Bilantul Contabil

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 4132
Mărime: 36.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Persoanele juridice care aplica prezentele reglementari au obligatia sa intocmesca situatii financiare anuale simplificate.

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei persoanei juridice pentru respectivul exercitiu financiar.

In cazuri exceptionale, stabilite prin Ordin al Ministerului Finantelor Publice, prevederile din prezentele reglementari nu se vor aplica, daca ele contravin imaginii fidele a pozitiei financiare si a performantei persoanei juridice.

Orice asemenea derogare va fi evidentiata in notele explicative, cu motivele care au stat la baza acesteia si implicarea influientei asupra activelor, datorita pozitiei financiare si a performantei persoanei juridice aflate intr-unul din aceste cazuri.

Situatiile anuale simplificate trebuie sa respecte prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si ale prezentelor reglementari.

La elaborarea prezentelor reglementari s-a avut in vedere confruntarea acestora cu prevederile Directivelor Europene.

Atunci cand aplicarea prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela tratamentelor contabile aplicate trebuie sa fie insotite de prezentarea, in notele explicative, a unor informatii suplimentare care sa fie relevante si credibile pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

Situatiile anuale simplificate se semneaza de persoana responsabila cu intocmirea acestora.

Situatiile financiare anuale simplificate se insusesc de Consiliul de administratie semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si aprobate de Adunarea Generala a actionarilor sau asociatilor.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii sau asociatii aproba distribuirea profitului in Adunarea generala anuala.

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu un raport care contine in principal urmatoarele:

* O analiza fidela a evolutiei activitatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei unitatii la incheierea acestuia;

* Valoarea dividendelor propuse de consiliul de administratie si supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;

* Informatii privind evenimentele importante survenite dupa incheierea exercitiului financiar care au afectat activitatea unitatii;

* Informatii asupra evolutiei probabile a activitatii persoanei juridice;

* Informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii

* Informatii referitoare la actiunile proprii achizitionate sau detinute in orice moment in cursul exercitiului financiar;

* Politica privind protectia mediului

* Informatii referitoare la sucursalele persoanei juridice

Raportul administratorilor se aproba de Consiliul de Administratie si se semneaza in numele acestuia de presedintele consiliului.

Situatiile financiare anuale simplificate, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

Un exemplar al situatiilor financiare anuale simplificate, insotite de raportul cenzorilor si de procesul verbal al adunarii asociatilor sunt trimise in termenu; prevazut de lege, unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, unde persoana juridica este inregistrata.

Preview document

Bilantul Contabil - Pagina 1
Bilantul Contabil - Pagina 2
Bilantul Contabil - Pagina 3
Bilantul Contabil - Pagina 4
Bilantul Contabil - Pagina 5
Bilantul Contabil - Pagina 6
Bilantul Contabil - Pagina 7
Bilantul Contabil - Pagina 8
Bilantul Contabil - Pagina 9
Bilantul Contabil - Pagina 10
Bilantul Contabil - Pagina 11
Bilantul Contabil - Pagina 12
Bilantul Contabil - Pagina 13
Bilantul Contabil - Pagina 14
Bilantul Contabil - Pagina 15
Bilantul Contabil - Pagina 16
Bilantul Contabil - Pagina 17
Bilantul Contabil - Pagina 18
Bilantul Contabil - Pagina 19
Bilantul Contabil - Pagina 20
Bilantul Contabil - Pagina 21
Bilantul Contabil - Pagina 22
Bilantul Contabil - Pagina 23
Bilantul Contabil - Pagina 24
Bilantul Contabil - Pagina 25
Bilantul Contabil - Pagina 26
Bilantul Contabil - Pagina 27
Bilantul Contabil - Pagina 28
Bilantul Contabil - Pagina 29
Bilantul Contabil - Pagina 30
Bilantul Contabil - Pagina 31
Bilantul Contabil - Pagina 32
Bilantul Contabil - Pagina 33
Bilantul Contabil - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil.DOC

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Bilanțul Contabil

La momentul actual în Republica Moldova a luat sfîrşit procesul de privatizare, ceia ce a permis multor întreprinderi de a căpăta o nouă formă de...

Analiza Financiara

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului...

Evaluarea Imobilizărilor Necorporale

În prezent, unul dintre scopurile esentiale ale cumpararii unor întreprinderi este achizitionarea unor rezultate ale investitiilor nemateriale,...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele Monitorizarii Activitatii Economico-Financiare a Intreprinderilor de Stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Studiul privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil - SC OtelInox SA Targoviste

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Bilanțul contabil

INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Ai nevoie de altceva?