Calculul si Inregistrarea Salariilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Calculul si Inregistrarea Salariilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere
1. Prezentarea veniturilor din salarii. pag. 3
2. Determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii. pag. 10
3. Termenul de plata al impozitului pe venitul din salarii. pag. 12
4. Regularizarea anuala a impozitului retinut pentru anumite venituri de natura salariala. pag. 13
5. Plata impozitului pentru anumite venituri salariale. pag. 14
6. Contabilitatea decontarilor privind remunerarea personalului si obligatiile aferente. pag. 15
7. Contabilitatea impozitului pe salarii. pag. 19
8. Aplicatii. pag. 20
9. Studiu de caz. pag. 28
Anexe. pag. 33
Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, unitatile din cadrul grupului, asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.

Cuprinsa in sfera contabilitatii tertilor, contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii, si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de unitate personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor in vigoare, din fondul de salarii.

Salariul reprezinta pretul fortei de munca si in functie de componentele sale este de doua feluri: salariul brut si salariul net.

Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unitatii, precum si impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor zilieri, temporari si colaboratorilor de orice fel, potrivit legii.

Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.

In vederea constituirii fondurilor necesare pentru plata pensiilor in caz de batranete, sau pentru protectia sociala si in special a somerilor, contribuie atat intreprinderile ca persoane juridice, cat si fiecare angajat in parte.

Prezenta lucrare abordeaza subiectul contabilitatii decontarii cu personalul - ce se constituie intr-o procedura de evidenta contabila prezenta in orice unitate economica - din punctul de vedere al evidentierii modalitatilor de calcul si inregistrare a salariilor precum si a impozitelor aferente datorate catre bugetul statului.

1. Prezentarea veniturilor din salarii

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca.

In vederea impozitarii, sunt asimilate salariilor:

o Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

o Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

o Drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

o Indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

o Sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

o Sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori;

o Sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

o Indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

o Sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

o Orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:

a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:

- salariile de baza;

- sporurile si adaosurile de orice fel;

- indemnizatiile de orice fel;

- recompensele si premiile de orice fel;

- sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit

legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele din fondul de participare la profit, acordate salariatilor agentilor economici dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii;

- sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite

de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acestea ca urmare a intreruperii concediului de odihna;

- sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca;

- orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre

angajati, ca plata a muncii lor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculul si Inregistrarea Salariilor.doc