Bazele organizarii contabilitatii entitatii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Bazele organizarii contabilitatii entitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: cernit rodica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Conducătorul, administratorul, directorul, fondatorul entității au dreptul:

a.Să numească și să elibereze din funcție contabilul șef sau altă persoană împuternicită de organizarea și conducerea contabilității

b. Să transmită ținerea contabilității altei entități în bază contractuală

c. Să stabilească modul de ținere al contabilității conform art. 5

d. Să stabilească reguli interne privind documentarea faptelor

e. Entitatea este în drept să instituie o subdiviziune de contabilitate

f. Tot ce este indicat mai sus.

2. Persoanele responsabile de ținerea contabilității sunt obligate:

a. Să asigure organizarea și ținerea contabilității în mod continuu din data înregistrării de stat a entității pînă la data lichidării acesteia

b. Să asigure întocmirea completă și corectă, precum și integritatea și păstrarea documentelor contabile

c. Să organizeze sistemul de control intern

d. Să asigure respectarea actelor normative

e. Tot ce este indicat mai sus este corect.

3.Unele din principiile generale pe care se bazeaza contabilitatea și raportarea financiară sunt:

a.Continuitatea activității

b.Contabilitatea de angajamente

c.periodicitatea metodelor

d.Prudența

e.combinarea patrimoniului și datoriilor

f.compensarea

4. Contabilitatea de angajamente prevede:

a. Prevede contabilizarea și prezentarea distinctă în situațiile financiare a activelor și datoriilor, a VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR.

b. recunoașterea elementelor contabile pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plății de numerar sau al compensării sub altă formă

c. Prevede prezentarea în situațiile financiare doar a informațiilor despre patrimoniul și datoriile entității, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul și datoriile proprietarilor și ale altor entități .

5. Intangibilitatea prespune ca:

a. Presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esența și conținutul faptelor economice, decît forma lor uridică

b. Presupune că elementele contabile prezentate în situațiile financiare se evaluează la cost de achiziție sau de producție, cu excepția cazurilor prevăzute de SNC

c. Presupune că totalul bilanțului la începutul perioadei de gestiune curente trebuie să corespundă cu totalul bilanțului la sfîrșitul perioadei de gestiune precedente

Rapunsuri: 1-f; 2-e; 3-a,b,d; 4-b; 5-c.

Contabilitatea imobilizărilor corporale

1.Imobilizările corporale includ:

a.Imobilizările corporale în curs de execuție

b.Terenurile

c.Mijloacele fixe

d.Resursele minerale

e.Tot ce este indicat mai sus.

2. Imobilizările corporale în curs de execuție reprezinta:

a. Imobilizări corporale procurate sau aflate în procesul de creare și de pregătire pentru utilizare după destinație, pînă la transmiterea lor în exploatare.

b. Imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pămînt) deținute de entitate cu drept de proprietate sau primite în arendă financiară pentru a fi folosite în activitatea entității.

c. Sunt: construcții în curs de execuție, utilaj destinat instalării, utilaj și alte obiecte pînă lapunerea în funcțiune

d. Imobilizări corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depășește plafonul valoric prevăzut de legislația fiscală (la moment este 6 000 lei) sau pragul de semnificație stabilit de entitate în politicile contabile.

e. Imobilizări corporale sub formă de costuri capitalizate ale lucrărilor de explorare (pregătire), pentru care este demonstrată fezabilitatea tenică și viabilitatea comercială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bazele organizarii contabilitatii entitatii.docx