Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 34415
Mărime: 291.19KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Plesea Doru
UNIVERSITATEA„GEORGE BARITIU” din BRASOV FACULTATEA DE STIINTE ECOINOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE 6

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE 8

1.1. Salariul – Preţul muncii 8

CAPITOLUL II

CALCULUL SALARIILOR 19

2.1 Determinarea venitului brut 19

2.2 Reţineri din salarii 26

2.3 Impozitul pe salarii 27

CAPITOLUL III

CONTRIBUTIILE SI ALTE OBLIGATII LEGATE DE VENITURILE DE NATURA SALARIALA 31

3.1 Contribuţia de asigurările sociale (CAS) 33

3.2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) 45

3.3. Contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj (fondul de şomaj) 50

3.4. Alte datorii 51

3.5. Sinteze 53

CAPITOLUL IV

FORME DE SALARIZARE, DETERMINAREA SALARIILOR ŞI DOCUMENTE SPECIFICE 55

4.1Forme de salarizare 55

4.2 Determinarea salariilor 56

4.3 Documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale 58

4. 4 Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul 65

CAPITOLUL V

ANALIZA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL 70

5.1.Analiza gestiunii resurselor umane 70

5.2 Caracterizarea situaţiei generale a cheltuielilor cu salariile 74

5.3 Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile 75

5.4. Analiza corelaţiei dintre dinamica productivităţii muncii şi dinamica salariului mediu

77

5.5 Analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul 78

CAPITOLUL VI

STUDIU DE CAZ – MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL LA S.C. EURO EDIL NORD S.R.L.

80

6.1.Prezentarea generală a societăţii 80

6.2. Structura Organizatorica a Întreprinderii 81

6.3.Structura Organizatorică si Functională 82

6.4. Sistemul Informational Economic si Documentele de Evidenţa 82

6.5. Monografie contabila privind contabilitatea salariilor si alte drepturi de personal

85

6.6. Analiza potenţialului uman în S.C.EURO EDIL NORD S.R.L 89

6.6.1. Analiza posturilor 89

6.6.2. Planificarea resurselor umane 90

6.6.3. Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman 92

6.6.4 Evaluarea personalului 98

6.6.5. Formarea şi perfecţionarea personalului 100

6.6.6. Recompensarea personalului 102

6.6.7 Eficienţa utilizării potenţialului uman în societate 103

6.6.8. Analiza productivităţii muncii pe baza indicatorilor valorici 106

6.6.9 Caracterizarea generală a situaţiei productivităţii medii 107

6.6.10 Corelaţia dintre creşterea productivităţii muncii, salarii şi număr de personal

110

6.6.11. Analiza cheltuielilor salariale 110

6.6.12. Caracterizarea generală a cheltuielilor cu salariile 111

6.6.13.Analiza factorială a cheltuielilor salariale 111

CONCLUZII 114

BIBLIOGRAFIE 116

Extras din document

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut

faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii”

NICOLAE IORGA

INTRODUCERE

Lucrarea ,Calculul şi Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului cu studiu de caz la S.C. Euro Edil Nord S.R.L. a fost elaborata sub îndrumarea domnului conferenţiar universitar dr. Pleşea Doru.

Lucrarea prezintă o parte importantă a contabilităţii şi anume contabilitatea salariilor. După zicala “Nici pâine fără muncă nici muncă fără pâine”, orice activitate prestată trebuie retribuită. Salariul reprezintă contravaloarea muncii prestate în baza unui contract de muncă, conform articolului 10, Legea 53 / 2003 din Codul Muncii.

Salariul reprezintă un venit pentru angajat şi o cheltuiala pentru angajator. Drepturile salariale se achită înaintea oricăror alte datorii, iar contribuţiile aferente bugetului de stat se achită de angajator prin stopaj la sursă, înaintea oricăror alte obligaţii.

Lucrarea conţine şapte capitole, în care sunt prezentate pe rând salariul preţul muncii şi legislaţia aferentă, calculul salariilor, determinarea venitului brut, a reţinerilor şi impozitului din salarii, contribuţia asigurărilor sociale, contribuţia asigurărilor sociale de sănătate,fondul de şomaj şi alte datorii.

Sunt prezentate formele de salarizare, documentele specifice evidentierii cheltuielilor salariale, precum şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, conturi specifice.

Un capitol aparte tratează analiza cheltuielilor cu personalul. Analiza utilizării timpului de muncă; la nivelul unei firme reducerea pierderilor de timp de lucru este o cale de îmbunătăţire a performanţelor firmei. Analiza utilizării intensive a forţei de muncă. Productivitatea muncii reflectă eficienţa folosirii forţei de muncă, exprimă cantitatea de bunuri create de factorul muncă intr-o unitate de timp.

Ultimul capitol prezintă societatea SC Euro Edil Nord S.R.L. al cărui domeniu de activitate este producţia pieselor de schimb din poliuretan şi cauciuc cu metal şi fără metal. Domeniul de activitate se adresează industriilor prelucrătoare de hârtie, textile, metalurgie, ambalajele din carton, din polipropilenă şi polietilenă, echipamentelor de ridicat şi stivuit.

Concret firma acoperă cilindri metalici de la cele mai mici dimensiuni până la un diametru maxim de 2.000 mm şi o lungime de până la 10.000 mm cu cauciuc, care sunt introduşi în autoclavă pentru vulcanizare, sau care sunt acoperiti cu un strat de poliuretan ( un amestec de substanţe chimice în mare parte importate ).Poliuretanul este un cauciuc mult mai rezistent la frecare, ceea ce face utilizarea lui la acoperirea roţilor pentru transpaleţi sau lifturi.

În cadrul monografiei am prezentat calculul statului de plată al lunii aprilie 2008 pe baza documentelor de evidentă a muncii, a timpului efectiv lucrat, pe baza pontajului, a certificatelor medicale, a cererilor de concedii de odihnă şi a cererilor de concediu fără plată.

În societate sunt înregistrate contracte de muncă cu durată normală de 8 ore dar şi cu timp parţial de 2 ore, contracte pe durată nedeterminată dar şi pe durată determinată. În luna aprilie se înregistrează un concediu de maternitate şi doua concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă platite din fondul societăţii cu 75 % pentru boală obişnuită, respectiv 100 % pentru urgenţă medico chirurgicală, precum şi o cerere aprobată de concediu fără plată. În cadrul firmei Euro Edil Nord SRL s-a stabilit acordarea salariului lunar fără avans, în data de 15 ale fiecărei luni. Deducerile personale se încadrează între 250 lei pentru salariaţii ce nu au persoane în întreţinere şi 350 lei pentru salariaţii ce au o singură persoană în întreţinere.

Persoanele străine nu beneficiază de deducere personală. Ca reţineri se înregistrează garanţia gestionarului,iar cotele contribuţiilor sociale sunt : 19,5 % contributia de asigurări sociale CAS pentru condiţii normale de muncă, 0,631 % contributia pentru accidente şi boli profesionale, şi 0,75 % comision datorat Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau pentru pastrarea şi completarea cărţilor de muncă.

S-a studiat analiza potenţialului uman în cadrul firmei Euro Edil Nord , analiza dinamicii şi structurii potenţialului uman, analiza productivităţii muncii. Analiza SWOT are ca scop evidenţierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale firmei.

Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competenţe distinctive pe care firma le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ce îi asigură un avantaj în faţa lor, cum ar fi : existenţa unui inventar riguros al personalului existent, existenţa unor normative de timp şi personal, precum şi posibilitatea derulării unor cursuri de formare recalificare sau policalificare pe plan intern.

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe inferior celor ale firmelor concurente.Printre acestea se enumeră lipsa unui personal specializat pentru recrutare şi selecţie ( psiholog de exemplu ), formalism în desfăşurarea activitaţii de evaluare a personalului, un sistem de salarizare neechitabil, nestimulator, fapt ce a determinat pentru o perioadă diminuarea numărului de personal direct productiv.

CAPITOLUL I

Notiuni generale

1.1 Salariul – Preţul muncii

In cadrul activităţii desfăşurate de întreprindere şi implicit în totalul cheltuielilor efectuate o pondere importantă o deţin cheltuielile legate de salarizarea personalului (costul forţei de muncă ) taxele, impozitele şi contribuţiile legate de acestea.

Termenul de salarii (cuvânt de origine latină-„salarium”) a fost utilizat pentru a defini preţul plătit clienţilor liberi care prestau diferite activităţi altor persoane.

Salariul brut reprezintă salariul primit de angajat, care include toate drepturile salariale, inclusiv impozitele, taxele şi contribuţiile ce trebuie reţinute. Potrivit prevederilor Codului fiscal, venitul brut din salarii reprezintă totalitatea veniturilor realizate conform legii de o persoană fizică pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.

Salariul net reprezintă salariul pe care angajatul îl primeşte efectiv, după ce din salariul brut s-au reţinut :

impozitul pe salarii, contribuţia la asigurările sociale, contribuţia la asigurările sociale de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, etc.

In anumite sectoare de activitate cheltuielile cu forţa de muncă ( cu salarizarea personalului ) reprezintă mai mult de jumătate din totalul cheltuielilor de exploatare, astfel şi sistemul contabil al contabilităţii întreprinderii, datorită sumelor mari implicate şi faptului că domeniul este strict legiferat prin diferite acte normative reprezintă o parte importantă a contabilităţii.

Preview document

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 1
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 2
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 3
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 4
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 5
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 6
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 7
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 8
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 9
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 10
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 11
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 12
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 13
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 14
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 15
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 16
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 17
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 18
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 19
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 20
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 21
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 22
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 23
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 24
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 25
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 26
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 27
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 28
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 29
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 30
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 31
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 32
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 33
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 34
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 35
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 36
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 37
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 38
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 39
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 40
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 41
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 42
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 43
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 44
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 45
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 46
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 47
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 48
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 49
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 50
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 51
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 52
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 53
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 54
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 55
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 56
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 57
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 58
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 59
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 60
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 61
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 62
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 63
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 64
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 65
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 66
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 67
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 68
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 69
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 70
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 71
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 72
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 73
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 74
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 75
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 76
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 77
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 78
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 79
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 80
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 81
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 82
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 83
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 84
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 85
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 86
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 87
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 88
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 89
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 90
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 91
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 92
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 93
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 94
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 95
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 96
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 97
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 98
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 99
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 100
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 101
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 102
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 103
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 104
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 105
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 106
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 107
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 108
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 109
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 110
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 111
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 112
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 113
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 114
Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Calculul si Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Resurse Temporare ale Intreprinderii - Contabilizare si Prezentare

CAP. I – ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNTREPRINDEREA ŞI RESURSELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Conceptul de întreprindere – definire şi clasificare...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Contabilitatea Cheltuielilor la Firma Farmexpert din Ilfov

CAP I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII „ FARMEXPERT” SRL 1.1 Cadrul general de desfăşurare S.C. „ FARMEXPERT” S.R.L este o companie cu...

Ai nevoie de altceva?