Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9482
Mărime: 302.51KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

 1. 1 STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 1
 2. 1.1 VENITURI SALARIALE 1
 3. 1.2 IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII 4
 4. 1.2.1 Determinarea impozitului pe salarII_ 4
 5. 1.2.2 Venituri neimpozabile 7
 6. 1.2.3 Avantaje impozabile 8
 7. 1.3 CADRUL LEGISLATIV 9
 8. 1.4 PREZENTAREA SOCIETĂŢII 12
 9. 2 PROIECTAREA ŞI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 16
 10. 2.1 LOCUL ŞI ROLUL SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ORGANIZAŢIEI 17
 11. 2.2 CONCEPTE DE BAZĂ UTILIZATE ÎN PROIECTAREA ŞI MODELAREA UNUI SISTEM INFORMATIC 20
 12. 2.2.1 Modelarea conceptuală a datelor 20
 13. 2.2.2 Modelarea conceptuală a prelucrărilor 25
 14. 2.2.3 Modelarea logică a datelor 27
 15. 2.3 STUDIU DE CAZ: PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR LA SC TITAN BRANCO SRL 29
 16. 3 PROPUNERI ŞI CONCLUZII 39
 17. BIBLIOGRAFIE 39

Extras din proiect

Cap I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR

1.1 VENITURI SALARIALE

Conform Codului Muncii , salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului colectiv de muncă aplicabil sau a contractului individual de muncă. Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani. Salariul se plăteşte cel puţin o dată pe lună . Plata în natură a unei părţi din salariu este posibilă doar dacă este expres prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă şi în acest caz suma în bani cuvenită să nu fie mai mică decât salariul minim brut pe ţară. Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi patronatelor, pentru un program normal de 8 ore zilnic. Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Începând cu 01.01.2007 salariul minim de bază pe ţară stabilit pentru unităţile bugetare este de 390 lei. De asemenea, conform Contractului Colectiv de muncă nr. 2895/ 2006, pentru societăţile comerciale se stabilesc coeficienţi minimi de ierarhizare pentru următoarele categorii de salariaţi:

a) muncitori

1)necalificaţi = 1

2)calificaţi =1,2

b)personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:

1)liceala = 1,2

2)postliceală =1,25

c)personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare = 2.

Aceşti coeficienţi se aplică la salariul minim brut de 440 lei.

În cadrul veniturilor din salarii se cuprind :

- salariile de bază;

- sporurile şi adaosurile de orice fel;

- indemnizaţiile de orice fel;

- recompensele şi premiile de orice fel;

- sumele reprezentând premiul anual şi stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulentele din fondul de participare la profit ‚ acordate salariaţilor agenţilor economici după aprobarea bilanţului contabil, potrivit legii;

- sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepţia sumelor primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului şi a familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualelor prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;

- sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă.

În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor :

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

b)indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;

c)drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, premiile, sporurile şi alte drepturi alepersonalului militar, acordate potrivit legii;

d)indemnizaţia lunară brută şi suma din profitul net,cuvenite administratorilor la companii/sociatăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

e)sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

f)sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori;

g)sumele primite de la organisme tripartite, potrivit legii;

h)indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

i)sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

j)indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

k)orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor.

Preview document

Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 1
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 2
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 3
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 4
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 5
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 6
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 7
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 8
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 9
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 10
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 11
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 12
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 13
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 14
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 15
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 16
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 17
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 18
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 19
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 20
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 21
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 22
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 23
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 24
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 25
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 26
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 27
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 28
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 29
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 30
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 31
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 32
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 33
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 34
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 35
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 36
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 37
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 38
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 39
Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Calculul si Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Calculul și înregistrarea salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Introducere Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în...

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Organizarea contabilității trezoreriei la SC Electrică Muntenia Sud sucursală de distribuție și furnizare a energiei electrice Giurgiu

Denumirea de trezorerie isi are originea in limba latina unde "thesaurus" se traduce prin "comoara" sau " depozit pentru obiecte de valoare ". In...

Analiza sistemului informațional privind gestiunea vânzărilor la SC C&B Disgroup

1.1 Descrierea organizaţiei Societatea C&B DisGroup SRL îşi are sediul central în oraşul Iaşi. Activitatea de desfacere a mǎrfurilor şi produselor...

Proiectarea unui Sistem Informatic privind Gestiunea Materialelor

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PRIVIND GESTIUNEA MATERIALELOR I. Prezentarea societatii 1.1. Prezentare generala Rigips Romania este...

Introducerea managementului calității totale în cadrul firmei SC Kota Konstruct SA

Capitolul 1. Managementul Calităţii Totale 1.1 Managementul calităţii În contextul actual, în care nevoile consumatorilor cresc şi se diversifică...

Ai nevoie de altceva?