Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 7492
Mărime: 101.27KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ina Stan

Cuprins

CAP. I. PREZENTARE GENERALA A “SC C.F.MUNTENIA SA”

1.1. SCURT ISTORIC AL “SC C.F.MUNTENIA SA”

1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA “SC C.F.MUNTENIA SA”

1.3. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL.

1.4. OBIECTIVUL ACTIVITATII FIRMEI.

CAP.II. PREZENTEREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE.

2.1. DEFINIREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

2.2. EVENIMENTE CARE CONDUC LA AJUSTAREA SITUATIILOR FINANCIARE SI EVENIMENTE CARE NU CONDUC LA AJUSTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

2.3 PREZENTAREA INFORMATIILOR

2.3.1. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

2.3.2. FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII

2.3.2.1. ASPECTE GENERALE

2.3.2.2. STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

2.3.2.3. PREVEDERI CE PRIVESC CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

2.4. PRINCIPII SI REGULI CONTABILE 2.5. CARACTERISTICI CALITATIVE ALE STUATIILOR FINANCIARE 2.5.1. INTELIGIBITATEA

2.5.2. RELEVANTA 2.5.3. CREDIBILITATEA 2.5.4. COMPARABILITATEA

CAP.III. INREGISTRAREA OPERATIILOR ECONOMICE SI FINANCIARE EFECTUATE DE “SC C.F.MUNTENIA SA” IN NOTE CONTABILE.

CAP.IV. CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP.1 PREZENTARE GENERALA A SC C.F.MUNTENIA SA 1.1. SCURT ISTORIC AL “SC C.F.MUNTENIA SA”

“SC C.F.MUNTENIA SA” Ploiesti este un agent economic constituit ca societate comerciala pe actiuni si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numar J 29 – 1127 – 1992 avand ca temei juridic de constituire HG. 77/1992.

Codudul fiscal al societatii este R 1358555. Sediul principal este in localitatea Ploiesti, strada Bulevardul Petrolului nr. 2, cod postal 2000, prefix: 044, tel: 173721; Fax: 195566; E – MAIL: umerva@ph.moon.ro.

In anul 1992 au luat fiinta Atelierele Constructii Ploiesti, avand un numar de 98 de salariati si ca obiect de activitate repararea de vagoane marfa pentru C.F.R.

In anul 1961 sub denumiea Ateliere de Reparatii Material Rulant, pe langa reparatii vagoane se incepe confectionarea de vagoane cisterne, rezervoare metalice, atat pentru intern cat si pentru export.

In anul 1974 se uneste cu U.Z.U.C. Ploiesti sub noua denumire de Fabrica de Utilaj Comlex.

In 1990 se infiinteaza Intreprinderea Mecanica Material Rulant, prin separarea de U.Z.U.C. Ploiesti.

Intre 1990 – 1992 unitatea a facut parte din S.N.C.F.R. cu aceasta ocazie si-a reluat activitatea de reparatii vagoane marfa.

In 1992 unitatea se transforma in societate comerciala, fiind cunoscuta sub denumirea de " C.F.MUNTENIA "SA.

Dovedindu-si capacitatea de reciclare a vechiului in forme noi, SC “C.F.MUNTENIA"SA a devenit in scurt timp unitatea reprezentativa pentru repararea vagoanelor de marfa si in primul rand a vagoanelor cisterna.

Conform Hotararii Guvernului nr. 500/1994 societatea are un capital social de 20 705 500 000 lei, varsat iar inregistrat la Oficiul Registrului Comertului: 1 219 812 751 000 lei. Are un numar de 828 220 actiuni nominative cu valoare nominala de 25 000.

SC C.F.MUNTENIA SA Ploiesti este o firma de marime medie, cu o inalta specializare in domeniul constructiei si reparatii periodice si capitale a vagoanelor de marfa tip cisterna utilizate pentru transportul produselor petroliere si chimice, cat si alte tipuri de vagoane marfa.

Datorita amplasarii intr-un bazin petrolier foarte important cu numeroase combinate petrochimice cat si accesul la reteaua de linii cai ferate, SC C.F.MUNTENIA SA are avantajul de a fi prima societate reparatoare din zona.

Societatea are implementat si mentine un Sistem de Calitate conform ISO – 9002 certificat cu GERMANISCHER LLOYD.

Structura personalului la 31.05.1999 : total unitate 1052 persoane din care conducere 15 , TESA 120 si muncitori 917.

Structura organelor de conducere a firmei SC C.F.MUNTENIA SA:

1. Adunarea Generala a Actionarilor;

2. Comisia de cenzori;

3. Director general de marketing – vanzari;

4. Director general al departamentului comercial – administrativ;

5. Director general al departamentului economic;

6. Director general al departamentului productie;

7. Director general al departamentului exploatare cai ferate;

8. Director general al departamentului CAOC;

9. Director general al departamentului resurse umane;

10. Director general al departamentului juridic.

AGA – ordinara

- extraordinara

AGA – ordinara se intruneste cel putin o data pe an si are urmatoarele atributii:

- discuta si aproba modificarea bilantului;

- fixeaza dividendele actionarilor;

- se pronunta asupra activitatii administratorilor;

- avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator ,etc.

AGA – extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie si are urmatoarele atributii:

- hotaraste prelungirea duratei societatii;

- hotaraste marirea sau reducerea capitatului social;

- hotaraste schimbarea obiectivului de activitate;

- hotaraste fuziunea cu alti agenti economici, etc.

Hotararile AGA se iau prin vot deschis si secret care se practica atunci cand sunt alesi membrii Comisiei de cenzori.

Cenzorii sunt alesi de AGA pe 3 ani cu posibilitatea de a fi alesi ulterior. Depun garantie pentru functia lor si au urmatoarele atributii:

- sa efectueze in fiecare luna pe neasteptate inspectii, controale la caseria unitatii;

- sa convoace AGA si sa ia parte la aceasta;

- sa supravegheze gestiunea societatii;

- sa verifice bilantul si contul de profit si pierdere;

- sa verifice modul de evaluare a patrimoniului;

- sa verifice ca dispozitiile in vigoare ale statului si contractului de societate sa fie respectate.

SC C.F.MUNTENIA SA dispune de un Compartiment de Marketing, compartiment functional ce are urmatoarele atributii:

- negociaza preturile cu beneficiarii;

- participa la prospectarea pietii interne in vederea cunoasterii cererii de produse fabricate de unitate;

- prezinta oferta pentru difuzarea produselor interne;

- inainteza propuneri privind imbunatatirea sau reproiectarea unor produse;

- intocmeste cataloage, albume si prospecte cuprinzand caracteristicile calitative si domeniile de utilizare ale produselor pe care le realizeaza societatea;

- elaboreaza calcule si studii de prognoza in domeniul desfacerii produselor;

- participa la tratative cu clienti si rezolva probleme cu acestia, inainte de angajarea comenzilor.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA SC C.F.MUNTENIA SA

1. AGA

2. Comisie cenzori

3. Administrator unic

4. Departament de Marketing – Vanzari

- Biroul Marketing – Vanzari

5. Departament Comercial – Administrativ

- Biroul Aprovizionari – Transport

- Atelier reparatii auto

- Biroul comercial

6. Departament Economic

- Serviciul financiar-contabil

- Oficiul de calcul

7. Departament Productie

- Atelier cazangerie

- Atelier reparatii vagoane

- Atelier uzinaj

- Biroul productiei

8. Departament exploatare Cai Ferate

- Biroul miscare

- Biroul exploatarii caii ferate

9. Departament CAOC

- Compartiment asigurari – calitate

- Compartiment inspectia calitatii

- Compartiment responsabili tehnici

- Compartiment conceptie

- Compartiment tehnic

10. Departament Resurse Umane

- Compartiment resurse umane

11. Oficiul juridic

Preview document

Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 1
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 2
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 3
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 4
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 5
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 6
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 7
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 8
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 9
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 10
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 11
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 12
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 13
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 14
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 15
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 16
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 17
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 18
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 19
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 20
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 21
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 22
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 23
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 24
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 25
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 26
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 27
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 28
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 29
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 30
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 31
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 32
Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere la SC CF Muntenia SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contul de Profit si Pierdere – Sursa de Analiza a SC PetroProject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Monografia Contabila a Societatii Romsit SRL

Cap.I.Prezentarea firmei. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea ROMSIT SRL a luat fiinta in anul 1992. Numarul inregistrarii la Registrul...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Studiu Comparativ Privind Raportarea Financiara a Companiei AT&T din SUA si Companiei Vodafone din Marea Britanie

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Fluxuri Financiar - Contabile

CAP.I Cadrul organizatoric al sistemului financiar si contabil al întreprinderii I.1 Prezentarea firmei I.1.1 Elemente de identificare...

Ai nevoie de altceva?