Contabilitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5889
Mărime: 62.11KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Capitolul I : Evoluția cadrului legislativ privind contabilitatea întreprinderii

Capitolul 2: Descrierea entității

Capitolul 3-Monografie contabilă

Extras din document

Introducere:

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu"măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice", în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şipăstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile detrezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şipotenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori"(Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1)

În lucrarea "Contabilitate generală" din anul 1947, ediţia a 13-a, autorul, prof. univ. C. G. Demetrescu defineşte contabilitatea pe trei coordinate:

a) obiectul - contabilitatea este o ramură a ştiinţelor sociale care asigură înregistrareametodică şi ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de valori, de drepturi şiobligaţii, precum şi modificările determinate de rezultatele activităţii desfăşurate;

b) scopul - contabilitatea are drept scop stabilirea situaţiei economice şi juridice aîntreprinderii, exercitarea permanentă a unui control;

c)mijloacele- contabilitatea se foloseşte de mijloace proprii: conturi, balanţe deverificare, jurnale.

Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şicapitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea presoanelor fizice şijuridice […] trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea,publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cuinvestitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiilepublice şi alţi utilizatori.

Capitolul I : Evoluția cadrului legislativ privind contabilitatea întreprinderii

Legea contabilității nr. 82/1991 este legea care aduce cadrul de bază ce reglementează activitatea contabila din România. Legea a fost republicata de mai multe ori în decursul anilor ca urmare a unor schimbări aduse iar ultima republicare fiind din iunie 2008.

Structura legi:

Legea este structurata în VII capitole. În primul capitol numit “Dispoziții generale” se prezintă precizările cu caracter general referitoare la contabilitate cum ar fi : instituţiile care au obligaţia să organizeze şi totodată să conducă contabilitatea proprie; obligativitatea ţinerii contabilităţii în limba română, monedă naţională şi în partidă dublă; înregistrarea cronologică a operaţiunilor precum și inventarierea şi evaluarea elementelor patrimoniale și specificarea documentului oficial de gestiune – bilanţul contabil.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.docx

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Definitia si necesitatea contului Contul este: (1) cea mai mica unitate de identificare specifica pentru clasarea si înregistrarea curenta a...

Bazele Contabilității

CUVÂNT ÎNAINTE Disciplina Bazele Contabilităţii are menirea de a transmite studenţilor fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii....

Te-ar putea interesa și

Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

Introducere Viabilitatea oricărei întreprinderi în condiţiile concurenţiale existente în momentul actual, precum şi rezultatele pe care aceasta le...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Manual de Politici și Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Ai nevoie de altceva?