Contabilitate Financiară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 6571
Mărime: 130.26KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Mihalciuc
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Anul II, Semestrul I, Gr. 1.

Extras din document

De realizat o monografie contabila.

Pornind de la o situaţie iniţială reflectată printrun bilanţ iniţial la o entitate economica cu profil producţie sau comerţ cu amănuntul. Să se reflecte în cursul unui exerciţiu financiar principalele operaţiuni economico-financiare

Se cere:

a) Înregistrarea în registru jurnal a operaţiunilor economico-financiare;

b) Decontarea cheltuielilor, veniturilor şi TVA-ului;

c) Stabilirea rezultatului final;

d) Întocnirea balanţei de verificare pe solduri finale;

e) Întocnirea Registrului Cartea Mare;

f) Întocnirea situaţiilor financiare anuale.

S.C. Sigma S.R.L., care are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea îngheţatei, prezintă la începutul exerciţiului financiar următoarea situaţie financiară,reflectată în următorul bilanţ iniţial.

Bilanţ iniţial

Activ Pasiv

Nr. Crt Simbol cont Denumire cont Sume Nr. Crt Simbol cont Denumire cont Sume

1. 129 Repartizarea profitului 4.000 1. 1012 Capital social vărsat 13.800

2. 201 Cheltuieli de constituire 7.000 2. 1041 Prime de emisiune 4.000

3. 205 Concesiuni 2.000 3. 105 Rezerve din reevaluare 5.700

4. 2111 Terenuri 2.000 4. 1063 Rezerve statutare 4.500

5. 212 Construcţii 12.000 5. 117 Rezultatul reportat 5.000

6. 2131 Echipamente tehnologice 20.800 6. 121 Profit şi pierderi 4.000

7. 2133 Mijloace de transport 9.400 7. 167 Alte imobilizări şi datorii asimilate 2.000

8. 301 Materii prime 5.500 8. 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 6.000

9. 302 Materiale consumabile 4.000 9. 2805 Amortizarea concesiunii 4.800

10. 3021 Materiale auxiliare 2.000 10. 2812 Amortizarea construcţiilor 3333,35

11. 3022 Combustibili 1.700 11. 2813 Amortizarea masini, utilaje 14.000

12. 3023 Materiale pentru ambalare 350 12. 401 Furnizori 5.500

13. 341 Semifabricate 3.500 13. 421 Personal-salarii datorate 9.000

14. 345 Produse finite 5.000 14. 425 Avansuri acordate personalului 5.500

15. 4111 Clienţii 3.000 15. 4411 Impozit pe profit 640

16. 413 Efecte de plătit 640 16. 462 Creditori diverşi 3.000

17. 461 Debitori diverşi 4.000 17. 5191 Credit bancar pe termen lung 7.350

18. 5121 Cont la bancă în lei 9333,35

19. 5311 Casa în lei 1.900

20. 542 Avans de trezorerie 1.700

Total activ 96123,35 Total pasiv 96123,35

Operaţiuni economico-financiare:

1. Se înregistrează deschiderea conturilor de activ

2. Se înregistrează deschiderea conturilor de pasiv.

3. Adunarea generală extraordinară a asociaţilor hotărăşte majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport în natură concretizat într-un camion evaluat la 5.000 lei.

4. Se hotărăşte diminuarea capitalului subscris cu 500 lei în vederea acoperirii unor pierderi reportate din exerciţiile precedente.

5. Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului aportului subscris în sumă de 400 lei.

6. În momentul reevaluării, unui utilaj are valoarea contabilă de 8.000 lei şi amortizarea cumulată de 4.000 lei. Valoarea reevaluată este de 6.000 lei. Rezervele din reevaluare se transferă la alte rezerve, pe durata rămasă de utilizare, care este de 3 ani.

7. Se constituie din profitul net al exerciţiului curent rezerve statutare în sumă de 300 lei;

8. Se majorează capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în sumă de 600 lei.

9. Societatea primeşte în contul de la bancă o subvenţie pentru investiţii, în valoare de 3.000 lei, pentru procurarea unui utilaj. După achiziţionarea utilajului în valoare de 4.000 lei plus TVA se achită factura prin bancă. Durata normală de utilizare a utilajului este de 5 ani.

10. Societatea constituie un provizion în sumă de 500 lei pentru penalităţile probabile care vor fi suportate în exerciţiul următor, ca urmare a neachitării la timp a unor datorii.

11. În exerciţiul următor riscul survine, fiind achitate cu ordin de plată, penalităţi în sumă de 400 lei.

12. Societatea contractează primeşte în contul de disponibilităţi un credit pe 4 ani, în sumă de 24.000 lei, care se rambursează în tranşe lunare egale. Dobânda anuală de 15% se calculează şi se achită lunar. Se înregistrează în contabilitate operaţii efectuate în prima lună.

13. Societatea comercială deţine o clădire care are valoarea contabilă de10.000 lei şi amortizarea curentă de 3.333,35 lei având durata normală de funcţionare de 15 ani. Valoarea reevaluată este de 12.000 lei. Durata rămasă de utilizare este de 10 ani.

14. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea îngheţatei care are valoarea contabilă de 8.000 lei. În acest scop, se cumpără componente de 1.500 lei plus TVA, care se încorporează în echipamentul supus modernizării. Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani, iar durata rămasă, de 4 ani. Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă.

15. Societatea vinde în două rate o autocamionetă utilizată pentru transport cu preţul de vânzare de 6.400 lei. plus TVA. Valoarea contabilă a mijlocului de trensport este de 9.400 lei, iar amortizarea cumulată, de 7.100 lei. Prima rată se achită în numerar în momentul vânzării, iar a doua se achită prin bancă în termen de 3 luni. Dobânda lunară este de 1%, care se achită împreună cu rata a doua.

16. Se acordă prin virament bancar un avans pentru un computer în sumă de 1.000 lei. În termen de 5 zile lucrătoare, furnizorul emite factura fiscală aferentă avansului. Ulterior, se livrează computerul în valoare de 4.000 lei, TVA 19%, conform facturii fiscale şi se emite, concomitent factura „în roşu” pentru stornarea facturii de avans. Decontarea se face cu ordin de plată.

17. Se înregistrează scoaterea din evidenţă a unei debara distrusă de inundaţii, care avea valoarea contabilă de 2.000 lei şi amortizarea cumulată de 700 lei;

18. Se primeşte în concesiune un teren pentru o perioadă de 20 de ani, preţul concesiunii fiind de 30.000 lei. Redevenţa anuală se achită cu ordin de plată.

19. Se achiziţionează un teren aflat lăngă fabrică pentru construcţia unui depozit. Preţul efectiv al terenului este de 3.000 lei plus TVA. Plata facturii se face prin bancă.

20. Se achiziţionează un program informatic în valoare de 1.000 lei plus TVA, care se achită în numerar. Amortizarea programului se face în 3 ani.

21. Societatea renunţă la proiectul anterior de a construi un depozit şi vinde terenul cu preţul de 3.500 lei plus TVA, încasarea facturii facânduse prin bancă.

22. Se achiziţionează echipamente de lucru cu preţul de facturare de 2.000 lei plus TVA, care se achită cu ordin de plată. Cheltuielile de trensport sunt de 200 lei plus TVA, care se achită dintr-un avans de trezorerie.

23. Echipamentele se distribuie salariaţilor, care vor suporta 50 % din costul de achiziţie, reţinându-se din salarii în două rate lunare. Evidebţa materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine la cost efectiv.

24. Un asociat aduce ca aport materii prime în sumă de 200 lei şi materiale consumabile in sumă de 300 lei.

25. La inventariere se constată un plus de materii prime în valoare de 20 lei şi un minus de combustibili 30 lei, neimputabil.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Bilanturi, Conturi Sintetice si Analitice si Monografie Contabila

Tema I 1.La data de 31 decembrie 2005,societatea comerciala “Darex” , SRL Suceava,avand ca obiect de activitate productia prezinta urmatoarele...

Contabilitate Financiară Aprofundată

Lucrarea nr. 1 Clasificarea activelor și datoriilor în bilanț Să se întocmească bilanțul societății Mystery (obiectul de activitate al societății...

Proiect Contabilitate Financiara

Tema nr.1 Evidenţierea evaluării elementelor de stocuri la intrarea în gestiune a entităţii economice 1. Evaluarea la cost de achiziţie O...

Contabilitate de Gestiune

În cursul perioadei de gestiune o entitate patrimonială înregistrează următoarele operaţii: - pe data de 01.03.2010 stoc iniţial 450 bucăţi * 2,5...

Evidențierea Metodelor de Evaluare a Materiilor Prime la Ieșirea din Patrimoniu

În cursul perioadei de gestiune o entitate economică prezintă următoarele operaţiuni privind materiile prime: Pe 1 martie exerciţiul N stoc...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

INTRODUCERE Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele...

Ai nevoie de altceva?