Conceptul de Audit Public Intern

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5008
Mărime: 24.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Popescu

Cuprins

A. DISPOZITII GENERALE 3

1. Definitia auditului public intern 3

2. Tipuri de audit 3

B. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 6

3. Organizarea auditului public intern in Romania 4

3.1.Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice 7

4. Atributiile compartimentului de audit public intern 5

C. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC

INTERN SI AUDITORILOR INTERNI 8

5. Norme de calificare 8

5.1.Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului

intern 8

5.2. Independenta si obiectivitate 9

5.3. Competenta si constiinta profesionala 13

5.4. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii 14

6. Norme de functionare a auditului public intern 15

6.1. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public

intern 15

6.2. Obiective aferente unei activitati de audit public intern 19

7.Bibliografie 21

Extras din document

CONCEPTUL DE AUDIT PUBLIC

INTERN IN ROMANIA

A.DISPOZITII GENERALE

1. Definitia auditului public intern

Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

2. Tipuri de audit

Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit:

a) Auditul de sistem - reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient, pentru identificarea deficientelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b) Auditul performanţei - examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) Auditul de regularitate - reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile.

B. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA

3. Organizarea auditului public intern in Romania

În conformitate cu art. 4 din Legea privind auditul public intern, auditul public intern este organizat astfel:

a) UCAAPI - structură distincta în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, constituita din compartimente de specialitate, in directa subordonare a 6

ministrului finantelor publice, având atribuţii de coordonare, evaluare, sinteză în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional, care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI;

b) CAPI - organism cu caracter consultativ, constituit din 11 membri, specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice, condus de un presedinte. CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei şi îmbunătăţirii activitatii de audit public intern în sectorul public;

c) Compartimentele de audit public intern din entităţile publice – structuri funcţionale de bază în domeniul auditului public intern, care exercita efectiv functia de audit public intern.

3.ORGANIZAREA TIPULUI DE AUDIT

3.1.1. Compartimentul de audit public intern se organizează în mod obligatoriu la nivelul fiecărei entităţi publice, prin decizia persoanelor responsabile prevăzute la art.9 din Legea auditului public intern, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentelor norme, respectiv de la constituirea entităţii publice. Fac excepţie de la aceste prevederi instituţiile publice mici, aşa cum sunt definite acestea la art. 2, lit. j) din Legea privind auditul public intern, precum si acele entităţi publice subordonate pentru care conducerea de la nivelul ierarhic imediat superior a emis decizia de neînfiinţare a compartimentului de audit public intern.

3.1.2. Auditul entităţii publice subordonate care nu înfiinţează compartiment de audit public intern, în conformitate cu art.9, lit.c) din Legea auditului public intern, va fi efectuat de către compartimentul de audit public intern de la nivelul ordonatorului ierarhic imediat superior.

Preview document

Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 1
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 2
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 3
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 4
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 5
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 6
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 7
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 8
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 9
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 10
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 11
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 12
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 13
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 14
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 15
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 16
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 17
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 18
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 19
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 20
Conceptul de Audit Public Intern - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Conceptul de Audit Public Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Paralelă audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Audit public intern - pregătirea misiunii de audit public intern

INTRODUCERE Auditul public intern – reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Instrumente Econometrice

Cap. 1. Analiza statistica a variabilitatii fata de tendinta centrala 1.1 Indicatorii simpli si sintetici ai variatiei Gradul de complexitate a...

Dosarele de Audit

1. DEFINITIA AUDITULUI INTERN 2. OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN 2.1.Obiectivele compartimentului de audit public intern ; 2.2. Obiectivele...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Execuția bugetară. Bugetele locale

CAPITOLUL I AUTONOMIA BUGETELOR LOCALE 1.1. Aspecte generale Comunitåtile locale sunt colectivitåti umane delimitate teritorial, politic si...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Organizarea Auditului Intern

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN - Definiţie, Obiective, Sferă de activitate şi Funcţiile Auditului Intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul...

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Relația dintre auditul intern și auditul extern

Analizând evoluţia procesului de audit intern, de la începuturile sale şi până în prezent, am se poate observa cu uşurinţă că funcţia de audit...

Ai nevoie de altceva?