Bilantul Contabil - Instrument de Analiza si Control

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Bilantul Contabil - Instrument de Analiza si Control.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 59 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iatan Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL I: LUCRĂRILE CONTABILE DE ÎNCHIDERE A
EXERCIŢIULUI BUGETAR LA O INSTITUŢIE PUBLICĂ.6
1.1. Particularităţile organizării contabilităţii la instituţiile publice.6
1.2. Inventarierea patrimoniului la instituţiile publice.11
1.3. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite de instituţiile publice.19
1.4. Standardele internaţionale de contabilitate pentru sectorul public
– IPSAS 1 –Prezentarea situaţiilor financiare.22
CAPITOLUL II : STUDIU DE CAZ PRIVIND ÎNTOCMIREA
SITUAŢIILOR FINANCIARE LA PRIMĂRIA NĂVODARI.26
2.1 Prezentarea instituţiei publice (mod de înfiinţare, organizare,
grad de subordonare, finanţare).26
2.2 Efectuarea lucrarilor premergatoare intocmirii situatiilor
financiare anuale.32
2.3 Întocmirea situaţiilor financiare anuale la
Primăria Năvodari.37
CAPITOLUL III : ADAPTAREA BILANŢULUI CONTABIL AL
PRIMĂRIEI NĂVODARI LA NOILE CERINŢE ALE
REFORMEI PUBLICE.48
CONCLUZII.58
BIBLIOGRAFIE.59

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar contabil.

Tema aleasă mi-a oferit prilejul să învăţ metode, tehnici şi procedee noi de rezolvare a problemelor din domeniul în care lucrez, precum şi experimentarea unor căi de cunoaştere sau de acţiune în administraţia publică locală.

În perioada noastră contemporană contabilitatea este considerată o activitate cu caracter practic desfăşurată de profesionişti, care are rolul de a furniza informatii utile pentru luarea deciziilor optime.

Aritmetică a afacerilor, după cum este considerată de un grup de autori din centrul universitar Iaşi, contabilitatea reprezintă un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme definite social. Este considerată limbajul formalizat de comunicare pentru lumea afacerilor.

Contabilitatea trebuie să ofere informaţii cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie.

De aceea mi-am propus să reliefez într-o manieră corespunzătoare structura sistemului bugetar folosit pană la data de 31.12.2005, a principiilor ce stau la baza organizării contabilităţii publice şi a structurii sistemului bugetar folosit începând cu data de 01.01.2006.

Lucrarea cuprinde o prezentare a paşilor făcuţi în domeniul fostului sistem contabil bugetar, a etapelor ce trebuie parcurse pentru îmbunătăţirea organizării şi perfecţionării contabilităţii şi actualului sistem bugetar care este îmbunătăţit şi este prezentat în Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005.

Aspectele teoretice prezentate sunt fundamentate şi explicate prin studiu de caz efectuat în cadrul Primariei Năvodari.

În primul capitol al lucrării am prezentat aspectele teoretice referitoare la particularităţile organizării contabilităţii la instituţiile publice, politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale care sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.306/2002 sau Ordinul ministrului finanţelor publice nr.94/2001.

Deasemeni primul capitol cuprinde aspecte referitoare la inventarierea patrimoniului instituţiilor publice, situaţiile financiare trimestriale şi anuale precum şi prezentarea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale de contabilitate.

Capitolul doi al lucrării cuprinde studiul de caz privind întocmirea situaţiilor financiare la Primăria Năvodari . Toate elementele, informaţiile şi operaţiile prezentate în acest capitol sunt culese din cadrul Direcţiei Economice, biroul buget-contabilitate al Primăriei oraşului Năvodari, cu sprijinul şi bunăvoinţa colectivului din instituţie căruia îi mulţumesc.

În capitolul trei al lucrării am prezentat bilanţul contabil al Primăriei Năvodari adaptat la noile cerinţe ale reformei publice, elemente semnificative din Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul public şi din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.

Trecerea de la contabilitatea de numerar la cea de angajamente, începând cu 01.01.2006, constituie o provocare pentru personalul specializat din toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare al cheltuielilor. Începând cu trimestrul I al anului 2006 instituţiile publice vor întocmi situaţii financiare în noua structură, potrivit ultimelor reglementări legale, în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Obiectivul de performanţă al contabilităţii îl constituie obţinerea imaginii fidele.

O dată cu prezentarea lucrării doresc să adresez mulţumiri tuturor celor care m-au ajutat direct sau indirect la realizarea acestei lucrări.

CAPITOLUL I

LUCRĂRILE CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI BUGETAR LA

INSTITUŢIILE PUBLICE

1.1. Particularităţile organizării contabilităţii la instituţiile publice

Instituţiile bugetare au unele particularităţi ce definesc modul diferit de organizare şi conducere al contabilităţii faţă de agenţii economici. Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991 cu completările şi modificările ulterioare, instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza şi conduce contabilitatea potrivit normelor legale în vigoare.

Legea nr. 500/2002 stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.

Dispoziţiile legii nr. 500/2002 se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:

a) bugetului de stat;

b) bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) bugetelor fondurilor speciale;

d) bugetului trezoreriei statului;

e) bugetelor instituţiilor publice autonome;

f) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

g) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Instituţiile publice utilizează un plan de conturi specific şi o evidenţă contabilă adaptată la particularităţile impuse de natura obiectului de activitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bilantul Contabil - Instrument de Analiza si Control.doc