Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2200
Mărime: 32.07KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinte Economice şi Administrarea Afacerii Specializarea Marketing

Cuprins

Introducere - 3 -

Prezentarea societăţii - 4 -

Lucrare practică privind calculaţia costurilor în contabilitatea de gestiune - 4 -

Concluzii - 12 -

Extras din document

Introducere

S.C. Pampy S.R.L. se ocupă cu producerea de haine bussiness,de ocazii şi elegante atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Pe lângă cele două secţii S1 şi S2 pe care le are întreprinderea, aceasta mai are şi un atelier de întreţinere şi desfacere.

Pentru buna funcţionare a întreprinderii, cât şi pentru funcţionarea ei în legalitate contabilitatea firmei este ţinută de un profesionist contabil care răspunde direct de contabilitatea de gestiune a firmei sub stricta supraveghere a managerului.

Eu am ales această temă, deoarece rolul contabilităţii de gestiune este foarte important şi se reflectă atât prin rolul expertului contabil pentru întreprindere, cât şi prin utilitatea costurilor.

Rolul expertului contabil pentru întreprindere este unul foarte important. Investitorii, patronii şi alte sectoare ale comunităţii financiare, inclusiv Guvernul şi publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte, pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili, atunci când prestează astfel de servicii, au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor.

Pe de altă parte, nu trebuie neglijat rolul contabilului în organizarea întreprinderilor

moderne, deoarece lui îi sunt încredinţate spre dirijare şi armonizare cifrele privind mişcarea mijloacelor şi resurselor unei întreprinderi, care ordonate pe anumite categorii, după o schemă bine stabilită, pot demonstra la un moment dat situaţia – oricât de complexă – a unei întreprinderi.

Profesia contabilă trebuie să-şi îndrepte mai mult atenţia spre eficienţa şi monitorizarea

riscurilor, neignorând însă latura formală, aceasta în condiţii de independenţă, confidenţialitate şi transparenţă profesională.

Rolul contabililor a evoluat o dată cu evoluţia contabilităţii, de la tehnică de înregistrare a

schimburilor comerciale, până la mijloc de control, element probatoriu şi miză socială. De-a lungul timpului, delegarea atribuţiilor privind producerea informaţiilor pe care le oferă contabilitatea a creat premisele apariţiei unei profesiuni contabile de sine stătătoare, cu o importanţă tot mai mare şi având drept scop legitimarea informaţiilor degajate de întreprinderi.

Un profesionist contabil trebuie să fie sincer şi corect în realizarea serviciilor profesionale.

El trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să admită prejudecăţi sau abateri, conflicte de interese sau influenţarea sa de către alţii în privinţa încălcării obiectivităţii. În acelaşi timp el are datoria permanentă de a-şi menţine cunoştinţele profesionale şi aptitudinile la nivelul cerut, pentru a se asigura că un client este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evoluţii din domeniul practicii, legislaţiei şi tehnicii. Să nu uităm însă că profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul îndeplinirii serviciilor profesionale şi nu trebuie să utilizeze sau să divulge aceste informaţii fără autorizare clară şi expresă sau numai dacă există un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru. Un profesionist contabil trebuie să-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grijă şi abilitate instrucţiunile clientului, în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenţa.

Acestea sunt doar câteva aspecte care configurează rolul jucat de profesioniştii contabili pe scena multor spectacole ce reprezintă premiere contabile. Aceşti „preoţi ai ritualului contabil” sunt chemaţi să contribuie semnificativ la crearea unui climat de încredere între diferiţii protagonişti ai lumii afacerilor şi să ofere asigurări care să crească încrederea în informaţiile financiare.

Prezentarea societăţii

S.C. Parpy S.R.L. s-a înfiinţat în anul 2006. Are sediul în Braşov, pe strada Armoniei nr.13 şi se ocupă cu fabricarea îmbracamintelor de ocazii, bussiness şi elegante pentru femei şi pentru bărbati.

Societatea are 15 angajaţi dintre care direct în producţie lucrează 9, în contabilitate 3, iar în conducere 3.

Întreprinderea lucrează numai cu materiale din import, de cea mai bună calitate. Este cunoscută printre concurenţă ca fiind o firmă serioasă care îşi onorează toate comenziile. A reuşit ca în primul an de la înfiinţare să ajungă între primele 3 firme din Braşov şi împrejurimi din acest domeniu.

Concurenţa este formată din firme care au acelaşi domeniu de activate. În Braşov mai există încă 1 firmă care are domeniu de activitate asemănator şi încă 3 care au domeniu asemănator.

Pentru a exemplifica mai bine acest lucru voi prezenta analiza pe care contabilul întreprinderii a prezentat-o pentru perioada 25 noiembrie 2010- 25 decembrie 2010.

Preview document

Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune la SC Parpy SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Organizrea si Conducerea unei Gradinite

CAPITOLUL I: Organizarea si conducerea Gradinitei cu program normal nr 2 “Scufita Rosie” Vatra Dornei 1.1 Prezentare generala. Gradinita cu...

Monografie Contabila de Gestiune la o Firma - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Gestiunea Contabila si Financiara a Interprinderii

Cap.I. Prezentarea entitatii. 1. Infiintare,denumire,capital. Societatea C&R Partener a luat fiinta in anul 1996. Numarul inregistrarii la...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea reprezintă o formă de reprezentare a unei organizaţii (o întreprindere de producţie, o bancă, o asociaţie caritabilă, o...

Ai nevoie de altceva?