conditiilor de fond si de forma.

5. Verificarea aplicarii corecte a procedeelor privind reevaluarea imobilizarilor prin cele 2 metode:

- Procedeul P1: prin care se reevaluaza atat valoarea de intrare cat si amortizarea calculata pana la data reevaluarii .

- Procedeul P2: prin care reevaluarea se realizeaza asupra valorii nete, amortizarea calculate fiind anulata.

6. Verificarea evaluarii mijloacelor fixe la inventarierea prin compararea valorii nete contabile cu valoarea justa, rezultand 2 situatii:

- Daca valoarea contabila> valoarea justa =>depreciere

- Daca valoarea contabila<valoarea justa=> apreciere

7. Verificarea tranzactiilor privind intrarile prin subventii conform urmatoarelor proceduri:

-P1: prin care se evidentiaza concomitant atat valoarea de intrare cat si valoarea subventiei.

- P2: prin care valoarea subventiei este dedusa din valoarea de intrare.

8. Verificare tranzactiilor privind iesirile prin: casare, vanzare, donatii, calamitati naturale, schimb si transfer.

9. Verificarea evaluarii la intrare (costul istoric, costul productiei ,valoarea justa).

10. Verificarea contabilizarii si platii impozitelor si taxelor locale.

3.Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

Pentru verificare, auditorul utilizeaza urmatoarele documente primare:

- Factura de cumparare

- Factura de vanzare

- Jurnal de vanzari

- Jurnal de cumparari

- Deconturi de TVA

- NIR-uri

- Proces verbal de punere in functiune

- Foaie de calcul a amortizarilor

- Registrul jurnal

- Balanta de verificare

4. Monografia contabila

1. O intreprindere achizitioneaza un echipament de la o societate Y la pret de facturare de 20.000 lei,TVA 24%. Transportul este asigurat de aceeasi societate si este facturat la 2.000 lei.Pentru montaj si probe tehnologice s-au angajat urmatoarele cheltuieli:

- consumuri materiale 1.000 lei

- s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului iar acesta a estimat serviciul la 5.000 lei

Rezolvare: Costul de achizitie = 20.000 + 2.000 + 1.000 + 5.000= 28.000 lei

• Inregistrarea achizitie:

% = 404 34.720 lei

2131 28.000 lei

4426 6.720 lei

• Inregistrarea cheltuielilor ocazionale de montaj si probe tehnologice:

- consumul de materii prime 601 = 301 1.000 lei

- Inregistrarea de prestari servicii 628 = 401 5.000 lei

• Capitalizarea cheltuielilor accesorii: 2131 = 722 6.000 lei

2. Societatea X obtine din productie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost:

- Costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune 200.000 lei

- Cheltuielile directe 70.000 lei

- Cheltuieli indirecte 40.000 lei din care variabile 30.000 lei si fixe 10.000 lei

- Cheltuieli administrative 20.000 lei

- Gradul de utilizare al capacitatii de productie este de 80%

Rezolvare:

Costul de productie =costul productiei + ch directe+ ch ind var+ ch fixe*gr de util al cap de prod

= 200.000+ 70.000+ 30.000+ 10.000*80%

= 308.000 lei

2131 = 722 308.000 lei

Preview document

Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 1
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 2
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 3
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 4
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 5
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 6
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 7
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 8
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 9
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 10
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 11
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 12
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 13
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 14
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 15
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 16
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 17
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 18
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 19
Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor

CAPITOLUL I 1.1.Notiuni generale privind capitalurile Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Contabilitatea Investitiilor Financiare pe Termen Scurt la SC Ethos SA

Argument In mod cert se poate face legatura intre dezvoltarea capitalismului si dezvoltarea contabilitatii.unul dintre cele mai semnificative...

Auditarea Situatiilor Financiare Anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

1.Cadrul legislativ privind datoriile *Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,...

Contabilitatea Operatiunilor Generate de Divizarea Societatilor Comerciale - Studiu de Caz

Aspecte generale ale operaţiunilor de divizare Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sau existenţa...

Auditul Financiar Contabil privind Imobilizarile Corporale

1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale • Legea nr. 11/1991 privind combaterea...

Ai nevoie de altceva?