Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 24 fișiere: doc, pdf, xls
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 21309
Mărime: 597.32KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Pătrașcu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Pisleag
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT Specializarea:CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Disciplina: Proiecte de contabilitate şi informatică

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. Capitolul 1. SALARIZAREA LA S.C. BELV SA . 4
 3. 1.1. Descrierea activităţii economico-productive a unităţii . 4
 4. 1.2. Organizarea de ansamblu a societăţii . 5
 5. 1.3. Descrierea sistemului de salarizare al unităţii . 9
 6. 1.4. Fluxul informaţional financiar-contabil specific decontărilor cu personalul 10
 7. 1.5. Sistemul de conturi utilizat în sfera decontărilor cu personalul . 15
 8. Capitolul 2. EXTRASE DIN FIŞA DE CALCUL A SALARIILOR . 17
 9. Capitolul 3. CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 25
 10. BIBLIOGRAFIE . 26
 11. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a supravieţui. Aceasta înseamnă că abilitatea managerilor de a şti să facă performanţă, de a şti să utilizeze eficient resursele de care dispun, fie că vorbim despre resurse materiale, financiare, informaţionale sau resurse umane, de a putea să creeze avantaj competitiv, va juca un rol decisiv.

Este bine ştiut de acum că principalul actor de pe scena marilor performanţe este resursa umană. De felul cum managerii vor şti să folosească eficient angajaţii, de modul în care aceştia vor fi motivaţi şi antrenaţi să atingă performanţe, va depinde viaţa organizaţiei.

Se pare că, acum mai mult ca oricând, salariul este principalul motor de motivare al angajaţilor. Managerii sunt aceia care, în funcţie de organizaţia pe care o conduc, trebuie să stabilească cea mai bună formă de salarizare, cel mai adecvat sistem de recompense pentru a putea să recruteze şi să menţină cele mai bune resurse umane în demersul lor de a obţine rezultatele scontate. Unii specialişti au ajuns la concluzia că „majoritatea angajaţilor care se simt recompensaţi generos răspund cu aceeaşi generozitate prin activitatea pe care o desfăşoară la locul de muncă”. Totuşi, în practică vom constata că, din dorinţa de a spori productivitatea, profitul şi performanţa, organizaţiile apelează de cele mai mult ori la reducerea costurilor muncii, prin reducerea plăţii muncii, aceasta şi datorită faptului că, pe termen scurt, costurile cu forţa de muncă sunt cele mai controlabile. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că nu este important cât costă munca, ci ce valoare poate aduce aceasta organizaţiei, căci, aşa cum spunea J. Pfeffer „oamenii care au salarii mai mari, dar care produc proporţional mai mult pot de fapt să micşoreze costurile muncii”.

Din păcate, în România, pentru marea majoritate a angajatorilor forţa de muncă nu este văzută decât prin prisma costului pe care îl generează, fără a se realiza faptul că investiţia în forţa de muncă este una dintre cele mai profitabile investiţii şi totodată cea care asigură cu adevărat o competitivitate sustenabilă a organizaţiilor.

Organizaţia, indiferent de ce alte modalităţi de recompensare mai oferă angajaţilor săi, trebuie să decidă asupra unor aspecte esenţiale ale salariului: ce nivel de compensaţie trebuie implementat şi cum trebuie administrată plata la nivel de individ, la nivel de grup sau la nivel de colectivitate.

Lucrarea de fata , ce are ca subiect drepturile salariale . este structurată în trei capitole şi cinci subcapitole, capitolul final fiind consacrat în totalitate concluziilor.

Elaborarea şi aplicarea unui sistem de salarizare performant depinde de capacitatea managerilor, în general, şi a managerilor de resurse umane, în special, de a reuşi să utilizeze eficient resursele umane proprii, de a le putea menţine în organizaţie, de a le motiva corespunzător în scopul obţinerii unor rezultate satisfăcătoare şi, nu în ultimul rând, de a obţine avantajul competitiv.

Pe întreag parcursul lucrării am încercat să evidenţiez principalele aspecte metodologice privitoare la salariu, sistem de salarizare, structură salarială, normarea muncii şi politică salarială, dar şi aspecte legate de sistemul de recompense şi principalele teorii motivaţionale, managerul fiind nevoit să cunoască toate motivaţiile speciale, concrete pentru care individul a ales să lucreze într-o firmă, pentru a putea genera satisfacerea lor pentru fiecare salariat.

Ultima parte a lucrării este consacrată integral concluziilor finale şi direcţiilor de aprofundare şi dezvoltare a cercetărilor. Am reţinut atenţia, aici, asupra celor mai sintetice concluzii, pentru stabilirea unui sistem de salarizare sau a altuia, prin prisma faptului că nu există un sistem ideal.

Capitolul 1. SALARIZAREA LA S.C. BELV S.A.

1.1. Descrierea activităţii economico-productive a unităţii

Societatea comercială „BELV” (denumită la înfiinţare „Botoşani”) cu sediul social în Botoşani, Calea Naţională nr.176, s-a constituit în anul 1991, în cadrul procesului de privatizare în masă din România, sub incidenţa Legii 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin transformarea unei vechi unităţi economice de stat - socialiste, în societate pe acţiuni. Capitalul social al societăţii comerciale astfel constituite a fost deţinut integral de statul român sub formă de acţiuni.

Actul de înfiinţare s-a publicat în Monitorul Oficial al României, iar în baza acestuia, societatea comercială a fost înregistrată la Registrul Camerei de Comerţ şi Industrie a municipiului Botoşani sub nr. J07/573/1991.

În anul 1994, angajaţii şi conducerea societăţii comerciale „Botoşani”S.A. s-au constituit într-o asociaţie cu personalitate juridică denumită „Programul acţiunilor salariaţilor” (PAS), în scopul preluării acţiunilor de la acţionarul unic, statul român, prin metoda MEBO, adică prin tranzacţionarea certificatelor de proprietate de către Fondul Proprietăţii Private (FPP) – instituţie constituită cu rolul de a facilita, monitoriza şi a sprijini întregul proces de privatizare. Această etapă s-a finalizat prin transformarea societăţii comerciale din societate comercială pe acţiuni cu capital de stat 100% în societate comercială pe acţiuni cu capital privat 100%, unde acţionarii erau persoane fizice române.

La sfârşitul anului 1998, pachetul majoritar al acţiunilor societăţii comerciale pe acţiuni „Botoşani” a fost achiziţionat de către societatea comercială „Elvila” S.A. Bucureşti. Odată cu modificarea acţionariatului societăţii s-a hotărât şi schimbarea denumirii acesteia în „BELV” Botoşani, ELV Elvila).

Structura acţionariatului şi capitalul social subscris şi vărsat nu s-au modificat din anul 1998 până în prezent: S.C.„Elvila” S.A. Bucureşti – persoană juridică română deţine 98% din acţiuni, restul de 2% fiind deţinute de 3 persoane fizice române. Capitalul social al societăţii comerciale „Belv”S.A. Botoşani este de 127.950,72 lei Ron (1.279.507.200 lei), compus din 15.579 acţiuni nominative.

Societatea comercială „BELV”S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său – act constitutiv al societăţii comerciale, în clădirea proprie, denumită „Complexul comercial Belv” Botoşani, care este structurată astfel: subsol şi trei nivele.

În momentul achiziţionării pachetului majoritar al acţiunilor de către S.C.„Elvila” S.A. Bucureşti, activitatea societăţii era cea de comerţ cu amănuntul a următoarelor mărfuri: produse alimentare, textile, îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele, aparate electrocasnice, produse cosmetice şi de parfumerie etc, care se efectua în cadrul a mai multor raioane specializate.

După achiziţionare, acţionarul majoritar a hotărât reorganizarea activităţii comerciale, scopul primordial fiind promovarea produselor fabricate şi recunoscute sub numele de „mobilier ELVILA”. Astfel, activitatea comercială preponderentă este reprezentată de vânzarea cu amănuntul în rate sau numerar a mobilierului, activitate înscrisă în nomenclatorul de Clasificare a Activităţilor din Economia Naţională (C.A.E.N.) sub codul 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic.

Mărfurile comercializate sunt de calitate superioară, produse de fabricile de mobilă ale S.C.„Elvila”S.A. Bucureşti: biblioteci, bucătării, canapele, fotolii, saltele, camere de tineret, dormitoare, grupe de colţ şi mic mobilier (comode, scaune, măsuţe, birouri).

Vânzarea de mobilier se realizează pe baza produselor expuse la etajul II al clădirii sau pe bază de comandă, din catalog. Societatea vine în sprijinul cumpărătorilor şi le oferă posibilitatea de a opta pentru achiziţionarea mobilierului prezentat în catalog, punând totodată la dispoziţia acestora un vast sortiment de materiale pentru tapiţerii: pluş, stofă, scai, piele ecologică, accesorii etc, de unde pot alege ceea ce îi caracterizează cel mai bine. Livrarea comenzii pe bază de catalog se face în maxim 45 de zile lucrătoare de la lansarea comenzii.

Odată cu vânzarea mobilei, societatea pune la dispoziţia clienţilor diverse servicii conexe vânzării de mobilier, care se realizează contra-cost şi numai pe raza judeţului Botoşani, asigurând montajul profesionist al pieselor de mobilier achiziţionate şi transportul mărfurilor la domiciliul clientului.

Preview document

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 1
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 2
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 3
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 4
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 5
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 6
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 7
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 8
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 9
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 10
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 11
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 12
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 13
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 14
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 15
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 16
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 17
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 18
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 19
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 20
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 21
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 22
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 23
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 24
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 25
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 26
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 27
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 28
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 29
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 30
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 31
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 32
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 33
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 34
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 35
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 36
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 37
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 38
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 39
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 40
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 41
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 42
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 43
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 44
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 45
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 46
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 47
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 48
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 49
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 50
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 51
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 52
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 53
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 54
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 55
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 56
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 57
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 58
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 59
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 60
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 61
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 62
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 63
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 64
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 65
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 66
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 67
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 68
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 69
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 70
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 71
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 72
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 73
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 74
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 75
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 76
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 77
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 78
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 79
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 80
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 81
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 82
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 83
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 84
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 85
Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Anexe la Drepturi salariale la SC BELV SA
  • Anexa 10_DECLARATIE CAS OCT_2010.pdf
  • Anexa 11_DECLAR CAS SOC OCT_2010.pdf
  • Anexa 12_DECLARATIE ITM OCT_2010.pdf
  • Anexa 13_fluxuri contabile (teuri).xls
  • Anexa 14_PONTAJ OCT_2010.pdf
  • Anexa 15_FISA PERSONALA ADASCALITEI.pdf
  • Anexa 16_LISTE AVANS OCT_2010.pdf
  • Anexa 17_STATE PLATA OCT_2010.pdf
  • Anexa 18_CENTRALIZATOR STATE OCT_2010.pdf
  • Anexa 19_CENTRALIZATOR OBLIGATII BUGET OCT_2010.pdf
  • Anexa 1_Organigrama.doc
  • Anexa 20_FLUTURASI LICHIDARE OCT_2010.pdf
  • Anexa 21_NOTA CONTABILA.pdf
  • Anexa 22_REGISTRUL JURNAL.pdf
  • Anexa 23_BAZA CALCUL CM.pdf
  • Anexa 2_DECLAR 100 OCT_2010.pdf
  • Anexa 3_DECLAR 102 OCT_2010.pdf
  • Anexa 4_DECLAR CASS ASIG OCT_2010.pdf
  • Anexa 5_Raport CASS angajator OCT_2010.pdf
  • Anexa 6_Raport concedii medicale OCT_2010.pdf
  • Anexa 7_ ASIG CONCEDII MEDICALE.pdf
  • Anexa 8_DECLAR ASIG SOMAJ OCT_2010.pdf
  • Anexa 9_DECLAR SOC SOMAJ OCT_2010.pdf
 • Calculul, Contabilitatea Drepturilor Salariale si a Retinerilor Generate de Acestea la SC Belv SA Botosani.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Monografie contabilă (școala generală) - contabilitate publică

1. Anul precedent institutia a dorit realizarea unui nou mobilier pentru elevi . Cheltuielile efectuate au fost in valoare de 18 mil si constau in...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Ai nevoie de altceva?