Auditul Impozitului pe Veniturile Nerezidentilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Auditul Impozitului pe Veniturile Nerezidentilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florentin Caloian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CADRUL LEGISLATIV

- Codul Fiscal

- Normele de aplicare ale Codului Fiscal

- Codul de procedura Fiscala

- Conventii de dubla impunere cu Elvetia

- Conventii de dubla impunere cu Germania

- Conventii de dubla impunere cu Marea Britanie

OBIECTIVELE FISCALE

1. Impozitul se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania?

2. Veniturile impozabile obtinute in Romania sunt conforme cu art. 115 din Codul Fiscal, tinandu-se cont daca exista sau nu un sediu permanent.

3. S-a respectat cota procentuala prevazuta in Codul Fiscal:

- 10% pentru dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozite si alte instrumente de economisire;

- 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc;

- 15% in cazul oricaror altor venituri obtinute din Romania.

4. Impozitul a fost calculat corect?

5. Au fost respectate scutirile de la impozit prevazute in art. 117 din Codul Fiscal?

6. Impozitul s-a calculat la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezienti?

7. Cota de impozit nu poate depasi cota prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri (daca exista o astfel de conventie intre Romania si tara in care contribuabilul e rezident).

8. Daca cota de impozitare din Romania e mai favorabila decat cea din conventia de evitare a dublei impuneri, atunci se aplica cota de impozitare mai favorabila.

9. Platitorii de venituri (cei care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania), trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28/29 februarie a an urmator celui pentru care s-a platit impozitul. A fost depusa aceasta declaratie (acolo unde e cazul)?

10. Autoritatea fiscala competenta a eliberat certificatul de atestare a impozitului platit de nerezident la cererea acestuia?

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE

1. Certificatul de rezidenta fiscala - In baza prevederilor art. 118, alin. (2) din Codul Fiscal, pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala. Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala ori documentul substituent, tradus si legalizat de organul autorizat din Romania.

2. Certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti - Orice nerezident poate depune o cerere la organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cerere prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau. Certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti se elibereaza de catre organul fiscal territorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite sit taxe pana la data de 31 decembrie inclusive a anului urmator celui pentru care s-au incasat veniturile impozitate in Romania.

3. Declaratia anuala privind retinerea la sursa - In baza art. 119 din Codul Fiscal platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

4. Declaratia privind contractele de servicii incheiate cu nerezidentii - Platitorii de venituri, beneficiari ai a unor lucrari de constructii, de montaj, de activitati de supraveghere, de consultanta, de asistenta tehnica si de alte activitati similare, executate de nerezidenti, au obligatia inregistrarii acestor contracte organelor fiscale, nu mai tarziu de 15 zile de la data incheierii contractului.

INREGISTRARI CONTABILE

I. Structura actionariatului la o sucursala inregistrata in Romania se prezinta astfel:

- 80% - nerezident de origine elvetiana ( A )

- 15% - nerezident de origine elvetiana ( B )

- 5% - nerezident de origine germana ( C )

La inceput de an se distribuie ca dividende in totalitate profitul de 100.000 euro

1. Firma A prezinta certificat de rezidenta fiscala, inainte de a i se calcula si retine impozitul aferent;

Platitorul de impozit este raspunzator de calculul si retinerea impozitului pe veniturile nerezidentilor. Astfel, societatea din Romania va calcula cuantumul impozitului tinand cont de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Elvetia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Impozitului pe Veniturile Nerezidentilor.doc