Contabilitate aprofundata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitate aprofundata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere docx, xlsx de 63 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Grosu Veronica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Aplicații studiate la orele de curs 4
1.1. IAS 2 - „Stocuri” 4
1.2. IAS 12 - „Impozit pe profit” 6
1.3. IAS 16 - „Imobilizări corporale” 9
1.4. IAS 20 - „Subvenții” 13
1.5. IAS 23 - „Costurile îndatorării” 15
1.6. IAS 36 - „Deprecierea activelor” 18
1.7. IAS 37 - „Provizioane, datorii cotingente și active cotingente” 19
1.8. IAS 40 - „Investițiii imobiliare” 20
1.9. IAS 41 - „Agricultura” 22
1.10. IFRS 5 - „Active deținute pentru vânzare și activități întrerupte” 25
1.11. IFRS 9 - „Instrumente financiare” 25
1.12. IFRS 15 - „Venituri din contracte cu clienții” 26
1.13. IFRS 1-” aplicarea pentru prima dată a IFRS” 28
Cap.2 Aplicație IFRS/IAS 34
2.1 Rezolvarea cerințelor 34
2.2 Calcularea impozitului amânat aferent retratărilor activelor și datoriilor (conform IAS 12) 41
2.1.1 Retratarea sediului entității 41
2.1.2 Retratarea fabricii 42
2.1.3 Retratarea halei 43
2.1.4 Retratarea mijlocului de transport A 44
2.3 Registru Jurnal 46
1.4 Extras din politicile contabile 48
Cap. 3 Prezentarea situațiilor financiare 50
3.1 Situația poziției financiare 50
3.2 Situația rezultatului global 51
3.3 Situația fluxului de numerar 52
3.4 Situația modificărilor capitalurilor proprii 53
3.5 Note explicative 54
Cap.4 Comparație IAS 16 - OMFP 1802/2014 59
Bibliografie 61

Extras din document

Introducere

Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume este una destul de strictă, având în vedere impactul asupra deciziilor pe care urmează să le ia utilizatorii. Structura și dimensiunile documentelor contabile de sinteză diferă mai mult sau mai puțin, în funcție de încadrarea entităților raportoare: firmă cotată/necotată, contabilitate individuală/consolidată, firme reglementate de organisme specifice (ASF, BNR) vs. alte firme.

În România avem cel puțin două niveluri de prezentare a situațiilor financiare: nivelul firmelor cotate pe o piață reglementată și nivelul celorlalte firme.

Pe primul nivel se situează aplicarea IFRS, ca reglementări regionale (europene), transnaționale. Normalizatorul național nu prea are ce să reglementeze aici, cel mult solicită informațiile pentru Ministerul Finanțelor într-un format specific, diferit de cel în care se publică efectiv rapoartele financiare ale firmelor cotate.

Pe al doilea nivel avem firmele care nu au obligația de a aplica IFRS și nu se supun unor reglementări sectoriale particulare și care sunt, la rândul lor, clasificate în alte trei categorii, de către OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, din punct de vedere al structurii situaților financiare pe care trebuie să le publice.

Capitolul I. Aplicații studiate la orele de curs

1.1. IAS 2 - „Stocuri”

În conformitate cu această normă internațională, stocurile sunt activele care îndeplinesc una din următoarele condiții:

„- sunt deținute pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

- sunt în curs de producție în vederea vânzării în acealeași condiții ca mai sus;

- se află sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.”1

În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva aplicații care să ilustreze cât mai clar modul în care IAS 2 influențează practica contabilă în cadrul entităților care funcționează în baza acestor norme.

APLICAȚIA NR. 1

Societatea Alfa fabrică în luna 09.N paltoane, costuri directe aferente unităților produse iîn valoarea de 500.000 lei, regia variabilă de productie 250.000 lei, regia fixă de productie 150.000 lei, produse fabricate 1.500 buc, nivelul normal de activitate 1.000 buc.

În luna 10.N mai produce un lot de paltoane în următoarele condiții: costuri directe aferente unităților produse 600.000 lei, regia variabilă de producție de 300.000 lei, regia fixă de producție de 250.000 lei, produse fabricate 800 buc, nivel normal de activitate 1.00 buc.

În luna 11.N vinde 1.800 de paltoane la preț de vânzare de 1.390 lei/buc. Descărcarea gestiunii se realizează utilizând metoda FIFO.

În luna 12.N, entitatea încheie un contract de vânzare pentru 300 de paltoane, ce urmează a fi livrate în luna ianuarie anul următor, prețul de contract fiind 1.400 lei/buc. Prețul general practicat pe piață este de 1.380 lei/buc. Cheltuielile generate de vânzare se ridică la 100 lei/buc.

În luna ianuarie N+1, se vând restul de paltoane la prețul de vânzare din contract.

Se cere: a) calculați conform IAS 2, costul de producție în luna 09.N

b) calculați conform IAS 2, costul de producție în luna 10.N

c) care este impactul vânzării ăn luna 11.N în contul de profit și pierdere?

d) calculați conform IAS 2, valoarea realizabilă netă la sfârșitul anului N și prezentați cu ce valoare vor figura stocurile în bilanț. Care este impactul în contul de profit și pierdere

Fisiere in arhiva (2):

  • Contabilitate aprofundata.docx
  • Contabilitate aprofundata.xlsx

Bibliografie

Cărți
1.Costel, I., - Contabilitate financiară și raportări financiare - suport de curs pentru membrii CECCAR
2.Grosu Veronica., -Contabilitate aprofundată - suport de curs
Surse internet:
1. https://www.academia.edu/5731916/IFRS_38_Imobilizari_necorporale
2. http://www.academia.edu/28154172/Standarde_Internationale_de_Raportare_Fina nciara
3. https://www.scribd.com/document/342428165/Principalele-Diferente-Intre-IFRS- Si-OMFP
4. https://ro.scribd.com/doc/143096823/Evaluarea-Si-Contabilitatea-Activelor-Circulante-de-Natura-Stocurilor
5. https://ro.scribd.com/document/116385813/IAS-Standardul-International-de-Contabilitate-IAS-38
6. http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/efectele-schimbarilor-de-estimari-si-politici-contabile-in-situatiile-financiare-anuale-a3450/
7. https://contabilul.manager.ro/a/327/25-regimuri-de-amortizare.html