Contabilitate aprofundată

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: docx, xlsx
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13686
Mărime: 235.38KB (arhivat)
Publicat de: Ştefana T.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Grosu Veronica
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Aplicații studiate la orele de curs 4
 3. 1.1. IAS 2 - „Stocuri” 4
 4. 1.2. IAS 12 - „Impozit pe profit” 6
 5. 1.3. IAS 16 - „Imobilizări corporale” 9
 6. 1.4. IAS 20 - „Subvenții” 13
 7. 1.5. IAS 23 - „Costurile îndatorării” 15
 8. 1.6. IAS 36 - „Deprecierea activelor” 18
 9. 1.7. IAS 37 - „Provizioane, datorii cotingente și active cotingente” 19
 10. 1.8. IAS 40 - „Investițiii imobiliare” 20
 11. 1.9. IAS 41 - „Agricultura” 22
 12. 1.10. IFRS 5 - „Active deținute pentru vânzare și activități întrerupte” 25
 13. 1.11. IFRS 9 - „Instrumente financiare” 25
 14. 1.12. IFRS 15 - „Venituri din contracte cu clienții” 26
 15. 1.13. IFRS 1-” aplicarea pentru prima dată a IFRS” 28
 16. Cap.2 Aplicație IFRS/IAS 34
 17. 2.1 Rezolvarea cerințelor 34
 18. 2.2 Calcularea impozitului amânat aferent retratărilor activelor și datoriilor (conform IAS 12) 41
 19. 2.1.1 Retratarea sediului entității 41
 20. 2.1.2 Retratarea fabricii 42
 21. 2.1.3 Retratarea halei 43
 22. 2.1.4 Retratarea mijlocului de transport A 44
 23. 2.3 Registru Jurnal 46
 24. 1.4 Extras din politicile contabile 48
 25. Cap. 3 Prezentarea situațiilor financiare 50
 26. 3.1 Situația poziției financiare 50
 27. 3.2 Situația rezultatului global 51
 28. 3.3 Situația fluxului de numerar 52
 29. 3.4 Situația modificărilor capitalurilor proprii 53
 30. 3.5 Note explicative 54
 31. Cap.4 Comparație IAS 16 - OMFP 1802/2014 59
 32. Bibliografie 61

Extras din proiect

Introducere

Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume este una destul de strictă, având în vedere impactul asupra deciziilor pe care urmează să le ia utilizatorii. Structura și dimensiunile documentelor contabile de sinteză diferă mai mult sau mai puțin, în funcție de încadrarea entităților raportoare: firmă cotată/necotată, contabilitate individuală/consolidată, firme reglementate de organisme specifice (ASF, BNR) vs. alte firme.

În România avem cel puțin două niveluri de prezentare a situațiilor financiare: nivelul firmelor cotate pe o piață reglementată și nivelul celorlalte firme.

Pe primul nivel se situează aplicarea IFRS, ca reglementări regionale (europene), transnaționale. Normalizatorul național nu prea are ce să reglementeze aici, cel mult solicită informațiile pentru Ministerul Finanțelor într-un format specific, diferit de cel în care se publică efectiv rapoartele financiare ale firmelor cotate.

Pe al doilea nivel avem firmele care nu au obligația de a aplica IFRS și nu se supun unor reglementări sectoriale particulare și care sunt, la rândul lor, clasificate în alte trei categorii, de către OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, din punct de vedere al structurii situaților financiare pe care trebuie să le publice.

Capitolul I. Aplicații studiate la orele de curs

1.1. IAS 2 - „Stocuri”

În conformitate cu această normă internațională, stocurile sunt activele care îndeplinesc una din următoarele condiții:

„- sunt deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

- sunt în curs de producție în vederea vânzării în acealeași condiții ca mai sus;

- se află sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.”1

În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva aplicații care să ilustreze cât mai clar modul în care IAS 2 influențează practica contabilă în cadrul entităților care funcționează în baza acestor norme.

APLICAȚIA NR. 1

Societatea Alfa fabrică în luna 09.N paltoane, costuri directe aferente unităților produse iîn valoarea de 500.000 lei, regia variabilă de productie 250.000 lei, regia fixă de productie 150.000 lei, produse fabricate 1.500 buc, nivelul normal de activitate 1.000 buc.

În luna 10.N mai produce un lot de paltoane în următoarele condiții: costuri directe aferente unităților produse 600.000 lei, regia variabilă de producție de 300.000 lei, regia fixă de producție de 250.000 lei, produse fabricate 800 buc, nivel normal de activitate 1.00 buc.

În luna 11.N vinde 1.800 de paltoane la preț de vânzare de 1.390 lei/buc. Descărcarea gestiunii se realizează utilizând metoda FIFO.

În luna 12.N, entitatea încheie un contract de vânzare pentru 300 de paltoane, ce urmează a fi livrate în luna ianuarie anul următor, prețul de contract fiind 1.400 lei/buc. Prețul general practicat pe piață este de 1.380 lei/buc. Cheltuielile generate de vânzare se ridică la 100 lei/buc.

În luna ianuarie N+1, se vând restul de paltoane la prețul de vânzare din contract.

Se cere: a) calculați conform IAS 2, costul de producție în luna 09.N

b) calculați conform IAS 2, costul de producție în luna 10.N

c) care este impactul vânzării ăn luna 11.N în contul de profit și pierdere?

d) calculați conform IAS 2, valoarea realizabilă netă la sfârșitul anului N și prezentați cu ce valoare vor figura stocurile în bilanț. Care este impactul în contul de profit și pierdere

Bibliografie

Cărți

1.Costel, I., - Contabilitate financiară și raportări financiare - suport de curs pentru membrii CECCAR

2.Grosu Veronica., -Contabilitate aprofundată - suport de curs

Surse internet:

1. https://www.academia.edu/5731916/IFRS_38_Imobilizari_necorporale

2. http://www.academia.edu/28154172/Standarde_Internationale_de_Raportare_Fina nciara

3. https://www.scribd.com/document/342428165/Principalele-Diferente-Intre-IFRS- Si-OMFP

4. https://ro.scribd.com/doc/143096823/Evaluarea-Si-Contabilitatea-Activelor-Circulante-de-Natura-Stocurilor

5. https://ro.scribd.com/document/116385813/IAS-Standardul-International-de-Contabilitate-IAS-38

6. http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/efectele-schimbarilor-de-estimari-si-politici-contabile-in-situatiile-financiare-anuale-a3450/

7. https://contabilul.manager.ro/a/327/25-regimuri-de-amortizare.html

Preview document

Contabilitate aprofundată - Pagina 1
Contabilitate aprofundată - Pagina 2
Contabilitate aprofundată - Pagina 3
Contabilitate aprofundată - Pagina 4
Contabilitate aprofundată - Pagina 5
Contabilitate aprofundată - Pagina 6
Contabilitate aprofundată - Pagina 7
Contabilitate aprofundată - Pagina 8
Contabilitate aprofundată - Pagina 9
Contabilitate aprofundată - Pagina 10
Contabilitate aprofundată - Pagina 11
Contabilitate aprofundată - Pagina 12
Contabilitate aprofundată - Pagina 13
Contabilitate aprofundată - Pagina 14
Contabilitate aprofundată - Pagina 15
Contabilitate aprofundată - Pagina 16
Contabilitate aprofundată - Pagina 17
Contabilitate aprofundată - Pagina 18
Contabilitate aprofundată - Pagina 19
Contabilitate aprofundată - Pagina 20
Contabilitate aprofundată - Pagina 21
Contabilitate aprofundată - Pagina 22
Contabilitate aprofundată - Pagina 23
Contabilitate aprofundată - Pagina 24
Contabilitate aprofundată - Pagina 25
Contabilitate aprofundată - Pagina 26
Contabilitate aprofundată - Pagina 27
Contabilitate aprofundată - Pagina 28
Contabilitate aprofundată - Pagina 29
Contabilitate aprofundată - Pagina 30
Contabilitate aprofundată - Pagina 31
Contabilitate aprofundată - Pagina 32
Contabilitate aprofundată - Pagina 33
Contabilitate aprofundată - Pagina 34
Contabilitate aprofundată - Pagina 35
Contabilitate aprofundată - Pagina 36
Contabilitate aprofundată - Pagina 37
Contabilitate aprofundată - Pagina 38
Contabilitate aprofundată - Pagina 39
Contabilitate aprofundată - Pagina 40
Contabilitate aprofundată - Pagina 41
Contabilitate aprofundată - Pagina 42
Contabilitate aprofundată - Pagina 43
Contabilitate aprofundată - Pagina 44
Contabilitate aprofundată - Pagina 45
Contabilitate aprofundată - Pagina 46
Contabilitate aprofundată - Pagina 47
Contabilitate aprofundată - Pagina 48
Contabilitate aprofundată - Pagina 49
Contabilitate aprofundată - Pagina 50
Contabilitate aprofundată - Pagina 51
Contabilitate aprofundată - Pagina 52
Contabilitate aprofundată - Pagina 53
Contabilitate aprofundată - Pagina 54
Contabilitate aprofundată - Pagina 55
Contabilitate aprofundată - Pagina 56
Contabilitate aprofundată - Pagina 57
Contabilitate aprofundată - Pagina 58
Contabilitate aprofundată - Pagina 59
Contabilitate aprofundată - Pagina 60
Contabilitate aprofundată - Pagina 61
Contabilitate aprofundată - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate aprofundata.docx
 • Contabilitate aprofundata.xlsx

Alții au mai descărcat și

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Aplicație Contgen - studiu de caz

CONTGEN – Studiu de caz I. Definirea problemei Enunţ: Prin prezenta definiţie solicităm dezvoltarea unei aplicaţii informatice pentru...

Aplicații rezolvate contabilitate financiară

CONTABILITATE FINACIARA I Tema de control Nr.1: Studii de caz privind recunoasterea si înregistrarea în contabilitate a operatiilor privind...

Instrumente financiare

Această lucrare este structurată pe două capitole, așezate succesiv, pentru o bună parcurgere și înțelegere a noțiunilor contabile. Primul...

Standardul internațional de contabilitate nr. 23 - costurile îndatorării

A. Obiectiv Standardul IAS 23 are ca obiectiv tratamentul contabil al costurilor îndatorării, precum şi încorporarea lor eventuală în costul...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Te-ar putea interesa și

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Contabilitate Aprofundată

1.1.Aspecte generale privind normalizarea si armonizarea contabilitatii Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea...

Ai nevoie de altceva?