Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 23040
Mărime: 302.62KB (arhivat)
Publicat de: Cantemir Lungu
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I
 3. BILANŢUL CONTABIL SI EVOLUŢIA SA 4
 4. Definirea conceptului de bilanţ 4
 5. 1.2 Teorii cu privire la bilanţ 6
 6. 1.3. Bilanţul contabil in viziunea Directivei a IV-a a Uniunii Europene 10
 7. 1.4. Rolul bilantului contabil in gestiunea patrimoniului 15
 8. 1.5. Evaluarea elementelor patrimoniale in bilanţ 17
 9. CAPITOLUL II
 10. ROLUL BILANŢULUI CONTABIL ÎN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT 23
 11. 2.1. Rolul analizei economico-financiare in activitatea unei societaţi 23
 12. 2.2. Analiza structurii bilanţului 25
 13. 2.3. Analiza rezultatelor 28
 14. 2.4. Analiza echilibrului financiar 33
 15. 2.5. Analiza rentabilităţii 40
 16. 2.6. Analiza riscurilor 43
 17. CAPITOLUL III
 18. PREZENTAREA S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. 48
 19. 3.1. Scurta prezentare a societăţii 48
 20. 3.1.1. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 49
 21. 3.1.2. Evaluarea activităţii de aprovizionare 49
 22. 3.1.3. Evaluarea activităţii de vânzare 50
 23. 3.1.4. Indicatori de performanţa hotelieră 50
 24. 3.2. Particularităţi ale activităţii desfăşurate de S.C. CASA DE BUCOVINA S.A. 51
 25. 3.3. Caracteristicile pieţei pe care işi desfăşoară activitatea S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. 55
 26. 3.4. Structura organizatorică, reseursele umane şi echipa managerială a S.C. CASA DE BUCOVINA - 56
 27. CAPITOLUL IV.ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. ÎN PERIOADA 2007-2009 58
 28. 4.1. Analiza situaţiei patrimoniale a S.C. CASA DE BUCOVINA S.A. in perioada 2007- 2009 58
 29. 4.2. Analiza echilibrului financiar 60
 30. 4.2.1. Analiza lichiditate-solvabilitate-îndatorare 61
 31. 4.2.2. Analiza rezultatelor financiare ale S.C. CASA DE BUCOVINA S.A. in perioada 2007- 2009 65
 32. 4.3. Analiza a fluxului de numerar şi a bugetului de venituri şi cheltuieli în perioada 2007-2009 66
 33. 4.3.1. Bugetul de venituri al S.C. CASA DE BUCOVINA in perioada 2007- 2009
 34. 4.3.2. Bugetul de cheltuieli al S.C. CASA DE BUCOVINA in perioada 2007- 2009 67
 35. 4.4. Evoluţia pe piaţa de capital în perioada 2007 – 2009 68
 36. 4.5. Proiectii financiare si organizatorice 69
 37. CONCLUZII SI PROPUNERI 72
 38. BIBLIOGRAFIE 75
 39. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica contabilă, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu.

Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei.

S-a avut în vederea, în partea teoretică, evoluţia bilanţului de la apariţia sa şi până în zilele noastre, conturând modelul reprezentativ respectiv cel în viziunea Directivei a –IV-a a Uniunii Europene.

Lucrarea de faţă are drept scop diagnosticul economico- financiar pe baza datelor prezentate în bilanţ, studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă generalizată, sintetizată în etalon valoric, la un moment dat, a poziţiilor financiare şi a rezultatelor activităţii.

Lucrarea cuprinde patru capitole dedicate bilanţului sub aspect teoretic, cât şi practic, prin studiul de caz în care s-a realizat analiza indicatorilor pe baza bilanţului.

Primele două capitole privesc noţiunile teoretice legate de bilanţ, începând cu definiţia acestuia, continuând cu teorii cu privire la bilanţul contabil, analiza structurii bilantului si terminând cu analiza riscurilor

Capitolul al treilea este dedicat prezentării S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A. El oferă înformaţii ce cuprind atât aspecte de ordin general cât şi aspecte ce vizează domeniul de activitate, evoluţia societăţii de la înfiinţare şi până în prezent.

Al patrulea capitol prezintă analiza economico-financiara a SC. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A in perioada 2007- 2009 ce cuprinde analiza echilibrului financiar, diagnosticul lichidităţii şi capacităţii de plată precum şi analiza bugetului previzionat, a fluxului de numerar şi a bugetului de venituri şi cheltuieli în perioada 2007-2009.

CAPITOLUL I

BILANŢUL CONTABIL SI EVOLUŢIA SA

1.1. Definirea conceptului de bilanţ

Bilanţul este procedeul de bază al contabilităţii care reflectă în expresie valorică, la un moment dat, mijloacele economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele obţinute ca urmare a investirii, consumării şi reproducţiei capitalului.

Noţiunea de bilanţ este foarte veche. Nu se cunoaşte cu exactitate când şi cine a creat acest instrument contabil. Ca şi Contabilitatea, bilanţul este creaţia anonimă la care şi-au adus contribuţia generaţii şi generaţii de autori practicieni şi teoreticieni din cele mai vechi timpuri

Aristotel, în lucrarea sa „Politica” , vorbeşte despre bilanţul preventiv şi cel consumptiv, respectiv de bugetul de venituri şi cheltuieli

Etimilogic, cuvântul „bilanţ” este de origine latină având semnificaţia unei balanţe cu două talere echilibrate („BI” inseamnă două si „LANX” înseamnă talere)

Potrivit Legii Contabilităţii , bilanţul contabil este „documentul oficial al unităţii patrimoniale, care trebuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute” ca sistem al contabilităţii, bazată pe înregistrarea în partidă dublă.

Caracterul documentar şi informativ economic al bilanţului a fost relevat de Jaques Savary în 1673 „ca un instrument de control al înregistrărilor contabile şi de cunoaştere a situaţiei economico-financiare a întreprinderii”

Cu toate că, bilanţul este cunoscut şi utilzat de veacuri în practica contabilă, el devine obiectul unor cercetări deosebite abia la sfârşitul secolului trecut. Belgianul Simon Stevin „se remarcă prin aceea că este primul autor care a pus în mod ştiinţific problema necesităţii bilanţului anual”.Cercetările legate de rolul şi funcţiile bilanţului s-au accentuat ulterior foarte mult dând naştere numeroaselor teorii ale bilanţului

Preview document

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 1
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 2
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 3
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 4
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 5
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 6
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 7
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 8
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 9
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 10
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 11
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 12
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 13
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 14
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 15
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 16
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 17
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 18
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 19
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 20
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 21
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 22
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 23
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 24
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 25
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 26
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 27
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 28
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 29
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 30
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 31
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 32
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 33
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 34
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 35
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 36
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 37
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 38
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 39
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 40
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 41
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 42
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 43
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 44
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 45
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 46
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 47
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 48
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 49
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 50
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 51
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 52
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 53
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 54
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 55
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 56
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 57
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 58
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 59
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 60
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 61
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 62
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 63
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 64
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 65
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 66
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 67
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 68
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 69
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 70
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 71
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 72
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 73
Bilanțul Contabil și Evoluția Sa - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Bilantul Contabil si Evolutia Sa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Diagnostic Financiar

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DISCIPLINA EVALUĂRII FIRMELOR I.1. DEFINIREA EVALUĂRII. TIPURI DE EVALUĂRI I. 1.1. Conceptul de evaluare În...

Diagnostic Financiar Contabil

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN 1.1. Profilul şi caracteristicile întreprinderii 1.1.1. Date generale • Forma...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Te-ar putea interesa și

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Strategii de segmentare și poziționare la SC Ambient SRL

CAP 1. CONSIDERAŢII PRIVIND SEGMENTAREA PIEŢEI 1.1 Paşii principali ai managementului în marketing Oamenii de marketing au un set de reguli, la...

Analiza financiară a firmei

I. Diagnosticul performantei si al rentabilitatii. Functionarea si dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupune în mod...

Funcțiile băncii centrale și evoluția acestora

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra ,...

Riscuri financiare și produsele de bancasigurare

Criza financiara este cea mai buna situatie care poate aparea asupra natiunilor si oamenilor pentru ca atrage dupa sine progrese.In perioada de...

Ai nevoie de altceva?