Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7067
Mărime: 121.90KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigorescu Stefan
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

I. PREZENTARE DE ANSAMBLU 3

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE PRACTICĂ 3

Obiective vizate 3

Conținuturi selectate 4

III. APRECIEREA DIN PARTEA REPREZENTANTULUI FIRMEI GAZDĂ 5

IV. PREZENTAREA SOCIETĂȚII DE PRACTICĂ 5

1. Modul de constituire si funcționare a entității economice; etapele constituirii, modul de funcționare și dizolvare/lichidare 5

2. Organizarea și ținerea contabilității. Organigrama organizatorică și funcțională a societății de practică 6

3. Registrele de contabilitate 6

4. Sistemul de documente privind organizarea contabilității imobilizărilor 8

5. Sistemul de documente privind organizarea contabilității materialelor 9

6. Sistemul de documente privind organizarea contabilității mijloacelor bănești 11

7. Sistemul de documente privind organizarea contabilității drepturilor salariale 12

8. Sistemul de documente privind organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor 13

9. Sistemul de documente privind organizarea contabilității generale 14

10. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului 14

11. Lucrări de sinteză și raportare financiar-contabilă. Situații financiare 15

V. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII „IULIS PRES SERVICES ” S.R.L. 16

1. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui elemnt de capitaluri proprii și datorii 16

2. Organizarea contabilității sintetice a unui element de activ și a unui element de capitaluri proprii și datorii 18

3. Organizarea contabilității analitice a unui element de activ și a unui element de capitaluri proprii și datorii 20

4. Operații privind intrarea, mișcarea și ieșirea din patrimoniu a unui element de activ și a unui element de capitaluri proprii și datorii 22

5. Situațiile financiare ale societății IULIS PRES SERVICES SRL: Balanța de verificare, Registrul jurnal, Jurnalele de vânzare și cumpărare 25

Extras din document

I. PREZENTARE DE ANSAMBLU

Total ore de pregătire practică : 90 h

Perioada de desfășurare a programului : 16.12.2013 – 05.01.2014

Firma Gazdă – în cadrul căreia s-a desfășurat practica de specialitate

• Denumirea : SC IULIS PRES SERVICES SRL

• Codul Unic de Înregistrare : 22513180

• Numărul de înmatriculare : J10/1231/2007

• Adresa : str. PIAȚA HALELOR, BL. 15, SC. A, ET. 2

• Persoana de contact : d-nul BIȚIANU AURELIAN

• Date de contact :

- E-mail : dorulet_2006@yahoo.com

- Telefon : 0764 719 726

II. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE PRACTICĂ

Obiective vizate

Obiectivele generale ale acestui program sunt:

- cunoaşterea organizării şi modului de desfăşurare a activităţilor în entitatea economică (societate comercială) în care se efectuează stagiul de practică ;

- cunoaşterea activităţilor specifice compartimentelor funcţionale financiar-contabile ;

- întocmirea unui proiect de practică.

Obiectivele specifice ale programului de practică se materializează în dobândirea unor competenţe precum:

- Competenţe cognitive - dobândirea de cunoştinţe practice cu privire la activitatea desfăşurată şi instrumentele utilizate în entitatea respectivă, referitoare la respectarea reglementărilor şi a

standardelor care o guvernează ;

- Competenţe tehnice şi profesionale – dezvoltarea de abilităţi cu privire la utilizarea instrumentelor de gestiune în entitatea aleasă pentru desfăşurarea practicii ;

- Competenţe afectiv-valorice:

- formarea deprinderilor de a organiza activităţi specifice în domeniul contabilităţii, auditului, analizei economice şi informaticii de gestiune ;

- familiarizarea studentului cu politicile contabile utilizate de entitate în vederea elaborării situaţiilor financiare ;

- asimilarea criteriilor de evaluare a calităţii raportării financiare asigurată de entităţi ;

- analiza modului de valorificare a informaţiei contabile în procesul decizional .

Conținuturi selectate

1. Elemente ale cadrului legislativ relevant pentru contabilitate, audit, analiză economică şi informatică de gestiune

2. Aspecte tehnice şi conceptuale privind contabilitatea, auditul, analiza economică şi informatica de gestiune

3. Aspecte metodologice referitoare la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor în activitatea financiar-contabilă şi elaborarea produselor informatice

4. Fluxurile informaţionale specifice activităţilor financiar-contabile desfăşurate la nivelul unei entităţi economice

5. Studii de caz privind contabilitatea, auditul, analiza economică şi informatica de gestiune vizând:

• identificarea reglementărilor contabile şi/sau a standardelor contabile şi profesionale utilizate în elaborarea şi valorificarea situaţiilor financiare de către entitatea economică;

• identificarea şi analiza politicilor contabile utilizate de entitate în vederea elaborării situaţiilor financiare ;

• analiza procedurilor de colectare şi de prelucrare a informaţiei contabile ;

• analiza sistemului de control intern ;

• analiza sistemului de audit intern ;

• analiza mecanismelor de guvernanţă corporativă ;

• analiza raportului anual sau a situațiilor financiare făcute publice de entităţi din perspectiva conformităţii cu cerinţele de informare şi/sau cu principiile contabile stipulate de standardele şi reglementările contabile aplicabile .

Preview document

Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 1
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 2
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 3
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 4
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 5
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 6
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 7
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 8
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 9
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 10
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 11
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 12
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 13
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 14
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 15
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 16
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 17
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 18
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 19
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 20
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 21
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 22
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 23
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 24
Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica - SC Iulis Pres Services SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Caiet Practica

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Caiet de practică SC Kenion Construct SRL

Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION...

Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Caiet de practică - SC Rewe România SRL

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI Cap 1. MODUL DE CONSTITUIRE A SOCIETATII 1.1.Modul de constituire si functionare a societatii Societatea cu raspundere...

Ai nevoie de altceva?