Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

Proiect
6.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 6203
Mărime: 31.96KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Galiceanu Mihaela
Proiectul l-am realizat dupa ce am efectuat 3 saptamani de practica la departamentul contabilitate Rombiz. A fost prezentat in cadrul Facultatii Management Financiar - Contabil specialitatea Contabilitate si Informatica de Gestiune.

Cuprins

• PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

• SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII. OBIECTUL DE ACTIVITATE

• CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

• CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

ADUNAREA GENERALA

• FORTA DE MUNCA

• EXERCITIUL ECONOMIC FINANACIAR

• CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

• DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

• ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII

• SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA UNITATII ECONOMICE

• SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

• GESTIONAREA, FOLOSIREA SI EVIDENTA FORMULARELOR TIPIZATE CU REGIM SPECIAL

• DOCUMENTE DE EVIDENTA A IMOBILIZARILOR

• DOCUMENTE DE EVIDENTA A STOCURILOR

• SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII MIJLOACELOR BANESTI

• INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

• CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

• ACTIVITATEA ZILNICA

1. Operatii de incasari in numerar

2. Depuneri de numerar la banca

3. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului

4. Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala

5. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile

6. Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuri

Extras din document

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12525/1991, si are atribut fiscal RO1595012.

Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie comericalizarea produselor electrice si electrocasnice, cod CAEN 4643- „Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor”.

DL. MROUEM HESSAM – domiciliat in Bucuresti, Str. Sutasului, nr. 20. sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 160310, emisa de SEP la data de 11.05.2001, CNP 1560826401173, in calitate de asociat detinand 70% din partile sociale si capitalul social,

Ca urmare a Sedintei din data de 28.01.2008 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor societatii comerciale ROMBIZ IMPEX SRL consemnata in procesul-verbal nr. 01/28.01.2008s-au constatat urmatoarele:

- asociat prezent: MROUEM HESSAM – 70%

- asociat lipsa: MROUEM ILDIKO-ELISABET – 30%

Este indeplinit quorum-ul de 2/3 prevazut de art.12.10 din Actul constitutiv, astfel ca Adunarea Generala este valabil constituita.

Conform art. 12.11 din Actul Constitutiv actualizat la data 20.03.2007, hotararile Adunarii generale la orice convocare se iau cu votul majoritatii absolute (minim51%) a partilor sociale ale societatii.

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.

OBIECTUL ACTIVITATII

Societatea are ca domeniu de activitate principal – grupa CAEN 464 – Comert cu ridicata al bunurilor de consum.

Societatea are ca activitate principala – clasa CAEN 4643 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si al televizoarelor.

CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Capitalul social al societatii ROMBIZ IMPEX SRL este de 729.500 RON, subscris si varsat integral de catre cei doi asociati, din care 719.510 RON si 16218 USD, format din 72950 parti sociale a cate 10 RON fiecare fiind detinut de asociati astfel:

- MROUEM HESSAM – detine 51.065 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de 510.650 RON din care 500.660 RON si 16.218 USD (echivalentul a 9990 RON), numerotate de la 1 la 51.065 inclusiv, reprezentand 70% din capitalul social total:

- MROUEM ILDIKO-ELISABET – detine 21.885 parti sociale a cate 10 RON fiecare, in valoare totala de 218.850 RON, numerotate de la 51.066 pana la 72.950, reprezentand 30% din capitalul social total.

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

ADUNAREA GENERALA

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, care are urmatoarele atributii:

a) Desemneaza administratorii, cenzorii si dupa caz auditorii interni, le stabileste remuneratiile, durata mandatului, ii descarca de gesitune si ii revoca;

b) Decide contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, conform legii;

c) Decide urmarirea administratorilor si cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni, pentru daunele pricinuite societatii, desemnand persoana insarcinata sa o exercite;

Preview document

Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 1
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 2
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 3
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 4
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 5
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 6
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 7
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 8
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 9
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 10
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 11
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 12
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 13
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 14
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 15
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 16
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 17
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 18
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 19
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 20
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 21
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 22
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 23
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 24
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 25
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 26
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 27
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 28
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 29
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 30
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 31
Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Practica SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Caiet de Practica - SC Panti SRL

1. Constituirea, modul de funcţionare şi dizolvare/lichidare a societăţii Practica s-a efectuat la societatea comercială ,,PANTI SRL”. Societatea...

Ai nevoie de altceva?