Baza de Date in Access 2010

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, accdb
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1007
Mărime: 1.90MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilincai Ioan
proiect facut in access 2010 , contine 7 tabele, 11 quory , 3 forms si subforms, meniu,rapoarte, macros plus documentatia 12 pagini cu printuri si tot,baza de date seriale tv

Extras din document

Informatiidespre Microsoft Office 2010

Microsoft Access este un program pentru crearea si administrarea bazelor de date şi beneficiază de toate facilităţile Microsoft Windows. Este integrat în Microsoft Office permiţând schimbul de informaţii cu alte aplicaţii din Office.

De asemenea, permite folosirea datelor memorate în diferite baze de date sau create cu alte sisteme de gestionare a datelor.

Access prezintă şi un mod de lucru asistat, cu multe ferestre de dialog ce uşurează mult munca utilizatorului.

Microsoft ACCESS îmbină modelul relaţional cu cel orientat spre obiecte, adică organizează relaţional datele şi este orientat spre obiecte care au associate evenimente sau proprietaţi. Access-uldelimiteazăbaza de date şitabelul. Principalele sale caracteristici sunt:

- este relaţional şi lucrează sub sistemul de operare Windows;

este deschis comunicării cu alte Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date cum ar fi FoxPro sau Paradox;

- permite realizarea unor aplicaţii complexe prin utilizarea limbajului Visual Basic;

- permite accesul la baze de date din reţeaua Internet, fiind un instrument util pentru publicarea informaţiilor în paginile Web;

- conţine instrumente wizard care permit utilizatorului crearea într-o manieră foarte simplă a obiectelor bazei de date;

- permite crearea de comenzi rapide (shortcuts) în vederea accesării obiectelor Access;

- permite crearea de grupuri de obiecte definite de utilizator în cadrul bazei de date;

- permite personalizarea bazei de date;

- permite utilizarea obiectelor Access din cadrul altor aplicaţii rulate sub sistemul de operare Windows;

- pe baza facilităţii de compactare, se minimizează dimensiunea bazei de date Ia închidere;

- se permite crearea de aplicaţii care să utilizeze baze de date stocate în SQL Server, în cadrul unei reţele de calculatoare.

- oferă posibilitatea de a lega tabele, astfel încât să putem accesa concomitent informaţii din mai multe baze de date în cadrul formularelor, rapoartelor şi al paginilor de acces la date din Access 2010. Se pot lega tabele din alte baze de date Access, foi de calcul Microsoft Excel, surse de date ODBC, baze de date Microsoft SQL Server™ şi din alte surse de date.

Baza de date

O bază de date Access poate fi definită ca o colecţie de obiecte: tabele, interogări, formulare, rapoarte, pagini Web, macro comenzi şi module.

Tabela este un obiect definit de utilizator în care sunt stocate datele

primare (expresia modelului relaţional).

Formularul este un obiect care permite introducerea datelor, afişarea acestora sau controlul întregii aplicaţii.

Interogarea este un obiect care permite vizualizarea informaţiilor obţinute prin prelucrarea datelor din una sau mai multe tabele şi/sau alte cereri de interogare.

Raportul este un obiect care permite formatarea şi tipărirea informaţiilor obţinute în urma consultării bazei de date sub formă de documente.

Pagina Web de accesare a datelor reprezintă un obiect care include un fişierHTML şi alte fişiere suport în vederea furnizării accesului la date prin intermediul browser-elor Internet.

Macro comanda reprezintă un obiect care conţine o definiţie structurată a uneia sau mai multor acţiuni pe care Access Ie realizează ca răspuns la un anumit eveniment.

Modulul reprezintă un obiect care conţine proceduri definite de

utilizator şi scrise în limbajul de programare Visual Basic.

Trebuie subliniată diferenţa majoră care există între Microsoft Access şi alte sisteme de gestiune a bazelor de date. Astfel, în Visual FoxPro, prin baze de date (database) se înţeleg doar acele fişiere în care sunt stocate datele.

Putem concluziona că Access îndeplineşte cerinţele unui sistem profesional de gestiune a bazelor de date relaţionale, reprezentând un instrument important de dezvoltare a aplicaţiilor ce gestionează colecţii de date.

Privit sub aspectul performanţelor în funcţionare, menţionăm că acestea scad o dată cu creşterea volumului bazei de date (când numărul înregistrărilor depăşeşte ordinul sutelor de mii, viteza de lucru este sub nivelul celei oferite de sisteme de gestiune a bazelor de date, cum ar fi ORACLE sau INFORMIX).

Introducere

“SERIALE TV”este o baza de date creata cuscop informational pentru cine o acceseaza, dar in acelasitimp pot fi modificate, adaugatesausterse date din aceasta.Inaceastabaza de date putetiaflainformatiiesentialedespreserialelepe care doritisa le vedeti, cum ar fi titlulacestora, genul, anulaparitiei, actorii, nota imdbsaualtele.

Preview document

Baza de Date in Access 2010 - Pagina 1
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 2
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 3
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 4
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 5
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 6
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 7
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 8
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 9
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 10
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 11
Baza de Date in Access 2010 - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Baza de Date in Access 2010.doc
  • proiect.accdb

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Proiectarea sistemului informațional de salarizare

1.Proiectarea logică a sistemului informațional 1.1. Proiectarea logica a bazei de date 1.1.1. Constituirea diagramei entitate-relatie pentru...

Proiectarea Bazelor de Date

Introducere Este un fapt evident acela că majoritatea aplicaţiilor în domeniul economic utilizează date într-o formă sau alta. Aceste date sunt...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Baze de Date

NOTIUNI GENERALE PRIVIND BAZELE DE DATE TERMINOLOGIA UTILIZATĂ DE MODELUL RELAŢIONAL Baza de date a fost gândită ca o colecţie unică de date, un...

Ai nevoie de altceva?