Auditul Impozitului pe Profit

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Auditul Impozitului pe Profit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. CADRUL LEGISLATIV SI NORMATIV PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT.

Legea contabilitatii nr . 82/1991 cu modificarile de rigoare.

Codul Fiscal Al Romaniei (Legea 571/2003).

ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Norme de aplicare a Codului Fiscal.

Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

5. - (1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate

potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului financiar si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, asa cumsunt definite potrivit legii.

(3) Situatiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.

Norme minimale de audit.

Codul de Procedura Fiscala.

2. STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 12 (IAS 12) – IMPOZITUL PE PROFIT

A. Obiectiv

Prevede regimul contabil al impozitului pe profit. Stabileste principii si ofera recomandari pentru înregistrarea în contabilitate a consecintelor fiscale prezente si viitoare legate de:

Recuperarea/decontarea viitoare a valorii contabile a activelor/pasivelor din bilantul contabil al unei entitati;

Tranzactiile aferente perioadei curente recunoscute în contul de profit si pierderi sau direct în capitalurile proprii.

B. Aria de aplicabilitate

In conformitate cu prevederile acestui standard, o intreprindere trebuie sa recunoasca o datorie cu impozitul amanat, cu anumite exceptii prevazute de standard, in conditiile in care este posibil ca recuperarea sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii sa determine efectuarea unor plati viitoare mai mari sau mici privind impozitul pe profit curent, decat ar fi valoarea acestora daca o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinte fiscale.

Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea si inregistrarea in contabilitate a profitului net/pierderii nete dintr-un exercitiu financiar trebuie sa cuprinda atat impozitul curent, cat si impozitul amanat.

C. Informatii ce se prezinta în Note la situatiile financiare

- Creanta cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69)

- Datorie cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69)

- Creanta din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca si non-curent) ( IAS 12.69-70)

- Datorie din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca si non-curent) ( IAS 12.69-70)

- Cheltuiala/ venit cu/din impozitul pe profit referitoare la profitul sau pierderea din activitati curente ( trebuie prezentat în contul de profit si pierdere) ( IAS 12.77)

- Componentele importante ale cheltuielii/venitului din impozitul pe profit. ( IAS 12.79)

- Impozitul pe profit curent sau amânat consolidat, referitor la elementele înregistrate direct în capitalurile proprii ( IAS 12.81)

- Impozitul referitor la activitatile extraordinare ( IAS 12.81)

- Explicarea relatiei dintre cheltuiala/venitul cu impozitul si taxa care ar fi reiesit aplicând impozitul curent la profitul sau pierderea contabila (poate fi prezentat ca o reconciliere între taxe) (IAS 12.81)

- Schimbarile în procentele aplicate ( IAS 12.81)

- Sume referitoare la diferentele temporare deductibile, pierderi fiscale neutilizate, si credite fiscale neutilizate ( IAS 12.81)

- Diferente temporare asociate cu participatiile în sucursale , filiale, întreprinderi asociate sau de tip joint-venture ( IAS 12.81)

- Pentru fiecare tip de diferenta temporara si pierdere sau credit fiscal neutilizat, suma referitoare la creanta sau datoria fiscala amânata recunoscute în bilant si respectiv orice cheltuiala/venit cu acest impozit recunoscut în contul de profit si pierdere ( IAS 12.81)

- Taxa referitoare la discontinuitatea activitatii ( IAS 12.81)

- Implicatiile fiscale ale dividendelor dupa data închiderii exercitiului ( IAS 12.81)

- Detalii asupra creantelor cu impozit pe profit amânat (IAS 12.82)

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Impozitului pe Profit.doc