Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

Proiect
7.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 13 fișiere: doc, ppt, xls
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 20070
Mărime: 690.51KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ana Morariu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

1. Aria de aplicabilitate si autoritatea standardelor internaţionale de audit statutar.

1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a conturilor anuale individuale şi consolidate.

1.1.1. Istoria şi cultura auditului 2

1.1.2. Concepte utilizate 2

1.1.3. Directiva a VIII-a 7

1.1.4. Perspectivele României în auditul financiar 10

1.2. Concepte,reguli,metode utilizate în practica auditului financiar.

1.2.1. Cadrul conceptual al misiunilor de asigurare 13

1.2.2. Reguli şi metode utilizate în practica auditului financiar 16

1.3. Autoritatea ISA privind controlul calitãţii de audit financiar 17

1.4. Contabilitatea imobilizãrilor corporale (IAS 16) 23

2. Auditul financiar privind secţiunea imobilizărilor corporale în cadrul SC Metropol SRL.

2.1. Prezentarea societăţii conform informaţiilor extrase din dosarul permanent

2.1.1. Generalităţi legate de client 30

2.1.2. Prezentarea societăţii 31

2.1.3. Organigrama societăţii 33

2.1.4. Conturi la bănci si drepturi de semnătură în bancă 34

2.1.5. Note asupra sistemului 34

2.2. Studiu de caz - auditul imobilizărilor corporale la SC METROPOL SRL

2.2.1. Planificarea auditului imobilizărilor corporale 36

2.2.1.1. Stabilirea pragului de semnificaţie 36

2.2.1.2. Evaluarea riscului de audit 37

2.2.2. Probe de audit privind imobilizările corporale 39

BIBLIOGRAFIE 58 ANEXĂ 60

Extras din document

CAPITOLUL 1

ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR

1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a conturilor anuale individuale si consolidate

1.1.1 Istoria şi cultura auditului

Cuvântul audit vine din latină (audio, audire = a asculta).

Primele menţiuni găsite despre o formă de audit fac referire la Missi Dominici ai lui Carol cel Mare, în jurul anului 770, şi la „auditorii” lui Eduard I al Angliei, între anii 1272-1307.

Funcţia de Audit Intern a părut în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite,când întreprinderile erau foarte afectate de recesiunea economică şi se încerca efectuarea de economii din orice sursă posibilă, şi pentru a se reduce costurile aferente auditului, activităţile pregătitoare: inventare de orice fel, analize de conturi, sondaje etc au fost internalizate prin angajarea de auditori care să se ocupe de aceste activităţi. Aceştia erau „ajutoarele” auditorilor externi deoarece nu aveau voie să întocmească rapoarte şi sinteze, astfel diminuându-se costurile cu auditul extern. Acesta a fost începutul auditului intern.

După ce Criza Economică a luat sfârşit, auditorii interni au fost păstraţi de întreprinderi datorită cunoştinţelor dobândite şi a cunoaşterii instrumentelor sistemului contabil.

Practic în această perioadă îşi are bazele auditul financiar.

Organismele profesionale în dezvoltarea auditului financiar sunt:

IFAC - The International Federation of Accountants (Federaţia Internaţională a Contabililor), înfiinţată în 1977, este o organizaţie internaţională de reglementare a profesiilor de contabil şi audit. Membrii şi asociaţii IFAC, care sunt organizaţii profesionale naţionale, reprezintă contabili şi auditori angajaţi în domeniul public, industrie, comerţ, Guvern şi Învăţământ. Prin comisia independentă de stabilire a standardelor, IFAC dezvoltă standarde internaţionale de etică, audit şi asigurare, standarde de contabilitate publică. De asemenea IFAC oferă suport contabililor şi auditorilor.

ACCA – Asociation of Chartered Certified Accountants este cea mai mare organizaţie a profesiei de audit din lume. Membrii Organizaţiei, cunoscuţi ca experţi contabili, sunt angajaţi în toate domeniile de activitate ale întreprinderilor.

1.1.2 Conceptele utilizate in domeniul auditului sunt:

Angajamentul de audit este un angajament condus astfel încât să furnizeze un nivel ridicat de asigurare că obiectul este conform cu criteriile adecvate identificate, din toate punctele de vedere semnificative sau un nivel mediu de asigurare cã obiectul este acceptabil în condiţiile date (un angajament în concordanţă cu Standardul Internaţional referitor la Angajamentele de Asigurare emis de către Consiliul Standardelor Internaţionale de Audit şi Asigurare)

Asigurarea rezonabilă oferă un nivel de asigurare ridicat, dar nu absolut, exprimat pozitiv în raportul auditorului ca fiind o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că informaţiile auditate nu conţin denaturări semnificative.

Auditorul este partenerul din cadrul misiunii. Auditorul financiar desemneaza persoanele care lucrează fie în practica publică (un practician individual, o asociaţie sau o societate care oferă servicii profesionale unui client, indiferent de clasificarea lor funcţională-audit, fiscalitate sau consultanţă-şi auditorii financiari profesionişti implicaţi într-o firmă în care au responsabilităţi de conducere), fie în industrie, comerţ, sectorul public sau învăţământ, care sunt membri ai unui organism membru IFAC.

Cadrul aplicabil de raportare financiară este cadrul de raportare financiară adoptat de către management în întocmirea situaţiilor financiare pe care auditorul l-a determinat ca fiind acceptabil având în vedere natura entităţii şi obiectivul situaţiilor financiare, sau care este cerut prin lege sau alte reglementări.

Clientul de audit este o entitate în interesul căreia o societate desfăşoară un angajament de audit. În cazul în care clientul de audit este o societate cotată la bursă, acesta trebuie întotdeauna să prezinte părţile afiliate.

Confirmarea externă este procesul de obţinere şi evaluare a dovezilor de audit printr-o comunicare directă cu o terţă parte, ca răspuns la o cerere de informaţii în legătură cu un anumit element care afectează afirmaţiile făcute de către management în situaţiile financiare.

Criteriile sunt punctele de referinţă folosite pentru a evalua sau cuantifica un anumit subiect, inclusiv, acolo unde este relevant, punctele de referinţă pentru prezentare şi publicare. Criteriile pot fi oficiale sau neoficiale. Pentru acelaşi subiect pot exista criterii diferite. Sunt necesare criterii adecvate pentru fiecare evaluare sau cuantificare rezonabilă a unui subiect în contextul raţionamentului profesional.Criteriile adecvate prezintă următoarele caracteristici:

a) Relevanţa: criteriile relevante contribuie la stabilirea concluziilor care ajută la adoptarea deciziilor de către utilizatorii cărora le sunt adresate;

b) Exhaustivitatea: criteriile sunt suficient de complete atunci când nu sunt omişi factori relevanţi care ar putea afecta concluziile în contextul specific misiunii respective. Criteriile complete includ, acolo unde este relevant, puncte de referinţă pentru prezentare şi publicare;

c) Credibilitate: criteriile credibilităţii permit evaluarea sau cuantificarea uniformă, rezonabilă, a unui anumit subiect, inclusiv, acolo unde este relevant, prezentarea şi publicarea, atunci când sunt folosite în împrejurări asemănătoare de către practicieni cu calificări asemănătoare;

d) Neutralitatea: criteriile inteligibile contribuie la stabilirea unor concluzii care nu sunt adecvate de subiectivism;

e) Inteligibilitatea: criteriile inteligibile contribuie la stabilirea concluziilor care sunt clare, cuprinzătoare şi care nu fac obiectul unor interpretări semnificative diferite.

Datele comparative sunt datele din situaţiile financiare care pot reprezenta valori (cum ar fi poziţia financiară, rezultatul din exploatare, fluxurile de numerar) şi informaţiile publicate ale unei entităţi pentru mai mult de o perioadă, în funcţie de cadrul de raportare. Cadrele de raportare şi metodele de prezentare sunt următoarele:

a) Cifre corespunzătoare acolo unde valorile şi alte informaţii publicate pentru perioadele precedente sunt incluse ca parte a situaţiilor financiare curente şi sunt menite să fie citite în relaţie cu valorile şi alte informaţii publicate care au legătură cu perioada curentă (cunoscute şi ca”cifre ale perioadei curente”). Aceste cifre corespondente nu sunt prezentate ca situaţii financiare complete care pot fi prezentate de sine stătător, dar fac parte integrantă din situaţiile financiare ale perioadei curente, menite să fie citite doar în relaţie cu cifrele perioadei curente;

b) Situaţiile financiare comparative unde sumele şi alte informaţii publicate pentru perioada precedentă sunt incluse pentru comparaţii cu situaţiile financiare ale perioadei curente, dar nu fac parte din situaţiile financiare ale perioadei curente.

Denaturarea situaţiilor financiare poate apărea ca urmare a unei fraude sau a unei erori. Denaturările semnificative ale informaţiilor se referã la informaţii care au legătură cu aspecte care aparţin situaţiilor financiare auditate, sunt formulate sau declarate greşit.

Deficienţă(Inconsecvenţă) semnificativă – Există atunci când alte informaţii vin în contradicţie cu informaţiile conţinute în situaţiile financiare auditate. O inconsecvenţă semnificativă poate ridica îndoieli cu privire concluziile auditului din dovezile de audit obţinute anterior şi, posibil cu privire la fundamentarea cu baza opiniei auditorului asupra situaţiilor financiare.

Documentaţia auditului reprezintă înregistrarea procedurilor de audit aplicate, a probelor de audit relevante, precum şi a condiţiilor la care a ajuns auditorul (termen denumit uneori prin „documente de lucru” sau „foi de lucru”). Documentele de lucru sunt materiale întocmite de şi pentru auditor, sau obţinut şi păstrat de acesta, în corelaţie cu derularea auditului. Documentele de lucru pot fi pe suport de hârtie / film / magnetic / electronic sau pe alte tipuri de stocare a datelor.

Echipa de audit este formată din

a) Toţi auditorii financiari care participă la angajamentul de audit.

b) Toţi ceilalţi angajaţi ai auditorului care pot influenţa în mod direct rezultatul unui angajament de audit, inclusiv cei care propun remunerarea, sau care supraveghează în mod direct, sau oferă consultanţă managerială partenerului unui angajament de audit, în legătură cu performanţele angajamentului de asigurare.

Preview document

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 1
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 2
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 3
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 4
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 5
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 6
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 7
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 8
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 9
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 10
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 11
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 12
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 13
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 14
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 15
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 16
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 17
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 18
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 19
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 20
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 21
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 22
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 23
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 24
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 25
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 26
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 27
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 28
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 29
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 30
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 31
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 32
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 33
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 34
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 35
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 36
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 37
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 38
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 39
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 40
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 41
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 42
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 43
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 44
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 45
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 46
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 47
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 48
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 49
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 50
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 51
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 52
Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • anexa NOUA.doc
 • Bibliografie.doc
 • DP organigrama nou.xls
 • G 4.1.doc
 • G1, 1 2 3 nou.xls
 • G2 NOU.xls
 • G3 NOU.xls
 • G4 NOU.xls
 • G5 nou.doc
 • G6.doc
 • G6.1.doc
 • imob_licenta var 18.06.08.doc
 • Prezentarea mea.ppt

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Identificarea Riscurilor de Audit

Introducere Entităţile urmăresc strategii prin care să îşi realizeze obiectivele şi în funcţie de natura operaţiunilor şi a sectorului de...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Ai nevoie de altceva?