Bugetul Uniunii Europene

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5887
Mărime: 346.30KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. De ce există un buget al UE?

1.1.Aria de acoperire a bugetului UE

1.2.Diferenţa dintre bugetul UE şi bugetul naţional

Capitolul 2. Finanţarea bugetului UE

Capitolul 3. Adoptarea bugetului UE

3.1.Cum se adoptă bugetul UE

3.2. Rectificări ale bugetului UE

3.3.Execuţia bugetului

3.4.Controlul execuţiei

Capitolul 4. Gestionarea bugetului UE

4.1.Cine gestionează banii UE

4.2.Controlul banilor

4.3.Contabilizarea fondurilor

Capitolul 5.Realizări ale bugetului UE

5.1.Obiective realizate sau în curs de realizare

5.1.1.Locuri de muncă

5.1.2.Coeziune economică, socială şi teritorială

5.1.3.Agricultura şi dezvoltare rurală

5.1.4.Domeniul de securitate

5.1.5.Europa globală

Capitolul 6.Beneficiarii bugetului UE

6.1.Tipuri de fonduri

6.2.Tipuri de beneficiari

6.2.1.Tinerii

6.2.2.Cercertătorii

6.2.3.Agricultorii

6.2.4.IMM-urile

Capitolul 7.Bugetul UE între mit şi realitate

7.1.Grandiozitatea bugetului UE

7.2.Bugetul UE este fraudulos

7.3.Fonduri mari acordate agricultorilor

7.4.Bugetul este creat de eurocraţi

7.5.Coeziunea politică

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Ce este Uniunea Europeană?

,,Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de țări europene și acoperă aproape tot continentul.

UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: țările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic și astfel se evită riscul izbucnirii unui nou conflict.

În consecință, în 1958, a luat naștere Comunitatea Economică Europeană (CEE) care, inițial, a contribuit la intensificarea cooperării economice între șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos. Următoarea etapă a fost crearea unei piețe unice de mari proporții, piață care este în continuă dezvoltare.”

Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, devenind o organizație care acționează în numeroasedomenii de politică, de la schimbări climatice, protecția mediului și sănătate, la relații externe și securitate sau lajustiție și migrație. Această schimbare a fost reflectată de modificarea, în 1993, a numelui Comunității Economice Europene (CEE), care a devenit Uniunea Europeană (UE).

UE este întemeiată pe statul de drept. Toate acțiunile pe care le întreprinde se bazează pe tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și democratic.

UE respectă și principiul democrației reprezentative: cetățenii săi sunt reprezentați direct la nivelul Uniunii înParlamentul European, în timp ce statele membre sunt reprezentate în Consiliul European și în Consiliul Uniunii Europene.

Vom continua lucrarea cu definirea conceptului de buget la nivel general, urmată de definirea bugetului Uniunii Europene:

Ce este bugetul ?

,,Bugetul este un plan financiar pe o perioadă de timp anumită în care se prevăd veniturile și cheltuielile probabile ale unui stat, ale unei localități, ale unei întreprinderi, familii etc.”

Ce este bugetul Uniunii Europene?

,,Bugetul UE este finanţat din surse care includ un procent din venitul naţional brut al fiecărui stat membru. Acest buget este orientat către domenii foarte diferite, cum ar fi creşterea nivelului de trai în regiunile mai sărace sau garantarea siguranţei alimentare. Euro este moneda comună a celor mai multe ţări ale Uniunii.”

Bugetul UE a fost instituit prin Tratatul de la Roma (Tratatul Comunitǎţii Economice Europene – CEE, 1957), având la bază principiul solidaritǎţii financiare.

De asemenea bugetul Uniunii Europene ține seama și de niște principii fundamentale bine puse la punct. Acestea sunt:

,,a). Principiul unităţii prevăzut în art. 268 al Tratatului de la Roma, care stipulează că toate veniturile şi cheltuielile Comunităţii trebuie să fie inscrise intr-un singur document.

b).Principiul universalităţii care se bazează pe doua reguli: regula nerepartizării(non

-asignement) care prevede că veniturile bugetare nu pot fi alocate dinainte numai unor anumite categorii de cheltuieli şi principiul bugetului în ansamblu(gross budget principle) care stabileşte că toate veniturile şi cheltuielile trebuie să fie prevăzute integral în buget fără nici o modificare.

c).Principiul anualităţii care prevede că operaţiile bugetare sunt stabilite pe un singur an. Acest principiu inlesneşte controlul asupra activităţilor executive ale Comunităţii. Comunitatea trebuie să reconcilieze acest principiu cu nevoia de a întreprinde operaţii financiare pe mai mulţi ani, lucru posibil prin diferenţierea care se face intre cele două tipuri de operaţii: fonduri de plăţi (payment appropriations) şi fonduri de angajament (commitment appropriations). Fondurile de plăţi definesc cheltuielile anului financiar în curs. Acest lucru nu exclude posibilitatea ca o parte a cheltuielilor să provină din inţelegeri şi angajamente făcute anterior. Fondurile de angajament definesc plafonul resurselor ce urmează a fi alocate în anul financiar curent.

d).Principiul echilibrului care stabileşte că veniturile şi cheltuielile unui an financiar trebuie sa fie egale, deficitul bugetar fiind exclus prin art. 199 al Tratatului de la Roma. Un eventual surpuls este inregistrat ca venit în bugetul anului urmator şi apariţia oricăror cheltuieli neaşteptate vor trebui să fie finanţate printr

-un buget suplimentar sau amendat care ar însemna o reorganizare a fondurilor din bugetul adoptat sau atragerea unor resurse adiţionale.

e)Specificarea cheltuielilor care înseamnă că fiecarui fond trebuie sa i se asigure un scop şi o destinaţie specifică, mai ales pentru a preveni orice confuzie în alocarea fondurilor.

f).Finanţarea prin resursele proprii ale Comunităţii care se face începând cu anul 1975 potrivit unor proceduri definite în întregime la nivel comunitar, fără nici o imixtiune directă a statelor membre. Acest mecanism al resurselor proprii este una din principalele polemici politice intrucât presupune abordarea unor probleme cum ar fi cea a independenţei financiare a Uniunii, relaţiile ce se stabilesc între cetăţenii Uniunii, statele membre şi instituţiile acesteia.

Bibliografie

http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm

https://europa.eu/european-union/file/1126/download_ro?token=Eio6Vv46

www.parajurist.com

mihaela.lutas/Materiale curs/CAPITOLUL 6. Bugetul Uniunii Europene.pdf

https://europa.eu/european-union/about-eu/money/expenditure_ro

http://www.analizeeconomice.ro/2017/

Preview document

Bugetul Uniunii Europene - Pagina 1
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 2
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 3
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 4
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 5
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 6
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 7
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 8
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 9
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 10
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 11
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 12
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 13
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 14
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 15
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 16
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 17
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 18
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 19
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 20
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 21
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 22
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 23
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 24
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 25
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 26
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 27
Bugetul Uniunii Europene - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Contabilitate Bugetară

INTRODUCERE Contabilitatea, ca activitate specializatã în mãsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Instituţiile publice sunt încadrate în sectorul instituţional „Administraţie publică”. Sectoarele instituţionale sunt grupări de unităţi...

Te-ar putea interesa și

Bugetul Uniunii Europene - instrument de gestionare a resurselor comune europene pe timp de criză

CAPITOLUL I UNIUNEA EUROPEANĂ – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR „Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se bazează pe...

Bugetul Uniunii Europene - eficiența și necesitatea acestuia

1. Introducere Sistemul de finantare a politicilor UE are ca si caracteristica importanta autonomia. Uniunea Europeana are propriul buget,...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Bugetul (de venituri şi cheltuieli al) Uniunii Europene - conţinut şi evoluţie - Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor...

Resursele Bugetului Uniunii Europene - Veniturile și Cheltuielile Bugetului UE

1. Noţiuni elementare Cuvântul „buget” îşi găseşte originea în vechea limbă franceză, şi anume, în expresia „bouge” şi „bougette”, care exprimau...

Structura bugetului Uniunii Europene

“Materia vieţii de stat e munca, scopul muncii bunul trai, averea,-deci acestea sunt esenţiale. De aceea se vede care e răul cel mare: sărăcia.”...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este, în mod fundamental, o asociaţie politică între statele suverane, bazată pe voinţă. Construcţia europeană se...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Uniunii Europene

Capitolul 1 Bugetul Uniunii Europene – generalităţi 1.1. Noţiuni elementare Termenul “buget” îşi are originea în vechea limbă francenză, şi...

Bugetul Uniunii Europene

Capitolul 1 Bugetul Uniunii Europene 1.1 Introducere Bugetul general al Uniunii Europene este actul care prevede şi autorizează pentru fiecare...

Ai nevoie de altceva?