Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 10929
Mărime: 304.62KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. univ. drd. Radu Bucea
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere pag 4

Capitolul I Abordări teoretice pag 5

1.1 Notiunile şi funcţiile bilanţului contabil pag 5

1.2 Formatul bilanţului pag 7

1.3 Prevederi referitoare la elementele de bilanţ pag 8

1.4 Formatul contului de profit şi pierdere pag 9 1.5 Notele explicative pag 10

Capitolul II Studiu de caz - Analiza activităţii economico-financiare

pe baza bilanţului contabil la S.C. POLYPUS COM S.R.L. pag 10

2.1 Prezentarea SC POLYPUS COM SRL pag 10

2.2 Stuctura oganizatorică a SC POLYPUS COM SRL pag 11

2.3 Oganizarea contabilităţii la SC POLYPUS COM SRL pag.11

2.4 Prezentarea bilanţului contabil la 31.12.2009 la SC POLYPUS COM SRL pag 12

2.5 Analiza activităţii economico-financiare pe baza bilanţului contabil pag 24

2.5.1 Situaţia netă a patrimoniului pag 25

2.5.2 Analiza fondului de rulment pag 25

2.5.3 Trezoreria netă pag 27

2.5.4 Analiza corelaţiei între creanţe şi datorii pag 28

2.5.5 Analiza ratelor de structură bilanţieră, de îndatorare, de lichiditate şi

solvabilitate pag 29

2.5.5.1 Analiza ratelor de structură bilanţieră privind activul bilanţier pag 29

2.5.5.2 Analiza ratelor de structură bilanţieră privind pasivul bilanţier pag 31

2.5.5.3 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii firmei pag 33

2.5.6 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante pag 36

Concluzii pag 38

Bibliografie pag 40

Extras din document

Introducere

Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a principalilor indicatori, derivaţi din bilanţ, precum şi modul de calcul al acestora, pentru SC POLYPUS COM SRL.

Desigur atât bilanţul cât şi indicatorii bilanţieri sunt două teme vaste. Bilanţul fiind documentul contabil de sinteză care prezintă situaţia firmei la încheierea unui exerciţiu financiar, înglobează activitatea unui agent economic, a unei instituţii publice etc. pe un an întreg de funcţionare. Indicatorii derivaţi din bilanţ ne arată pe ce poziţie se află firma, în raport cu ramura de activitate din care face parte, cum poate fi societatea: solvabilă sau insolvabilă, profitabilă sau nu.

În primul capitol, este facută o prezentare generala a bilanţului, a ceea ce înseamnă un bilanţ şi a componentelor bilanţiere.

În capitolul 2 destinat studiului de caz este descrisă (pe scurt) evoluţia societăţii comerciale SC POLYPUS COM SRL. în al doilea subcapitol din cadrul studiului de caz sunt prezentate mai multe foi de calcul în programul de calcul tabelar EXCEL, care permit centralizarea datelor din documentele financiar contabile premergatoare întocmirii bilanţului contabil. După stabilirea rezultatului exerciţiului financiar datele sunt apoi transferate într-o altă foaie de calcul, iar conform formulelor de calcul implementate sunt calculaţi principalii indicatori economico financiari, regasiţi integral în Nota 9.” Principalii indicatori economico-financiari”.

In ultimul subcapitol al studiului de caz sunt trataţi din punct de vedere al analizei economico-financiare indicatorii bilanţieri prezentând totodată formulele de calcul al acestora, precum şi un sistem al ratelor de rentabilitate.

In capitolul Concluzii şi propuneri este expus punctul de vedere referitor la situaţiile financiare anuale ale anului 2009 la SC POLYPUS COM SRL precum şi a indicatorilor derivaţi din bilanţ, la mărimea acestor indicatori, la performantele societaţii stabilite pe baza indicatorilor bilanţieri şi la modul de îmbunatăţire a indicatorilor menţionaţi şi calculaţi.

Capitolul I

Abordări teoretice

1.1 Noţiunile şi funcţiile bilanţului contabil

Situaţiile financiare sunt o reprezentare financiară structurată a poziţiei financiare a unei societati comerciale şi a tranzacţiilor efectuate de aceasta. Obiectivul situaţiilor financiare generale este de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa şi fluxurile de numerar ale unei societaţi comerciale, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. Situaţiile financiare prezintă, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor încredinţate conducerii societatii comerciale. Pentru a atinge acest obiectiv, situaţiile financiare oferă informaţii despre active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuielil inclusiv câştiguri şi pierderi, fluxuri de numerar.

Aceste informaţii, împreună cu alte informaţii din notele la situaţiile financiare, ajută utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar ale societăţii comerciale şi, în special, a momentului şi gradului de certitudine a generării numerarului şi echivalentelor de numerar.

Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unitaţilor patrimoniale. Bilanţul contabil contribuie să reflecte imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situatiei financiare şi a rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială şi presupune:

- respectarea cu bună credintă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

- respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilantului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;

- posturile inscrise în bilanţ trebuie sa corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilitaţii şi baza informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat. Importanta bilanţului contabil derivă din funcţiile pe care acesta le îndeplineşte: de generalizare a datelor contabilităţii, de cunoaştere a mersului activitatii economico-financiare, funcţia previzională.

Funcţia de generalizare a datelor din contabilitate este necesară pentru a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după criterii bine stabilite, care sa poata oferi o imagine de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a unitaţii patrimoniale.

Funcţia de analiză a mersului activităţii economico-financiare presupune ca pe baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul realizarii indicatorilor preconizaţi şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii economice şi financiare.

Preview document

Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 1
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 2
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 3
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 4
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 5
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 6
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 7
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 8
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 9
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 10
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 11
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 12
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 13
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 14
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 15
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 16
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 17
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 18
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 19
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 20
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 21
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 22
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 23
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 24
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 25
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 26
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 27
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 28
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 29
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 30
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 31
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 32
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 33
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 34
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 35
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 36
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 37
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 38
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 39
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 40
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 41
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 42
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 43
Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Bilantul Contabil si Indicatorii Derivati din Bilant - Studiu de Caz la SC Polypus Com SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Calculul, Contabilitatea Drepturilor Salariale si a Retinerilor Generate de Acestea la SC Belv SA Botosani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Misiune de Audit - Achizitii Publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Ai nevoie de altceva?