Bilanț financiar la SC Global SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 4702
Mărime: 160.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA:CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

I. PREZENTAREA FIRMEI SC GLOBAL SRL.

II. BILANT FINANCIAR LA 31.12.2009.

III. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE BILANTULUI.

IV. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

PRINCIPII DE BAZA ÎN PROIECTAREA ŞI REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE

A. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI.

1. Rata activelor imobilizate.

2. Rata activelor circulante.

3. Rata imobilizarilor corporale.

4. Rata stocurilor.

5. Rata creantelor.

6. Rata disponibilitatilor banesti.

B. ANALIZA RATELOR STRUCTURALE ALE PASIVULUI

1. Rata stabilitatii financiare (rata capitalului permanent).

2. Rata autonomiei financiare

a) Rata autonomiei financiare globale(rata capitalului

propriu).

b) Rata autonomiei financiare la termen.

c) Rata autonomiei financiare la termen.

3.Rata indatorarii.

a) Rata indatorarii globale (rata datoriilor globale).

b) Rata indatorarii la termen.

c) Rata indatorarii la termen.

C. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR.

1. Analiza fondului de rulment.

a) Fondul de rulment propriu.

2.Analiza necesarului de fond de rulment.

3. Analiza trezoreriei nete.

4. Concluzii

D. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.

1. Analiza lichiditatii.

a) Lichiditate generala.

b) Lichiditate redusa.

c) Lichiditate imediata.

2. Concluzii.

E. ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII.

1. Solvabilitatea patrimoniala la termen.

F. ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR.

1. Rata profitabilitatii comerciale.

2. Rata marjei interne.

3. Rata retabilitatii economice.

4. Concluzii.

IV. BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

I. PREZENTAREA FIRMEI S.C. GLOBAL SRL

Aceasta societate a fost constituita din initiativa unui asociat, cetatean roman. Denumirea este S.C. GLOBAL SRL, este persoana juridica romana, are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si are sediul in Bucuresti .

Activitatea principala este 5246-Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit (inclusiv usi metalice).

Societatea Comercială GLOBAL SA are multiple atribuţii pentru realizarea obiectului de activitate şi anume:

• studiază piaţa, problemele de marketing, management Societatea Comercială GLOBAL SRL are multiple atribuţii pentru realizarea obiectului de activitate şi anume:

• studiază piaţa, problemele de marketing, management asigură realizarea programului de activitate, în concordanţă cu cerinţele pieţei

• stabileşte măsuri de realizare a programelor de cheltuieli minime, optimizări, perfecţionări ale personalului

• asigură aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

• aplică normele de pază a societăţii, bunurilor şi valorilor, de PSI şi protecţie civilă;

• asigură aplicarea normelor privind arhivarea documentelor;

• elaborează şi fundamentează programele de activitate;

• participă la prospectarea pieţei interne

• asigură reclama şi prezentarea serviciilor, participă la expoziţii şi târguri în ţară , elaborează şi difuzează cataloage comerciale

• organizează orientarea profesională, selecţionarea, încadrarea în muncă şi promovarea personalului, conform cerinţelor stabilite pentru fiecare loc de muncă;

• asigură evidenţa salariaţilor;

• ia măsuri pentru aplicarea unor criterii obiective de apreciere pe baza competenţei;

• organizează perfecţionarea pregătirii personalului prin instruire, specializare, cursuri la societate sau în afara acesteia;

• asigură condiţii de lucru salariaţilor, asistenţa medicală, etc.;

Fiecare direcţie din cadrul societăţii contribuie în mod semnificativ la realizarea obiectivelor şi atribuţiilor Societăţii Comerciale GLOBAL SRL.

Capitalul social subscris varsat este de 700 RON.

Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 27 angajati.

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare, inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile si metodele contabilitatii.

Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.

Societatea asigura conducerea, evidenta si pastrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, pastrare si arhivare.

Datele prezentate in bilantul contabil anual reflecta realitatea si exactitatea cu privire la situatia patrimoniului si a contului de profit si pierderi.

Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2009

Pentru inceput, elaboram bilantul financiar, ordonand activele dupa gradul de lichiditate iar pasivele dupa gradul lor de exigibilitate.

Eliminam din activ cheltuielile inregistrate in avans in suma de 19753 RON respectiv 84443 RON si scadem aceeasi valoare din capitalurile proprii in pasiv.

Totodata scadem din pasiv veniturile inregistrate in avans in suma de 71768 RON, respectiv 81715 RON si le adunam tot in pasiv la valoarea datoriilor pe termen scurt.

Preview document

Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 1
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 2
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 3
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 4
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 5
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 6
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 7
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 8
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 9
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 10
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 11
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 12
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 13
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 14
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 15
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 16
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 17
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 18
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 19
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 20
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 21
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 22
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 23
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 24
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 25
Bilanț financiar la SC Global SRL - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Bilant Financiar la SC Global SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Bilanțul Contabil

Argument Bilanţul contabil şi analiza pe bază de bilanţ este cea mai importantă activitate din cadrul unei societăţi comerciale, ţinând cont de...

Bilanțul contabil întocmit la SC Felix SA

Cap I Importanta marfurilor in economie Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice intreprindere cu...

Analiza financiar-economica pe bază bilanțului

1.Rolul analizei financiare in procesul de conducere Tendintele actuale din economia romaneasca vizeaza realizarea programului complex de reforme...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Bilanțul contabil

CAPITOLUL I: CARACTERIZAREA GENERALĂ A COOPERATIVEI DE CONSUM NUŞFALĂU 1.1. Prezentarea generală a firmei studiate Societatea cooperativă este...

Te-ar putea interesa și

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Eficiența folosirii patrimoniului întreprinderii

Introducere Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL

INTRODUCERE 1. Rolul şi obiectivele diagnosticului Diagnosticul reprezintă una dintre etapele majore ale managementului strategic al...

Perfecționarea Sistemului de Management în General și a Managementului Comercial în Special la SC Dunas SRL

CAP.I Prezentarea SC DUNAS SRL 1.1 Date de identificare - Sediul: loc.Ploieşti str.Democraţiei nr.26 - Număr în Registrul Comerţului: J 26...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Ai nevoie de altceva?