Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Galiceanu Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

• PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII
• SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. OBIECTUL DE ACTIVITATE
• CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE
• CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.
ADUNAREA GENERALA
• FORTA DE MUNCA
• EXERCITIUL ECONOMIC FINANACIAR
• CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII
• DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂŢII
• ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII
• SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA UNITATII ECONOMICE
• SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR SI VENITURILOR
• GESTIONAREA, FOLOSIREA SI EVIDENTA FORMULARELOR TIPIZATE CU REGIM SPECIAL
• DOCUMENTE DE EVIDENTA A IMOBILIZARILOR
• DOCUMENTE DE EVIDENTA A STOCURILOR
• SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII MIJLOACELOR BANESTI
• INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV
• CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV
• ACTIVITATEA ZILNICA
1. Operatii de incasari in numerar
2. Depuneri de numerar la banca
3. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului
4. Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala
5. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile
6. Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuri

Extras din document

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12525/1991, si are atribut fiscal RO1595012.

Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie comericalizarea produselor electrice si electrocasnice, cod CAEN 4643- „Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor”.

DL. MROUEM HESSAM – domiciliat in Bucuresti, Str. Sutasului, nr. 20. sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 160310, emisa de SEP la data de 11.05.2001, CNP 1560826401173, in calitate de asociat detinand 70% din partile sociale si capitalul social,

Ca urmare a Sedintei din data de 28.01.2008 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor societatii comerciale ROMBIZ IMPEX SRL consemnata in procesul-verbal nr. 01/28.01.2008s-au constatat urmatoarele:

- asociat prezent: MROUEM HESSAM – 70%

- asociat lipsa: MROUEM ILDIKO-ELISABET – 30%

Este indeplinit quorum-ul de 2/3 prevazut de art.12.10 din Actul constitutiv, astfel ca Adunarea Generala este valabil constituita.

Conform art. 12.11 din Actul Constitutiv actualizat la data 20.03.2007, hotararile Adunarii generale la orice convocare se iau cu votul majoritatii absolute (minim51%) a partilor sociale ale societatii.

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.

OBIECTUL ACTIVITATII

Societatea are ca domeniu de activitate principal – grupa CAEN 464 – Comert cu ridicata al bunurilor de consum.

Societatea are ca activitate principala – clasa CAEN 4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si al televizoarelor.

CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Capitalul social al societatii ROMBIZ IMPEX SRL este de 729.500 RON, subscris si varsat integral de catre cei doi asociati, din care 719.510 RON si 16218 USD, format din 72950 parti sociale a cate 10 RON fiecare fiind detinut de asociati astfel:

- MROUEM HESSAM – detine 51.065 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de 510.650 RON din care 500.660 RON si 16.218 USD (echivalentul a 9990 RON), numerotate de la 1 la 51.065 inclusiv, reprezentand 70% din capitalul social total:

- MROUEM ILDIKO-ELISABET – detine 21.885 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de 218.850 RON, numerotate de la 51.066 pana la 72.950, reprezentand 30% din capitalul social total.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

ADUNAREA GENERALA

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, care are urmatoarele atributii:

a) Desemneaza administratorii, cenzorii si dupa caz auditorii interni, le stabileste remuneratiile, durata mandatului, ii descarca de gesitune si ii revoca;

b) Decide contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, conform legii;

c) Decide urmarirea administratorilor si cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni, pentru daunele pricinuite societatii, desemnand persoana insarcinata sa o exercite;

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova.doc

Alte informatii

Proiectul l-am realizat dupa ce am efectuat 3 saptamani de practica la departamentul contabilitate Rombiz. A fost prezentat in cadrul Facultatii Management Financiar - Contabil specialitatea Contabilitate si Informatica de Gestiune.