Biletul la Ordin

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 3721
Mărime: 89.77KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I 4

Concept,necesități,persoane prticipante,caractere 5

Capitolul II 8

Elemente esențiale ale biletului la ordin 9

Capitolul III 12

Circuitul biletului la ordin 13

Capitolul IV 15

Avalizarea biletelor la ordin 16

Plata biletului la ordin 18

Tendințe generale privind utilizarea instrumentelor de plată în viitor 19

Bibliografie 22

Extras din document

Introducere

Lucrarea de faţă, intitulată „Biletul la ordin” îşi propune să prezinte principalele aspecte legate de utilizarea acestui instrument de plată în relaţiile de plăţi interne sau externe, accentul fiind pus pe latura pragmatică, pe implicaţiile fenomenelor analizate. În acest sens s-a recurs la numeroase scheme, diagrame şi modele de documente. În măsura în care prezentarea sau analiza unor fenomene au impus-o nemijlocit, lucrarea a recurs şi la prezentarea unor noţiuni teoretice.

Pentru orice economie operaţiunile de plăţi interne sau internaţionale reprezintă un circuit vital al acesteia, fluxurile plăţilor reprezentând în fapt resursele ce revin unei entităţi economice sau sociale de care depinde menţinerea, dezvoltarea şi evoluţia activităţii sale.

În prima parte a lucrării sunt prezentate conceptele, necesitatile persoanele participante si caracterele biletului la ordin.

Partea centrală a lucrării prezintă în detaliu elementele esentiale ale biletului la ordin, cat si circuitul acestuia.

Partea finală a lucrării prezintă un studiu cu privire la utilizarea instrumentelor de plată şi de credit în relaţiile de plăţi ale României la momentul actual şi o perspectivă de ansamblu asupra derulării pe viitor a schimburilor economice prin intermediul acestor documente.

Baza documentară a lucrării cuprinde o serie de cărţi de referinţă din literatura de specialitate la care se adaugă publicaţiile cu caracter periodic.

BILETUL LA ORDIN

AȚI PRIMIT UN BILET LA ORDIN?

O persoana care vă datorează o anumită suma de bani emite un bilet la ordin prin care se obligă să o plătească la o dată anume și va remite respectivul bilet la ordin completat ca in figura următoare:

Ca beneficiar aveti următoarele posibilităti de a vă exercita drepturile decurgând din textul biletului la ordin:

1) Daca scadenţa este la un anumit timp de la vedere, trebuie să prezentaţi biletul la ordin emitentului pentru avizare, deoarece dup[ avizare curge termenul de scadenţă. Pentru aceasta, emitentul va semna la rubrica „Văzut” de pe faţa biletului la ordin.

2) Să-l prezentaţi trasului la plată.

3) Să-l giraţi în favoarea unei alte persoane înscriind pe vero-ul biletului la ordin următoarele date:

-numele dumneavoastră(girantul)

-numele persoanei(giratarul)

-semnătura dumneavoastră

-data girării.

4) Să-l scontaţi la o bancă înainte de scadenţă; vi se va plăti suma înscisă pe biletul la ordin, mai puţin comisionul băncii pentru astfel de operaţii.

Preview document

Biletul la Ordin - Pagina 1
Biletul la Ordin - Pagina 2
Biletul la Ordin - Pagina 3
Biletul la Ordin - Pagina 4
Biletul la Ordin - Pagina 5
Biletul la Ordin - Pagina 6
Biletul la Ordin - Pagina 7
Biletul la Ordin - Pagina 8
Biletul la Ordin - Pagina 9
Biletul la Ordin - Pagina 10
Biletul la Ordin - Pagina 11
Biletul la Ordin - Pagina 12
Biletul la Ordin - Pagina 13
Biletul la Ordin - Pagina 14
Biletul la Ordin - Pagina 15
Biletul la Ordin - Pagina 16
Biletul la Ordin - Pagina 17
Biletul la Ordin - Pagina 18
Biletul la Ordin - Pagina 19
Biletul la Ordin - Pagina 20
Biletul la Ordin - Pagina 21
Biletul la Ordin - Pagina 22
Biletul la Ordin - Pagina 23
Biletul la Ordin - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Biletul la Ordin
    • BILETUL LA ORDIN.doc
    • Pagina cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Instrumente de plată

Lucrarea de faţă, intitulată „Instrumente de plată şi de credit utilizate în schimburile economice internaţionale” îşi propune să prezinte...

Cambia și alte Instrumente de Plată

CAPITOLUL I CAMBIA ŞI UTILIZĂRILE EI 1.1. Introducere 1.1.1. Plăţile fără numerar Lumea europeană, dar nu numai s-a confruntat de-a lungul...

Inșelăciunea

CAPITOLUL I SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA GENERALA A PATRIMONIULUI IMPORTANTA PATRIMONIULUI SI NECESITATEA OCROTIRII ACESTOR VALORI SOCIALE PRIN...

BRD - Produse și Servicii Bancare

Capitolul 1: Sistemul informaţional bancar 1.1.Documente şi programe informatice utilizate de B.R.D.- G.S.G Fiecare entitate are un server...

Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin

Introducere Una dintre formele juridice moderne ale circulației bunurilor o reprezintă circulația înscrisurilor (titlurilor) care încorporează...

Instrumente de plată și mecanisme de decontare - studiu de caz la SC Lenco Electronic SRL

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTELE DE PLATĂ- REPERE ALE EVOLUŢIEI 1.1.Notiuni introductive „ O monedă (plural recomandat, în literatura de specialitate,...

Biletul la Ordin

Introducere În fiecare ţară, autoritatea monetară reglementează tipurile de instrumente de plată acceptate şi utilizate pe plan naţional,...

Cambia și Biletul la Ordin

TITLURILE DE CREDIT Cambia, biletul la ordin şi cecul sunt titluri de credit a căror reglementare formează materia dreptului cambial. Ceea ce...

Ai nevoie de altceva?