Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 7583
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti Facultatea :Stiinte Economica Specializare: Cibernetica,Statistica si Informatica economica

Cuprins

• Stagiul de practica

• Planificarea practicii

• Prezentarea institutiei

• Principiile de baza ale administratiei publice locale

• Atributiile secretarului primariei comunei Surani

• Organizarea si desfasurarea sedintelor de Consilu Local

• Atributiiele primarului comunei surani

• Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice

Extras din document

STAGIUL DE PRACTICA

1. Perioada de desfasurare:

De la 8 iulie 2013 pana la 26 iulie 2013

Program zilnic,intre orele 10:00 - 16:00 (luni,marti,miercuri)

10:00 - 17:00 (joi)

10:00 - 15:00 (vineri)

2. Persoana de coordonare a practicii in firmă:

Numele şi prenumele: Radu Camelia

Funcţia: Consilier personal

3. Societatea :

Denumire : Primaria comunei Surani

Sediul social : com .Surani jud.Prahova

Domeniul de activitate: Administratie

4. Cadrul de desfăşurare a activităţii :

Locaţie: com . Surani jud .Prahova

PLANIFICAREA PRACTICII

Data executării; Intervalul orar; Activitatea desfăşurată

.

1. 08.07.2013; 10°°-16°° Prezentarea instituţiei , a organigramei, desfăşurarea activităţii instituţiei publice pe compartimente şi servicii, prezentarea unor fişe a postului ;

2. 09.07.2013; 10°°-16°° Înregistrarea corespondenţei, a adeverinţelor,formularea răspunsurilor cererilor ce au fost formulate în baza legii liberului acces la

informaţie-compartiment registratură

3. 10.07.2013; 10°°-16°° Întocmirea situaţiilor centralizatoare privind alocaţiile de stat pentru copii, alocaţiilor familiilor complementare şi monoparentale, alocaţiilor de nou născut pe luna în curs: compartiment asistenţă socială

4. 11.07.2013; 10°°-17°° Participarea la şedinţa săptămânală a comisiei localede fond funciar : analizarea cererilor, a documentelor aflate la dosar, întocmirea anexei 42 din Legea nr. 247/2005 şi înaintarea acesteia Comisiei judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor: comisia locală de fond funciar

5. 12.07.2013 ; 10°°-15°° Întocmirea de adeverinţe rol, adeverinţe registru agricol,adeverinţe salariat. Întocmirea unei sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale

6. 15.07.2013; 10°°-16°° Întocmirea adreselor de înaintare a hotărârilor adoptate de Consiliul local într-o şedinţă anterioară, a dispoziţiilor emise de primarul comunei şi transmiterea acestora în termenul legal ( de 10 zile) Instituţiei Prefectului judeţului Prahova

7. 16.07.2013; 10°°-16°° Redactarea proiectelor de hotărâre iniţiate de primarul comunei ce vor fi dezbătute în şedinţa Consiliului local;

8. 17.07.2013; 10°°-16°° Întocmirea adreselor de înaintare a hotărârilor adoptate de Consiliul local într-o şedinţă anterioară, a dispoziţiilor emise deprimarul comunei şi transmiterea acestora în termenul legal ( de 10 zile) Instituţiei Prefectului judeţului Prahova

9. 18.07.2013; 10°°-17°° Starea civilă a persoanei fizice, consideraţii generale;

10. 19.07.2013; 10°°-15°° Rectificarea actelor de stare civilă: generalităţi,competenţă, condiţii, cazuri în care pot fi rectificate actele de stare civilă, procedura rectificării actelor de stare civilă, anulare , modificare sau completarea actelor destare civilă şi a menţiunilor

11. 22.07.2013 ; 10°°-16°° Întocmire Dosar ajutor social, conf. Lg. 416/2002.Familiarizarea cu documentația necesară. Inspectarea pe teren a situației familiale a solicitantului de ajutor social Hostiuc Doina.

12. 23.07.2013; 10°°-16°° Acţiunea în tăgăduirea paternităţii: consideraţii generale, prezumţia de paternitate, exercitarea acţiunii(titularul acestui drept),împotriva cărei persoane se poate exercita acţiunea în tăgăduirea paternităţii,caracterul acţiunii în tăgăduirea paternităţii, instanţa competentă, termenul de introducere a acţiunii, procedură, mijloace de probă, efectele admiterii acţiunii

13. 24.07.2013; 10°°-16°° Emiterea Autorizației de construire. Consultarea documentației ce stă la baza Autorizației de construire. Certificat de urbanism,extrasul de carte funciară, documentația tehnică, avize și acorduri.

14. 25.07.2013; 10°°-17°° Compartimentul Agricultură, relații cu publicul și cultură. Acțiune preliminară privind Recensământul Populației și Locuințelor.Consultarea O.U.G. 34/2011 Privind efectuarea RPL. Acțiune de validare a arterelor și numerelor existente

15. 26.07.2013; 10°°-15°° Redactarea actelor comform carora practicantul si-a desfacutat activitatea de practica.

Preview document

Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 1
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 2
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 3
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 4
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 5
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 6
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 7
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 8
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 9
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 10
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 11
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 12
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 13
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 14
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 15
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 16
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 17
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 18
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 19
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 20
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 21
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 22
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 23
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 24
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 25
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 26
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 27
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 28
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 29
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 30
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 31
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 32
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 33
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 34
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 35
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 36
Caiet de practică administrativă - Primăria Comunei Surani - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica Administrativa - Primaria Comnei Surani.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Jurnal și caiet de practică

Student practicant: Institutia partenera de practică: SC PELLA EVENTS SRL Tutore: Damian Oana Perioada stagiului: 12.05.2014 - 30.05.2014 DATA...

Proiect practică magazin SC Diva SRL

Perioada de desfăşurare : De la 28 iunie 2010până la 16 iulie 2010 Program de lucru zilnic, între orele 10:00 – 14:00 Persoana de coordonare a...

Caiet de practică - contabilitate și informatică de gestiune

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE Am efectuat stagiul de practică la SC. VARD Tulcea. SA - Compartimentul Financiar-Contabil din...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?