Bilantul Contabil

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Bilantul Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Extras din document

Persoanele juridice care aplica prezentele reglementari au obligatia sa intocmesca situatii financiare anuale simplificate.

Situatiile financiare anuale simplificate trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si performantei persoanei juridice pentru respectivul exercitiu financiar.

In cazuri exceptionale, stabilite prin Ordin al Ministerului Finantelor Publice, prevederile din prezentele reglementari nu se vor aplica, daca ele contravin imaginii fidele a pozitiei financiare si a performantei persoanei juridice.

Orice asemenea derogare va fi evidentiata in notele explicative, cu motivele care au stat la baza acesteia si implicarea influientei asupra activelor, datorita pozitiei financiare si a performantei persoanei juridice aflate intr-unul din aceste cazuri.

Situatiile anuale simplificate trebuie sa respecte prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si ale prezentelor reglementari.

La elaborarea prezentelor reglementari s-a avut in vedere confruntarea acestora cu prevederile Directivelor Europene.

Atunci cand aplicarea prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela tratamentelor contabile aplicate trebuie sa fie insotite de prezentarea, in notele explicative, a unor informatii suplimentare care sa fie relevante si credibile pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

Situatiile anuale simplificate se semneaza de persoana responsabila cu intocmirea acestora.

Situatiile financiare anuale simplificate se insusesc de Consiliul de administratie semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si aprobate de Adunarea Generala a actionarilor sau asociatilor.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii sau asociatii aproba distribuirea profitului in Adunarea generala anuala.

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu un raport care contine in principal urmatoarele:

* O analiza fidela a evolutiei activitatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei unitatii la incheierea acestuia;

* Valoarea dividendelor propuse de consiliul de administratie si supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;

* Informatii privind evenimentele importante survenite dupa incheierea exercitiului financiar care au afectat activitatea unitatii;

* Informatii asupra evolutiei probabile a activitatii persoanei juridice;

* Informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii

* Informatii referitoare la actiunile proprii achizitionate sau detinute in orice moment in cursul exercitiului financiar;

* Politica privind protectia mediului

* Informatii referitoare la sucursalele persoanei juridice

Raportul administratorilor se aproba de Consiliul de Administratie si se semneaza in numele acestuia de presedintele consiliului.

Situatiile financiare anuale simplificate, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, sunt supuse spre aprobare adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

Un exemplar al situatiilor financiare anuale simplificate, insotite de raportul cenzorilor si de procesul verbal al adunarii asociatilor sunt trimise in termenu; prevazut de lege, unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, unde persoana juridica este inregistrata.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bilantul Contabil.DOC