Auditul financiar privind imobilizările corporale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 3970
Mărime: 121.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Cadrul legislativ- normativ al misiunii de audit

2. Obiectivele misiunii de audit financiar-contabil al imobilizarilor corporale

3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

4. Monografia contabila

5. Controlul documentar contabil – aplicarea tehnicilor si procedeelor de audit financiar contabil

6. Riscul in auditul financiar-contabil

7. Probele misiunii de audit

8. Importanta relativa a riscurilor de erori si pragul lor de semnificatie

9. Exprimarea opiniei de audit

10. Prezentarea raportului de audit

Extras din document

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit

Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil privind imobilizarile corporale, cuprinde:

- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

- Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

- Legea nr. 15/1994 privind amorizarea capitalului imobilizat in active corporale;

- Standardul International de Contabilitate nr.16 (IAS 16) – Imobilizari corporale;

- Standardul International de Contabilitate nr. 36 (IAS 36) – Deprecierea activelor

2.Obiectivele misiunii de audit financiar- contabil al imobilizarilor corporale

1. Verificarea concordantelor dintre evidenta contabila sintetica din balanta de verificare cu cea analitica din registrul imobilizarilor respectiv fisele mijloacelor fixe.

2. Verificarea si clasificarea tranzactiilor privind intrarile de imobilizari prin urmatoarele procedee-achizitie, productie proprie, gratuit, schimb , aport in natura.

3. Verificarea metodelor de amortizare liniara,degresiva, accelerata, softy.

4. Verificarea documentelor primare privind imobilizarile din punct de vedere al respectarii conditiilor de fond si de forma.

5. Verificarea aplicarii corecte a procedeelor privind reevaluarea imobilizarilor prin cele 2 metode:

- Procedeul P1: prin care se reevaluaza atat valoarea de intrare cat si amortizarea calculata pana la data reevaluarii .

- Procedeul P2: prin care reevaluarea se realizeaza asupra valorii nete, amortizarea calculate fiind anulata.

6. Verificarea evaluarii mijloacelor fixe la inventarierea prin compararea valorii nete contabile cu valoarea justa, rezultand 2 situatii:

- Daca valoarea contabila> valoarea justa =>depreciere

- Daca valoarea contabila<valoarea justa=> apreciere

7. Verificarea tranzactiilor privind intrarile prin subventii conform urmatoarelor proceduri:

-P1: prin care se evidentiaza concomitant atat valoarea de intrare cat si valoarea subventiei.

- P2: prin care valoarea subventiei este dedusa din valoarea de intrare.

8. Verificare tranzactiilor privind iesirile prin: casare, vanzare, donatii, calamitati naturale, schimb si transfer.

9. Verificarea evaluarii la intrare (costul istoric, costul productiei ,valoarea justa).

10. Verificarea contabilizarii si platii impozitelor si taxelor locale.

3.Sistemul de documente primare si fluxul lor informational

Pentru verificare, auditorul utilizeaza urmatoarele documente primare:

- Factura de cumparare

- Factura de vanzare

- Jurnal de vanzari

- Jurnal de cumparari

- Deconturi de TVA

- NIR-uri

- Proces verbal de punere in functiune

- Foaie de calcul a amortizarilor

- Registrul jurnal

- Balanta de verificare

4. Monografia contabila

1. O intreprindere achizitioneaza un echipament de la o societate Y la pret de facturare de 20.000 lei,TVA 24%. Transportul este asigurat de aceeasi societate si este facturat la 2.000 lei.Pentru montaj si probe tehnologice s-au angajat urmatoarele cheltuieli:

- consumuri materiale 1.000 lei

- s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului iar acesta a estimat serviciul la 5.000 lei

Rezolvare: Costul de achizitie = 20.000 + 2.000 + 1.000 + 5.000= 28.000 lei

• Inregistrarea achizitie:

% = 404 34.720 lei

2131 28.000 lei

4426 6.720 lei

• Inregistrarea cheltuielilor ocazionale de montaj si probe tehnologice:

- consumul de materii prime 601 = 301 1.000 lei

- Inregistrarea de prestari servicii 628 = 401 5.000 lei

• Capitalizarea cheltuielilor accesorii: 2131 = 722 6.000 lei

2. Societatea X obtine din productie proprie un echipament tehnologic. Cheltuielile efectuate au fost:

- Costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune 200.000 lei

- Cheltuielile directe 70.000 lei

- Cheltuieli indirecte 40.000 lei din care variabile 30.000 lei si fixe 10.000 lei

- Cheltuieli administrative 20.000 lei

- Gradul de utilizare al capacitatii de productie este de 80%

Rezolvare:

Costul de productie =costul productiei + ch directe+ ch ind var+ ch fixe*gr de util al cap de prod

= 200.000+ 70.000+ 30.000+ 10.000*80%

= 308.000 lei

2131 = 722 308.000 lei

Preview document

Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 1
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 2
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 3
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 4
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 5
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 6
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 7
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 8
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 9
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 10
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 11
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 12
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 13
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 14
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 15
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 16
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 17
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 18
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 19
Auditul financiar privind imobilizările corporale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale.docx

Alții au mai descărcat și

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Audit Financiar Contabil privind Datoriile

1.Cadrul legislativ privind datoriile *Guvernul Romaniei - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor,...

Auditul financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale • Legea nr. 11/1991 privind combaterea...

Auditul Financiar Contabil Privind Stocurile

ETAPA 1. PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV – NORMATIV PRIVIND STOCURILE Principalele acte normativ – legislative sunt: - OMFP 1752/2005 - Ordinul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Standardul internațional de audit 320 pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit

INTRODUCERE Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a...

Audit în Sistemul Bancar

Capitolul 1. Auditul financiar şi auditul intern 1.1. Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern Printre principalele...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Audit Statutar

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII S.C....

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Ai nevoie de altceva?