Caiet de Practica - SC Proess SRL

Imagine preview
(7/10 din 16 voturi)

Acest proiect trateaza Caiet de Practica - SC Proess SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: LACRAMIOARA HAIDUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAIETUL DE PRACTICA

PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11108/29.12.1995, si are CUI 725822, atribut fiscal R.

Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, il constituie tinerea evidentei contabile pentru societati comerciale si institutii publice, cod CAEN 741- „Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal”.

1. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice

a) Constituirea societatii

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:

-cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare

-copie autorizatie emisa de Administratia publica Sector 3, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;

-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare;

-declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original)

-actul constitutiv al societatii – contract de societate si statut, redactat la notariat

-copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele privind activitatea comerciala anterioara, dar in cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati

-declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

-dovada depunerii capitalului social- chitanta CEC

-specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip in prezenta judecatorului delegat

Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

A dobandit calitatea de comerciant odata cu inmatricularea la Registrul Comertului si publicarea documentelor constitutive in Monitorul Oficial.

2)Functionarea societatii comerciale Societatea functioneaza ca o societate cu raspundere limitata. Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 2000.000 lei, impartit in 20 parti sociale cu valoare nominala 100.000 lei/actiune, conform cu Legea 31/1990 (republicata).

Asociatii societatii, in numar de doi, sunt persoane fizice de origine romana, cetateni rezidenti,respectiv Diaconescu Adriana, detine 55% din profit, aportul la capitalul social fiind de 1.100.000 lei si Belgun Cleopatra, detine 45% din profit cu un aport la capitalul social de 900.000 lei. Ei raspund in limita aportului de capital social

Administratorul societatii este Belgun Cleopatra, ales pe o perioada de 2 ani, acesta raspunzand solidar fata de societate.

3. Organizarea si tinerea contabilitatii

Pentru tinerea contabilitatii foloseste un program computerizat autorizat. Evidentei contabila se desfasoara conform standardelor ISA si IAS, se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenta contabila a produselor, etc, Pentru o mai buna exemplificare a structurii organizatorice a societatii, raporturile ierarhice si functionale intre posturi si compartimente, anexez oraganigrama societatii. Diagrama organizationala a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.

Contabilitatea societatii este tinuta de Popa Cornelia, contabil angajat cu contract de munca, in programul de contabilitate OMC. Programul avizat si licentiat, este conceput in limbajul de programare Paradox, program predefinit cu inregistrari contabile si are mai multe module: salarii, productie, comert, gestiune comerciala, trezorerie etc.. Functioneaza in forma – „pe jurnale”, inregistrandu-se toate documentele primare si actele justificative, la data la care au fost emise, in fiecare jurnal auxiliar in parte:

- jurnalul de cumparari- facturi de cumparare de marfa si servicii, cheltuieli diverse;

- jurnalul de vanzari – facturi de vanzare, emise de firma catre clienti persoane juridice si persoane fizice;

- registrul de casa – chitantele de incasare de la clienti persoane juridice, incasarile aferente bonurilor de casa de marcat ( prin specificarea TVA colectat 4427 se transfera automat in jurnalul de vanzari), chitante de plata catre furnizorii de marfa si servicii si alte bonuri fiscale de cheltuieli diverse;

- jurnalul de banca – ordine de plata, bilete la ordin, CEC, ( incasari si plati prin banca);

- jurnalul de operatiuni diverse – note de contabilitate, respectiv regularizari de TVA, nota de salarii, nota de amortizare, nota de inchidere a contului de profit si pierdere (aceasta se face automat), alte note contabile.

- Balanta de verificare

Fisiere in arhiva (1):

  • Caiet de Practica - SC Proess SRL.doc

Alte informatii

SPIRU HARET, MFC ,