Consumurile din activitatea de construcții

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17135
Mărime: 120.46KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Moraru Elena
Ministerul Educatiei Tineretului si Sportului al Republici Moldova Universitatea Tehnica a Moldovei Facultatea de Cadastru,Geodezie si Constructii

Cuprins

1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii

2Contabilitatea consumurilor directe

3Contabilitatea consumurilor indirecte de productie si modul de repartizare a acestora

4Contabilitatea consumurilor generale de antrepriza

5Contabilitatea consumurilor recuperabile de beneficiar conform conditiilor contractuale

6Exemple de probleme

7S.N.C.-11

8Bibliografie

Extras din document

1Continutul si clasificarea consumurilor in constructii

1.Continutul si clasificarea consumurilor in constructii

Consumurile -reprezintă resursele întreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor, executarea lucrărilor si prestarea serviciilor în scopul obtinerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de productie. La finele fiecărei perioade de gestiune consumurile se reflectă în bilantul contabil ca active si nu se iau in calcul la determinarea rezultatuluifinanciaralîntreprinderii.

În domeniul constructiilor, clasificarea consumurilor diferă de clasificarea generală oferită de contabilitatea financiară. Astfel, conform S.N.C. 11, în procesul executării lucrărilor de constructie apar următoarele tipuri de consumuri:

1.Consumuri directe

2.Consumuri indirecte

3.Consumuri generale aferente contractului de constructie

4. Alte consumuri recuperabile de beneficiar potrivit cauzelor contractului de constructie.

S1 Consumurile directe

Consumurile directe -sunt consumurile ce tin nemijlocit de executarea lucrărilor prevăzute de un contract de antrepriză concret si incluse direct în costul acestora. Acestea includ:

- consumurile de materiale utilizate la executarea contractului de antrepriză concret (valoarea materialelor de constructie si pieselor, combustibilului, energiei electrice, aburilor, apei, aerului comprimat si a altor feluri de resurse materiale);

- consumurile privind retribuirea muncii, care cuprind: salariul de bază si suplimentar, precum si diverse sporuri, adaosuri, premii calculate personalului de productie, adică muncitorilor care execută nemijlocit lucrările de constructie prevăzute de contractul de constructie;

- contributiile pentru asigurările sociale de stat obligatorii si primele de asigurare obligatorie de asistentă medicală calculate la salariul muncitorilor de bază;

- plata pentru arenda mijloacelor fixe si închirierea utilajelor utilizate nemijlocit la executarea unui contract de constructie concret;

- uzura si consumurile aferente întretinerii mijloacelor fixe (utilajului, masinilor si mecanismelor de constructie), utilizate nemijlocit la executarea unui contract de constructie concret;

- consumurile pentru proiectări si asistentă tehnică legate nemijlocit de un contract de constructie concret;

- uzura si consumurile pentru întretinerea si reparatia, transferul constructiilor provizorii (care nu sunt prevăzute în lista de titluri), instalatiilor, utilajelor si materialelor în cadrul unui sector sau de pe un sector pe altul, precum si pentru transportarea materialelor de la depozitul de lângă obiect până la locul de utilizare a acestora;

- consumurile prevăzute de deviz pentru operarea rectificărilor, precum si pentru executarea lucrărilor cu termenn de garantie, inclusiv consumurile privind crearea rezervei pentru deservirea cu garantie;

- consumurile aferente actiunilor în justitie si reclamatiilor recunoscute de beneficiar. În cazul nerecunoasterii de către beneficiar a reclamatiilor înaintate, aceste consumuri se constată drept cheltuieli ale perioadei;

- dobânzile si alte consumuri privind creditele si împrumuturile aferente nemijlocit unui contract de constructie concret, capitalizate în conformitate cu S.N.C. 23 – "Cheltuielile privind împrumuturile";

- amortizarea activelor nemateriale utilizate nemijlocit la executarea unui contract de constructie concret;

- alte consumuri directe aferente nemijlocit unui contract de constructie concret.

S2 Consumurile Indirecte

Consumurile indirecte -sunt numite consumurile legate de intretinerea si exploatarea masinilor si mecanismelor de constructie ce deservesc citeva obiecte dar nu pot fi incluse direct in cost.

Ele includ:

1. Consumurile privind retribuirea muncii care cuprind salariul de baza + prime, recompensii, etc muncitorilor incadrati la exploatarea si deservirea masinilor, mecanismelor si utilajelor precum CAS si CAM aferente salariului;

2. Consumurile pentru energia electrica, combustibil consumate de aceste masini, mecanisme si utilaje;

3. Uzura masinilor, mecanismelor si utilajului care deservesc citeva contracte;

4. Plata curenta de arenda pentru utilizarea masinilor, mecanismelor si utilajului arendat care deservesc citeva obiecte;

5. Consumurile pentru deservirea tehnica, deagnosticare si efectuarea tuturor feluri de reparatii a masinilor, mecanismelor si utilajului care deservesc citeva contracte.

6. Alte consumuri

Aceste consuurie se impart in 2 grupe:

Bibliografie

http://www.contabilitate.md/pdf_art/24-43_ROM.pdf

http://bazele-contabilitatii.blogspot.com/2008/12/consumuri-cheltuieli-si-venituri_27.html

http://ru.scribd.com/doc/136878653/Analiza-Consumurilor-Indirecte-de-Productie

http://protlc.net/componenta-caracteristica-si-clasificarea-consumurilor-si-cheltuielilor/

http://biblioteca.regielive.ro

http://conspecte.com/Contabilitate-financiara/componenta-caracteristica-si-clasificarea-consumurilor-si-cheltuielilor.html

www.minfin.md/common/actnorm/contabil/standarts/SNC_3.doc

protlc.net

Preview document

Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 1
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 2
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 3
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 4
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 5
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 6
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 7
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 8
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 9
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 10
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 11
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 12
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 13
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 14
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 15
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 16
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 17
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 18
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 19
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 20
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 21
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 22
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 23
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 24
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 25
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 26
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 27
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 28
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 29
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 30
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 31
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 32
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 33
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 34
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 35
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 36
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 37
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 38
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 39
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 40
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 41
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 42
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 43
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 44
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 45
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 46
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 47
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 48
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 49
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 50
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 51
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 52
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 53
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 54
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 55
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 56
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 57
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 58
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 59
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 60
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 61
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 62
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 63
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 64
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 65
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 66
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 67
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 68
Consumurile din activitatea de construcții - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Consumurile din Activitatea de Constructii.docx

Alții au mai descărcat și

Componența, caracteristica și clasificarea mijloacelor bănești

Introducere În condiţiile de tranziţie la economia de piaţă, disponibilul bănesc capătă un caracter nou, prin influenţa asupra situaţiei...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Acid Lactic

1. DOCUMENTARE TEHNICA 1.1. Scurt istoric Acidul lactic a fost descoperit în anul 1780 de chimistul suedez Carl Wilhelm Scheele într-o mostră de...

Contabilitatea consumurilor și calculația costurilor în construcție

1. Notiuni generale si clasificarea consumurilor Notiuni utilizate în prezentul proiect: Contract de constructie – contract încheiat între...

Resursele energetice ale României

CAPITOLUL 1: RESURSELE ENERGETICE ALE ROMȂNIEI Industria energetică a devenit o ramură importantă în cadrul economiei mondiale, odată cu...

Raport practică de producere - Seip Autotrans SRL

Întreprinderea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop comercial. Persoana juridică are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru...

Plan de Afaceri SC Vectra Impex SRL

INTRODUCERE Ideea realizării unui studiu privind managementul firmei, corect a posibilităţilor de raţionalizare a acestuia a fost inspirată de...

Calculația costurilor la SC Interdeme Macarale SRL

CALCULAŢIA COSTURILOR LA S.C.”INTERDEME MACARALE” S.R.L. Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei Dacă până aici am prezentat partea teoretică...

Finanțele Întreprinderii

CAP.1. ÎNTRPRINDEREA ÎN CONTEXTUL MECANISMELOR ECONOMICO-FINANCIARE Modalităţi de exprimare a valorii în raport cu anticipările agenţilor...

Sisteme de planificare în afaceri

1.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A SISTEMULUI DE PLANIFICARE CLASIFICAREA PLANIFICĂRII DUPĂ DIFERITE CRITERII Planificarea-o componentă majoră a...

Ai nevoie de altceva?