Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11882
Mărime: 219.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Coman
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL BUCUREŞTI SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere . 3

Capitolul 1. Prezentarea Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu ” Pucioasa în cadrul sistemului de învăţământ românesc . 4

1.1. Prezentarea sistemului de învăţământ românesc . 4

1.2. Managementul unităţilor de învăţământ . 8

1.3. Noţiuni generale privind organizarea formală . 8

1.4. Structura organizatorică . 8

Capitolul 2. Noţiuni generale despre auditul performanţei . 11

2.1 . Definiţia şi importanţa auditului performanţei . 11

2.2 . Economicitate, eficienţă şi eficacitate . 12

2.3 . Măsurarea şi evaluarea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii . 13

2.3.1. Măsurarea performanţei . 13

2.3.2. Evaluarea performanţei . 13

2.4 Auditul performanţei şi managementul sectorului public . 14

2.5 Obiectivele şi mandatul auditului performanţei . 14

2.6 Caracteristicile şi abordările auditului performanţei . 15

2.7 Principiile auditării performanţei . 15

2.7.1. Principii generale . 15

2.7.2. Principii specifice . 16

2.8. Etapele desfăşurării auditului performanţei . 16

Capitolul 3.Studiu de caz :„Auditul performanţei sistemului de educaţie asistată de calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Pucioasa”. 19

3.1. Noţiuni generale despre „Sistemul educaţional informatizat”. 19

3.2. Raportul de audit . 23

Concluzii şi propuneri . 36

Bibliografie.38

Extras din document

INTRODUCERE

Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră locul şi rolul care i se cuvin de drept în procesele de dezvoltare şi de perfecţionare a activităţii desfăşurate de entităţile economice. Ca parte a acestor procese, auditul are o importanţă deosebită în creşterea economiei româneşti, în limitarea risipei de resurse şi a posibilităţilor de fraudă, în detectarea la timp a anomaliilor şi a deficienţelor.

Economia liberă de piaţă nu se poate manifesta şi promova ca o economie performantă, creatoare de profit, dacă nu apelează la instrumente adecvate, care să conducă la economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea banului public.

Din acest punct de vedere, auditul performanţei reprezintă un proces de examinare obiectivă şi sistematică a realităţii pentru evaluarea performanţei unei activităţi sau a unui program, cu scopul de a obţine informaţii referitoare la utilizarea fondurilor publice, în vederea furnizării lor către factori de decizie, pentru a supraveghea sau a iniţia măsurile corective care se impun.

O tendinţă a auditului performanţei este aceea de a deplasa analiza din cadrul acestuia de la procese la rezultatele obţinute, abordare care, în fapt, urmăreşte „ dacă activitatea a condus la rezultatele programate ”.

Lucrarea intitulată „Auditul performanţei Liceului Teoretic « Nicolae Titulescu » Pucioasa ilustrează conceptul de audit al performanţei prin prisma activităţii supuse auditului, în speţă modul de implementare al sistemului de educaţie asistată de calculator la entitatea publică respectivă din domeniul învăţământului.

Lucrarea tratează din punct de vedere teoretic, conceptul de audit, gestiunea performanţei, sistemul de învăţământ românesc, iar din punct de vedere practic, tehnicile de culegere, interpretare şi analiză a probelor de audit referitoare la sistemul de educaţie asistată de calculator la nivelul Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu ” Pucioasa care au stat la baza elaborării raportului de audit al performanţei, luând în considerare materialul bibliografic şi reprezentările grafice.

Pentru formarea unei imagini clare şi obiective asupra modului de implementare a sistemului de educaţie asistată de calculator la nivelul acestei unităţi şcolare, s–a studiat şi datele existente la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa cu privire la implementarea acestui sistem şi la nivelul altor licee, realizând o scurtă analiză în acest sens. Pe parcursul misiunii de audit, au fost obţinute răspunsurile dorite şi au fost făcute recomandări pentru luarea măsurilor necesare utilizării în bune condiţii a sistemului de educaţie informatizată, atât de către cadrele didactice, cât şi de către elevi, dar şi dezvoltării acestuia.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA LICEULUI TEORETIC „NICOLAE TITULESCU ” PUCIOASA

ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ROMÂNESC

1.1. Prezentarea sistemului de învăţământ românesc

Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie care se referă la organizarea instituţională a învăţământului.

Sistemul de educaţie este format din totalitatea instituţiilor, organizaţiilor (economice, politice, culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social–umane (famile, anturaj) care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane prin exercitarea unor funcţii şi roluri pedagogice explicite sau implicite, în mod direct sau indirect.

„Societatea educativă” sau „cetatea educativă” pentru care militează Paul Lengrand (1972) sau Edgar Faure (1974) este aceea în care există multiple şi variate surse de educaţie, cu deschidere către câmpul larg al influenţelor formative – educative din afara şcolii, valorificabile din perspectiva educaţiei permanente şi autoeducaţiei. Această deschidere angajează responsabilităţi de tip pedagogic la nivelul mai multor instituţii/organizaţii economice, culturale şi politice precum şi comunităţi social-umane (familia, naţiunea, grupurile profesionale, etnice sau lale).

În viziune postmodernistă, sistemul de învăţământ, în sens larg, cuprinde „ansamblul instituţiilor care participă la organizarea arhitecturii şcolare, adică la derularea generală a studiilor pe cicluri, orientări, filiere etc.” („Dictionnaire encyclopedique de l’education et de la formation”, 1994.

În sens restrâns sistemul de învăţământ cuprinde instituţiile şcolare (şcoala primară, gimnaziul, liceul, învăţământul profesional şi superior), organizate pe trepte, cicluri şi ani de studii. Privit din acest punct de vedere, sistemul de învăţământ este definit ca sistem şcolar, „specializat în realizarea funcţiilor pedagogice ale sistemului de educaţie la nivelul procesului de instruire, în cadrul concret al activităţii didactice/educative

Şcoala românească se află în plin proces de reformă, atât în plan structural, cât şi în plan funcţional. Unul dintre domeniile în care reforma trebuie să producă schimbări esenţiale este cel al managementului sistemului de învăţământ, în general, şi cel al instituţiei şcolare, în special.

Procesul de învăţământ este principalul subsistem al sistemului de învăţământ în cadrul căruia se realizează instruirea şi învăţarea elevilor şi studenţilor prin intermediul activităţilor proiectate, organizate şi dirijate de către profesori, conform anumitor norme şi principii didactice, într-un context metodic adecvat, apelând la resurse materiale şi didactice potrivite, în vederea atingerii dezideratelor educaţiei.

Preview document

Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 1
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 2
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 3
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 4
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 5
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 6
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 7
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 8
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 9
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 10
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 11
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 12
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 13
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 14
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 15
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 16
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 17
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 18
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 19
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 20
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 21
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 22
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 23
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 24
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 25
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 26
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 27
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 28
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 29
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 30
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 31
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 32
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 33
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 34
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 35
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 36
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 37
Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Raport de Audit Intern al Modului de Organizare a Activitatii de Tehnologia Informatiei in Entitatea Publica

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Contabilitatea Manageriala a Cheltuielilor - Studiu de Caz – SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Evaluare pentru Raportare Financiară și Impozitare

Cap I. Scurt istoric Prima asociaţie de evaluatori, cu 6 membri, a fost înfiinţată în anul 1834 în Marea Britanie. În anul 1846 a fost recunoscută...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Planificarea Auditului Intern - Primaria Municipiului Bucuresti

1. Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în...

Ai nevoie de altceva?