Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 20785
Mărime: 102.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTI

Cuprins

CAPITOLUL 1

BENEFICIILE ANGAJATILOR O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 -VERSUS ROMANIA

1.1.Aria de aplicabilitate si concepte cheie .1

1.2. Tratamentul contabil privind beneficiile pe termen scurt ale angajatilor,

beneficiile post angajare, alte beneficii pe termen lung,beneficiile pentru

terminarea contractului de munca si compensatii sub forma participatiilor

la capitalurile proprii .2

1.2.1.Tratamentul contabil privind beneficiile pe termen scurt ale angajatilor. 2

1.2.2.Tratamentul contabil privind beneficiile post-angajare .4

1.2.3.Tratamentul contabil al altor beneficii pe termen lung ale angajatilor.6

1.2.4.Tratamentul contabil privind beneficiile pentru incheierea contractului de

munca.7

1.2.5.Tratamentul contabil privind compensatiile sub forma participatiilor la

capitalurile proprii.7

1.3.Prezentarea informatiilor. 8

1.4.Analiza financiara si interpretare .12

CAPITOLUL 2

CONTABILITATEA SI FISCALITATEA CASTIGURILOR SALARIALE

2.1. Aspecte juridice: Contractul individual de munca; Contractul civil; Contractul

colectiv de munca .15

2.2. Contabilitatea remunerarii personalului .25

2.3. Comparatii intre norma contabila nationala Si cea internationala .37

2.4. Baza de calcul privind impozitul pe salarii - aspecte fiscale.39

2.5. Studiu comparative privind impozitarea salariilor prin cote procentuale

progresive si cota procentuala proportionala .44

2.6. Analiza, comparatii, opinii privind impozitrea salariatilor .47

Bibliografie

Anexe

Extras din document

CAPITOLUL 1

BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA

1.1. ARIA DE APLICABILITATE SI CONCEPTE CHEIE

Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. lAS 19 se aplica tuturor beneficiilor angajatilor, incluzandu-Ie si pe acelea ce sunt furnizate:

a) in baza unor planuri oficiale sau alte contracte oficiale intre o intreprindere si angajati individuali, grupuri de angajati sau reprezentanti ai acestora;

b) in baza unor dispozitii legislative sau prin contracte la nivel de sector de activitate, prin care intreprinderile sunt solicitate sa contribuie la planuri nationale;

c) prin practici neoficiale care dau nastere la o obligatie implicita (ex: situatia in care o modificare a practicilor neoficiale ale unei intreprinderi ar produce o deteriorare neacceptabila a relatiei intreprinderii cu angajatii ei).

Beneficiile angajatilor includ:

d) beneficii pe termen scurt (indemnizatii, salarii si contributii la asigurarile sociale, concedii de odihna anuale platite si concedii medicale platite, planuri de prime si participari la profit) si beneficii nemonetare (asistenta medicala, cazare, masini si bunuri sau servicii gratuite sau subventionate), pentru angajatii curenti;

e) beneficii post-angajare: pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurari de viata si asistenta medicala post-angajare;

f) alte beneficii pe termen lung, includ plati in urma plecarilor pe termen lung din serviciu cu sau fara garantarea pastrarii postului respectiv, beneficii pentru perioade cu indisponibilitati pe termen lung, participari la profit, planuri de prime si compensatii amanate;

g) beneficii pentru incheierea contractului de munca;

h) compensatii sub forma participatiilor la capitalurile proprii.

In categoria beneficiilor angajatilor se incadreaza doar beneficiile suportate de intreprindere, nu si pe cele suportate de stat sau de salariat.

Beneficiile pe termen scurt mai cuprind si:

servicii sau bunuri subventionate in totalitate sau partial de intreprindere; contributii pentru somaj sau alte fonduri de pe urma carora beneficiaza angajatul; prime pentru nasterea unui copil sau casatorie;

concedii cu studii platite;

concedii de maternitate, paternitate sau cresterea copiilor ( in Romania acestea sunt suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat).

In categoria beneficiilor post angajare mai pot intra si sumele platite de intreprinderi la decesul angajatului sau al unei rude apropiate acestuia sau alte beneficii.

In categoria altor beneficii pe termen lung pot intra eventuale prime sau alte beneficii pe care le primeste angajatul la pensionare precum si partea din diverse beneficii care nu sunt scadente in mai putin de 12 luni de la data bilantului.

Compensatiile sub forma participatiilor la capital urile proprii pot include distribuirea de actiuni sau optiuni convertibile in actiuni.

1.2. TRATAMENTUL CONTABIL PRIVIND BENEFICIILE PE TERMEN SCURT ALE ANGAJATILOR, BENEFICIILE POST ANAGAJARE, AL TE BENEFICII PE TERMEN LUNG, BENEFICIILE PENTRU TERMINAREA

CONTRACTULUI DE MUNCA SI COMPENSATII SUB FORMA PARTICIPATIILOR LA CAPITALURILE PROPRII.

1.2.1. TRATAMENTUL CONTABIL PRIVIND BENEFICIILE PE TERMEN SCURT ALE ANGAJATILOR.

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ:

a) indemnizatii, salarii si contributii la asigurarile sociale;

b) absente pe termen scurt compensate (concediul de odihna anual platit si concediul medical platit), atunci cand absente le vor avea loc in termen de 12 luni de la sfarsitul perioadei in care angajatii presteaza serviciul in cauza;

c) participari la profit si prime de platit in termen de 12 luni de la sfarsitul perioadei in care angajatii presteaza serviciul in cauza;

d) beneficii nemonetare (asistenta medicala, cazare, masini si bunuri sau servicii gratuite, sau subventionate) pentru angajatii curenti.

Yarietatea beneficiilor pe termen scurt ale angajatilor este mare si aceste pot lua

diferite forme:

o masma;

o abonamente transport;

o locuinta;

o telefoane mobile;

o uniforma;

o zile libere;

o gradinita pentru copii

o prime si cadouri pentru salariati sau dependentii acestora;

o produse finite cu titlu gratuit sau partial subventionate.

De regula, obligatiile intreprinderii sunt certe si bine determinate, drept urmare, recunoasterea si contabilizarea sunt simple. In plus, beneficiile sunt castigate simultan sau aproape simultan cu munca prestata de angajat, nefiind necesara estimarea lor. Atunci cand un angajat a prestat un serviciu catre o intreprindere in timpul unei perioade contabile, intreprinderea trebuie sa recunoasaca valoarea actualizata a beneficiilor pe termen scurt ale anagajatilor, asteptate a fi platite in schimbul acestui serviciu:

- ca datorie (cheltuiala angajata), dupa deducerea oricarei valori platite. Daca valoarea deja platita depaseste valoarea neactualizata a beneficiilor, o intreprindere trebuie sa recunoasca acel exces ca active (cheltuiala platita anticipat) in masura in care plata anticipata va conduce la o reducere a platilor viitoare sau la o rambursare de numerar;

- ca si cheltuiala, cu exceptia cazului in care un alt Standard International de Contabilitate recomanda sau permite includerea beneficiilor in costul unui activ.

Intreprinderea trebuie sa recunoasca costul previzionat al beneficiilor pe termen scurt ale angajatilor sub forma absentelor compensate, astfel:

- in cazul absentelor compensate acumulate, cand angajatii presteaza un serviciu ce mareste dreptul lor la absente compensate viitoare;

- in cazul absentelor compensate neacumulate, cand acestea au loc.

Cele doua categorii de absente compensate trebuie tratate diferit deoarece, indiferent daca angajatul utilizeaza absente compensate acumulate simultan cu prestarea serviciului ce da dreptul la acestea sau nu, intreprinderea are o obligatie certa, ce va fi stinsa la o data incerta; probabilitatea de a iesi resurse din intreprindere pentru a stinge aceasta obligatie este mare. In cazul absente lor necompensate, datoria intreprinderii este contingenta. Pana cand salariatul nu va cere dreptul sau (respectand anumite conditii de timp) nu exista posibilitatea de a iesi resurse din intreprindere pentru a stinge aceasta obligatie. Intreprinderea trebuie sa evalueze costul absentelor compensate acumulate ca fiind valoarea suplimentara pe care aceasta prevede sa o plateasca drept rezultat al dreptului nefolosit ce s-a acumulat la data bilantului.

Preview document

Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 1
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 2
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 3
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 4
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 5
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 6
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 7
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 8
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 9
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 10
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 11
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 12
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 13
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 14
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 15
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 16
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 17
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 18
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 19
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 20
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 21
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 22
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 23
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 24
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 25
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 26
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 27
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 28
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 29
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 30
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 31
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 32
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 33
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 34
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 35
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 36
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 37
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 38
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 39
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 40
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 41
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 42
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 43
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 44
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 45
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 46
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 47
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 48
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 49
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 50
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 51
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 52
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 53
Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19 - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Beneficiile Angajatilor o noua Abordare Internationala a Castigurilor Salariale prin IAS 19.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

IAS 19 - beneficiile angajaților

1. Introducere Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. El inlocuieste IAS...

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Contabilitatea în tranziție - România, Cehia, Ungaria, Polonia

1. Introducere Schimbarea sistemului politic al fostelor ţări socialiste din Europa Centrală şi de Est, după 1990, tranziţia de la o economie...

Politici și tratamente contabile privind beneficiile angajaților (IAS 19)

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștințe, care afirmă că ”firma este o structură de piață a cărei resursă principală este...

Ai nevoie de altceva?