Caiet de Practica - SC Panti SRL

Proiect
6.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 4447
Mărime: 2.45MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigorescu Stefan

Cuprins

1. Constituirea, modul de funcţionare şi dizolvare/lichidare a societăţii

2. Organigrama organizatorică şi funcţională a societăţii economice

3. Principalele registre de contabilitate folosite

4. Tranzacţii în cadrul organizaţiei. Circuitul documentelor aferent următoarelor structuri patrimoniale:

• Imobilizări

• Stocuri

• Mijloace băneşti si decontări

• Drepturi salariale

• Gestionarea, folosirea şi evidenta formularelor tipizate cu regim special

Extras din document

1. Constituirea, modul de funcţionare şi dizolvare/lichidare a societăţii

Practica s-a efectuat la societatea comercială ,,PANTI SRL”. Societatea are forma juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi prezentul statut.

Societatea a fost înfiinţată în anul 1993, iar sediul este în localitatea Draganesti-Olt, strada Nicolae Titulescu, nr. 231 Bis, iar durata societăţii comerciale este nelimitată.

În ceea ce priveşte constituirea societăţii comerciale au fost necesare întocmirea şi procurarea unor acte, obţinerea unor avize, etc. Prima etapă a constat în verificarea la Registrul Comerţului, a accesibilităţii numelui şi emblemei alese şi redactarea actului constitutiv. Actul constitutiv al societăţii comerciale cuprinde: numele de familie, prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor, forma, denumirea şi sediul societăţii. În actul constitutiv este precizat clar domeniul şi obiectul de activitate principal, capitalul social subscris şi cel vărsat , fiind menţionat aportul fiecărui asociat; asociaţii care reprezintă şi administrează societate şi, partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi, durata pentru care s-a constituit societatea, modul de dezvoltare şi lichidare a societăţii. Pasul următor a constat în autentificarea actului de constituire a societăţii comerciale .

Actul de constituire a fost redactat în şase exemplare şi prezentat notarului public în vederea autentificării. Asociaţii au semnat în faţa notarului după ce s-au legitimat cu buletinul de identitate.

În timpul autentificării s-a efectuat înmatricularea societăţii la Registrul Comerţului. A urmat controlul legalităţii societăţii ce urma să devină persoană juridică şi încheierea înmatriculării, în urma căreia societatea a dobândit personalitate juridică.

După înmatriculare s-a efectuat transmiterea spre publicare în ,,Monitorul Oficial” de către Registrul Comerţului. S-a deschis cont de virament la banca din oraş, după care a fost întocmită ştampila la o unitate specializată.

Obiectul de activitate al societăţii constă în comerţ cu ridicata şi comerţul cu amănuntul.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile denumirea este urmată de iniţialele SRL, numărul de înmatriculare din Registrul Comerţului, capitalul social şi de sediul societăţii.

Asociaţii îşi rezervă dreptul de a desfăşura comerţ ambulant în şcoli, stradal, în pieţe şi târguri, în toate localităţile din ţară şi străinătate, cu respectarea procedurilor legale. Comercializarea se face prin magazin propriu şi obiectul de activitate poate fi completat sau modificat în funcţie de necesităţi , în concordanţă cu scopul societăţii.

Capitalul social iniţial este de 2.100.000 fiind împărţit în părţi egale între asociaţi. Părţile sociale pot fi cesionate între asociaţi sau terţe persoane cu consimţământul unanim al asociaţilor.

În caz de retragere cesiunea părţilor sociale se face prin contract de cesiune, iar în cazul decesului unui asociat, părţile sociale ale acestuia pot fi transmise ,,mortis causa”. Intrarea moştenitorilor în societate va fi supusă însă acordului unanim al asociaţilor. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor.

Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natură potrivit evaluării efectuate de experţi desemnaţi de asociaţi. Reducerea capitalului se face tot pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor .

Fiecare parte socială conferă asociatului dreptul la un vot în Adunarea Asociaţilor şi dreptul de a participa la distribuirea dividendelor . Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai cu părţile lor sociale. Conducerea şi administrarea societăţii este făcută de către asociaţi cu puteri depline, semnătura fiecăruia putând angaja valabil societatea în relaţiile cu terţi. Administratorii nu pot primi fără autorizarea Adunării Asociaţilor, mandatul de administratori în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ sau altul concurent sub sancţiunea răspunderii pentru daune.

Preview document

Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 1
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 2
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 3
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 4
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 5
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 6
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 7
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 8
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 9
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 10
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 11
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 12
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 13
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 14
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 15
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 16
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 17
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 18
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 19
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 20
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 21
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 22
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 23
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 24
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 25
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 26
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 27
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 28
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 29
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 30
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 31
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 32
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 33
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 34
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 35
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 36
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 37
Caiet de Practica - SC Panti SRL - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Caiet de Practica - SC Panti SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor Comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Contabilitatea Stocurilor de Produse Finite

Scurt istoric al contabilitatii “ Contabilitatea reprezinta un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce...

Contabilitate Generala SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Contabilitatea Rezervelor

Argument Rezervele constituie o parte a capitalului propriu si se formeaza ca prelevari sau repartizari din profit sau din alte surse si se...

Contabilitatea Produselor Finite si a Productiei in Curs de Executie

INTRODUCERE Noul sistem de contabilitate se inspira din Planul contabil general francez si se inscrie in Directivele 4 si 7 ale Comunitatii...

Ai nevoie de altceva?