Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 16949
Mărime: 165.54KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

1.1. Definirea si structura imobilizarilor. Locul imobilizarilor necorporale si a imobilizarilor corporale in cadrul patrimoniului 2

1.2. Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor necorporale si corporale 6

1.3. Sistemul documentelor justificative si de evidenta operative privind imobilizarilor necorporale si corporale 12

1.4. Clasificarea si codificarea imobilizarilor 19

1.5. Sistemul de conturi utilizate in evidenta contabila a fluxurilor de imobilizarilor necorporale si corporale 19

1.6. Reflectarea in situatii financiare a imobilizarilor corporale si necorporale 21

1.7. Operatiile contabile generate de evidenta imobilizarilor corporale si necorporale 22

CAP II. DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORPORALE

2.1. Amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale 27

2.2. Deprecierea reversibila a imobilizarilor. Ajustarile de valoare pentru deprecierea necorporale si corporale 38

CAP III. STUDIU DE CAZ PRIVIND EVIDENTA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI A CELOR NECORPORALE LA SC ARIPI DE ARGINT SRL

3.1. Prezentarea societatii SC Aripi de argint SRL 41

3.2. Fluxul tehnologi al obtinerii produselor la SC Aripi de argint SRL 42

3.3. Registrele societatii SC Aripi de argint SRL 42

3.4. Forma de contabilitate aplicata 43

3.5. Tipuri de imobilizari necorporale si corporale existente la SC Aripi de argint SRL si metodele de amortizare aplicate 43

3.6. Descrierea situatiei si rapoartelor generate de program pentru imobilizari 43

3.7. Operatiile contabile generate de evidenta imobilizarilor necorporale si corporale la SC Aripi de argint SRL 44

BIBLIOGRAFIE 47

Extras din document

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE.

1.1. Definirea si structura imobilizarilor. Locul imobilizarilor necorporale si a imobilizarilor corporale in cadrul patrimoniului.

Obiectul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a patrimoniului aflat în gestiunea agentilor economici, a miscarii si transformarii lui ca urmare a operatiilor economice si a rezulatelor obtinute.

Prin patrimoniu se intelege totalitatea bunurilor cu valoare economica pe care le gestioneaza un agent economic, precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor pe care acesta si le asuma in legatura cu bunurile si valorile economice pe care le poseda. Ecutia juridica a patrimoniului este:

Patrimoniul entitatii este reflectat de contabilitate sub aspectul componentei lui si sub aspectul provenientei.

Existenta, functionarea si dezvoltarea unei intreprinderii presupune consumari de mijloace banesti concretizate in bunuri sau servicii achizitionate. Beneficiile asteptate de pe urma exploatarii acestora se obtine fie in perioada curenta, fie pe perioada viitoare. Daca beneficiile se obtin in perioada curenta, contravaloarea bunurilor si serviciilor consumate devine cheltuiala in aceeasi perioada. Daca beneficiile se astepata in perioade viitoare, atunci valorile bunurilor si serviciilor vor fi considerate active imobilizate in perioada curenta iar platile efectuate pentru procurarea lor vor fi capitalizate (valorificate, fructificate in perioadele urmatoare).

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii - economice viitoare detinute de o intreprindere pe o perioada mai mare de un an. Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie al intreprinderi sau de echivalente de trezorerie catre intreprindere. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de eploatare ale intreprinderii in functie de forma de existenta pe care o imbraca, activele imobilizate se impart in trei categorii:

In Reglementarile contabile conforme cu directivele europene si in Standardele Internationale de Contabilitate (IAS 16 “imobilizaticorporale", IAS 38 “imobilizari necorporale" si partial 1AS 32 “instrumente financiare: prezentare si descriere" si IAS 39 “instrumente financiare: recunoastere si evaluare") cele trei forme de existenta a activelor imobilizate sunt definite astfel:

• Imobilizarile corporale - sunt active detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si sunt utilizate pe o perioada mai mare de un an;

• Imobilizarile necorporale - sunt active identificabile, fara suport material, detinute pentru utilizare in procesul de productie sau fumizare de bunuri sau servicil, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative;

• Imobilizarile financiare - sunt valori detinute la intreprinderile afiliate sub forma de actiuni, imprumuturi acordate acestora, interese de participare, imprumuturi acordate intreprinderilor de care., compania este legata in virtutea intereselor de participare, alte investiti detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.

Structura imobilizarilor necorporale

Normele contabile definesc imobilizarile necorporale ca active identificabile, nemonetare, fara suport material si detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative.

Asa cum sunt definite, imobilizdrile necorporale se delimiteaza de imobilizdrile corporale, in primul rand, prin caracteristicile lor de identificabilitate si forma nemateriala, iar de activele circulante prin natura si durata de utitizare a lor.

Ca structura imobilizarile necorporale cuprind:

• Cheltuieli de constituire;

• Cheltuieli de dezvoltare;

• Concesiuni, brevete, licente, marci de fabricatie, alte drepturi si valori asimilate;

• Fond comercial;

• Imobilizari necorporale in curs de executie;

• Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale.

Active de natura cheltuielilor de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activităţii entitatii).

O entitate poate include cheltuielile de constituire la "active", caz in care poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate in cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

In situatia in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel puţin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Active de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizarii.

Preview document

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 1
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 2
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 3
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 4
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 5
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 6
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 7
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 8
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 9
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 10
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 11
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 12
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 13
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 14
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 15
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 16
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 17
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 18
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 19
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 20
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 21
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 22
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 23
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 24
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 25
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 26
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 27
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 28
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 29
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 30
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 31
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 32
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 33
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 34
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 35
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 36
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 37
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 38
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 39
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 40
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 41
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 42
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 43
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 44
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 45
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 46
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 47
Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Concepte Teoretice privind Organizarea si Conducerea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale si Necorporale.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 1.1. CONSIDERATII GENERALE Imobilizarile reprezinta bunuri si valori destinate sa serveasca o perioada...

Contabilitatea imobilizărilor

1. DATE MONOGRAFICE PRIVIND SC PICCOLINO JUCARII SRL 1.1. Scurt istoric Piata de jucarii este o piata dinamica, plina de oportunitati privind...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

CAPITOLUL І ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI CONTABILITĂŢII Pe plan mondial,...

Managementul si Contabilitatea Investitiilor la SC Constyl SRL

CAPITOLUL 1. Noţiuni teoretice privind investiţiile. 1.1. Noţiunea şi rolul investiţiilor. Noţiunea defineşte o categorie financiară pe cât de...

Organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Auto Sorinache SRL

Capitolul 1 CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITÃŢII IMOBILIZÃRILOR CORPORALE 1.1Definirea şi structura imobilizărilor...

Concepte Teoretice Privind Organizarea și Conducerea Contabilității

CAPITOLUL I Concepte teoretice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 1.1 Definirea şi structura imobilizărilor. Locul...

Contabilitate Financiară

CAPITOLUL 1 NORMALIZAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII FINANCIARE A ENTITATILOR ECONOMICE REZUMAT Reforma în domeniul...

Ai nevoie de altceva?