Capitaluri Proprii

Proiect
8/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 8733
Mărime: 52.03KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moldovan
Atestat contabilitate- capitaluri proprii

Cuprins

- Argument … 4

- Capitolul I : DELIMITARI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

1.1 Clasificarea capitalurilor proprii 6

1.2 Evaluarea capitalurilor proprii …. 11

1.3 Rezultatul exercitiului … 16

- Capitolul II : METODOLOGIA DE CALCUL SI REPARTIZARE

A REZULTATULUI EXERCITIULUI …. 18

- Capitolul III : SISTEMUL DE CONTURI SPECIFIC OPERATIILOR

PRIVIND REZULTATUL EXERCITIULUI …. 27

- Capitolul IV : STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SI

REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI

4.1 Prezentarea societatii comerciale 30

4.2 Studiul de caz .38

Extras din document

- ARGUMENT -

Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor, societatea isi procura mijloacele economice necesare: utilaje, cladiri, mijloace de transport, stocuri de materii prime si materiale, obiecte de inventar, marfuri etc.

Din punct de vedere patrimonial, capitalurile sunt elemente de pasiv. Ele se formeaza la infiintarea societatii, pe parcurs se majoreaza sau se diminueaza, dupa caz, iar la incetarea activitatii se lichideaza.

Consider ca aceasta parte a contabilitatii este extrem de importanta pentru toti agentii economici, iar acestea sunt motivele pentru care am ales sa prezint contabilitatea capitalurilor proprii.

I.DELIMITARI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

Prin structura contabila de capitaluri sunt delimitate sursele de finantare stabile ale valorilor economice constituite ca activ patrimonial al intreprinderii. Determinativul “stabil” marcheaza prezenta acestor surse la dispozitia intreprinderii pe o perioada mai mare de un an. O asemenea trasatura reprezinta unul din elementele care pledeaza pentru desemnarea lor si pentru notiunea de capitaluri permanente.

Capitalurile proprii delimiteaza resursele financiare constituite prin : aportul proprietarilor, actionarilor sau asociatilor in calitatea lor de investitori de capital ; autofinantare, si anume prin capitalizarea profitului ; din alte surse financiare nerambursabile stabilite prin lege.

Prin recurs la cadrul IASC pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, capitalul propriu, ca structura descrisa in situatiile financiare reprezinta interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Capitalurile proprii se formeaza din contributii externe si contributii interne.

Sursele proprii sunt denumite si capital propriu si corespund finantarii proprii a mijloacelor aflate in circuitul patrimonial al intreprinderii. Din structura acestora fac parte : capitalul individual sau social, primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele intreprinderii, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului, subventiile pentru investitii, provizioanele reglementate si fondurile proprii cu scop determinat.

In contabilitatea fluxurilor de operatii, dar mai ales in analiza financiara este necesar sa se faca distinctie intre situatia neta si capitalurile proprii. Schema adoptata in acest sens se prezinta astfel :

- Capital social (din care varsat) :

(+) Prime de capital

(+) Diferenta din reevaluare

(+) Rezerve

(+) Report la nou (+ sau -)

(=) Situatia neta dupa repartizarea rezultatului

(+) Provizioane reglementate

(=) Totalul capitalurilor proprii dupa repartizarea rezultatului

1.1.CLASIFICAREA CAPITALURILOR PROPRII

1.CAPITALUL SOCIAL

Capitalul individual sau social are un caracter avansabil si reprezinta sursa proprie permanenta a societatii comerciale, constituita la infiintarea acesteia prin aportul in bani sau bunuri aduse de actionari sau asociati si dezvoltata ulterior prin capitalizarea profitului si aporturi noi in bani si / sau in natura. Aportul in natura poate fi sub forma diferitelor categorii de bunuri de natura imobilizarilor si activelor circulante materiale, iar aportul in bani poate fi in numerar sau in cont la banca, conform statutului si contractului de societate.

Fiind un capital investit, asa cum se afirma in modelul contabil anglo-saxon, capitalul social reprezinta creante reziduale (rezidual claim), in sensul ca la lichidarea unei societati comerciale se achita mai intai drepturile creditorilor (si alte obligatii), iar ce ramane dup ace acestea sunt complet satisfacute, revine proprietarilor sau asociatilor.

Orice intreprindere, individuala sau societate, nu poate fi infiintata daca nu dispune initial de un capital minim. Proprietarul sau proprietarii trebuie sa angajeze un minim de aport, care constituie capitalul social.

Capitalul social se imparte in actiuni (la societatile pe actiuni) sau parti sociale (la societatile cu raspundere limitata). Fiecare asociat, in schimbul aportului sau, va primi un numar de parti sociale sau actiuni, care reprezinta dreptul sau asupra capitalului intreprinderii.

Actiunile sunt acte (hartii) de valoare care dau dreptul altor personae fizice sau juridice de a participa la formarea capitalului unei societati. Actiunea este deci, un titlu de participare care confera posesorului ei calitatea de asociat, dandu-i dreptul la o parte proportionala din beneficiile distribuite de societate. Se poate spune, de asemenea, ca actiunea este un titlu de coproprietate.

Preview document

Capitaluri Proprii - Pagina 1
Capitaluri Proprii - Pagina 2
Capitaluri Proprii - Pagina 3
Capitaluri Proprii - Pagina 4
Capitaluri Proprii - Pagina 5
Capitaluri Proprii - Pagina 6
Capitaluri Proprii - Pagina 7
Capitaluri Proprii - Pagina 8
Capitaluri Proprii - Pagina 9
Capitaluri Proprii - Pagina 10
Capitaluri Proprii - Pagina 11
Capitaluri Proprii - Pagina 12
Capitaluri Proprii - Pagina 13
Capitaluri Proprii - Pagina 14
Capitaluri Proprii - Pagina 15
Capitaluri Proprii - Pagina 16
Capitaluri Proprii - Pagina 17
Capitaluri Proprii - Pagina 18
Capitaluri Proprii - Pagina 19
Capitaluri Proprii - Pagina 20
Capitaluri Proprii - Pagina 21
Capitaluri Proprii - Pagina 22
Capitaluri Proprii - Pagina 23
Capitaluri Proprii - Pagina 24
Capitaluri Proprii - Pagina 25
Capitaluri Proprii - Pagina 26
Capitaluri Proprii - Pagina 27
Capitaluri Proprii - Pagina 28
Capitaluri Proprii - Pagina 29
Capitaluri Proprii - Pagina 30
Capitaluri Proprii - Pagina 31
Capitaluri Proprii - Pagina 32
Capitaluri Proprii - Pagina 33
Capitaluri Proprii - Pagina 34
Capitaluri Proprii - Pagina 35
Capitaluri Proprii - Pagina 36
Capitaluri Proprii - Pagina 37
Capitaluri Proprii - Pagina 38
Capitaluri Proprii - Pagina 39
Capitaluri Proprii - Pagina 40
Capitaluri Proprii - Pagina 41
Capitaluri Proprii - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Capitaluri Proprii.doc

Alții au mai descărcat și

Practica la BCR (Banca Comerciala Romana)

Operatiuni de creditare bancara a agentilor economici 1. Categorii de produse tip credit pentru persoane fizice Banca poate acorda clientilor...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Surse Proprii de Finanare ale Agentului Economic

ARGUMENT Prin structura contabilă de capitaluri sunt delimitate sursele de finanţare stabile ale valorilor economice constituite ca activ...

Ai nevoie de altceva?