Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6886
Mărime: 57.45KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

PARTEA I 2

Introducere 2

1.1.Importanţa şi obictivul normelor 2

1.2. Aria de aplicabilitate 3

PARTEA A II-A 4

Prezentarea cadrului legislativ 4

2.1. O.M.F.P. 3005/2009 4

2.2. Imobilizarile necorporale - IAS 38 5

PARTEA A III-A 9

Comparaţie între I.A.S. 38 şi O.M.F.P. 3055/2009 9

3.1. Asemănari, puncte comune 9

3.2. Componenţa imobilizarilor necorporale şi aplicaţii 11

3.2.1. Cheltuielile de constituire 11

3.2.2. Cheltuielile de dezvoltare 12

3.3. Diferenţele dintre IAS 38 Imobilizări necorporale si OMFP 3055/2009 21

CONCLUZII 22

BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

PARTEA I

Introducere

Integrarea Romaniei in U.E.a impus atat cunoasterea aprofundata cât si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate (I.A.S.), tinând seama de specificul evolutiei economiei de piata in tara noastra.

În cadrul Uniunii Europene cât si pe plan international exista o preocupare continua de normalizare si armonizare a sistemelor contabile, pentru a crea o maniera procedurala unitara de înregistrare care sa asigure fluiditatea operatiunilor financiare între state.

Ne propunem în cadrul acestei prezentari să inventariem principalele modificari si completari dintre prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 şi cele ale standardului IAS 38 Imobilizari necorporale.

1.1. Importanţa şi obictivul normelor

Armonizarea contabilitatii romanesti cu referintele internationale, inclusiv directivele europene, reprezinta un obiectiv esential al strategiei de adaptare a reglementarilor care stau la baza profesiei noastre, procesul este deosebit de complex si mereu actual, intrucat noile probleme solicita solutii noi. De altfel, adaptatea la schimbare reprezinta singurul raspuns intelligent, in toate domeniile existentei noastre .

Armonizarea sistemelor contabile si a întocmirii situatiilor financiare s-a realizat si continua sa se desfasoare de-a lungul unui proces etapizat destinat sa raspunda cât mai bine cerintelor diferitelor stadii ale dezvoltarii economico-sociale la nivelul tarilor, grupelor de state si pe plan international.

Uniunea Europeana a elaborat standardele de contabilitate al caror continut juridic, economic si financiar a fost concentrat în asa numitele „Directive”, care au fost încorporate în legislatia proprie de catre fiecare stat membru al U.E..

În practică pot apărea şi alte diferenţe faţă de cele identificate, după cum este posibil ca efectul unor diferenţe să fie nesemnificativ sau inexistent pentru anumite entităţi, în funcţie de tranzacţiile efectuate şi specificul activităţii.

1.2. Aria de aplicabilitate

Norma IAS 38 a fost aprobata de Consilul IASC in iulie 1998 si a intrat in vigoare pentru situatiile financiare ale execitiilor deschise incepand cu 1 iulie 1999. La baza elaborarii normei IAS 38 a stat proiectul de norma (expozeu – sondaj E50), referitor la imobilizarile necorporale, publicat de organismul international de normalizare in 1995.

Deşi elemente din Cadrul Conceptual Internaţional au fost preluate în reglementarea naţională (definiţiile elementelor, criteriile de recunoaştere, utilizatorii de informaţie contabilă, caracteristicile calitative ale informaţiei contabile), utilizarea lor în selectarea şi argumentarea soluţiilor normative este limitată, ceea ce poate afecta într-o oarecare măsură coerenţa logică şi conceptuală a acestora din urmă.

În prezent, în baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 1606/2002, toate societăţile cotate pe pieţele de capital europene sunt obligate să aplice standardele internaţionale (IAS/IFRS) pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate.

În România, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care întocmesc situaţii financiare consolidate au obligaţia să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate la nivelul Uniunii Europene (în baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr 1.121/2006). Pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale, aceste societăţi aplică reglementările naţionale, conforme cu Directivele Europene.

Entităţile de interes public pot opta între standardele internaţionale şi reglementările naţionale pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate şi/sau pot prezenta un al doilea set de situaţii financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru necesităţi proprii de informare.

Instituţiile de credit aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate şi, începând cu anul 2012, aplica aceste standarde şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea: Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.766 si 766 bis/10.11.2009 a fost elaborat si aprobat pentru o mai buna intelegere si aplicare in practica a directivelor europene.

Preview document

Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 1
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 2
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 3
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 4
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 5
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 6
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 7
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 8
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 9
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 10
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 11
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 12
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 13
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 14
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 15
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 16
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 17
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 18
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 19
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 20
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 21
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 22
Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009 - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Comparatie intre IAS 38 si OMFP 3055-2009.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementari si Raportari Financiare Portivit IAS-IFRS, in Romania si Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Politici si Tratamente Contabile privind Investitii Imobiliare si Imobilizarile Corporale Detinute de Institutiile Publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Beneficiile Angajatilor o noua Abordare Internationala a Castigurilor Salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Aspecte Nationale si Internationale privind Contabilitatea Imobilizarilor

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a...

IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ ŞI OBIECTIVELE IFRS-5 1.1. Prezentare generală IFRS 5 stabileşte cerinţele de clasificare, evaluare şi...

Contabilitate si Informatica de Gestiune

1. Obiectiv Principalul scop al prezentei lucrari este acela de a efectua un studiu comparativ privind diferentele din prima consolidare in...

Ai nevoie de altceva?