Contabilitate Generala SC Alcor SRL

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitate Generala SC Alcor SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gica Cruceru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii:
1. Cunoasterea concretă a întreprinderii
2. Delimitarea obiectului de activitate
3. Regimul juridic al proprietătii
4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitătii
5. Discutarea factorilor de influentă
6. Regăsirea practică a principiilor de organizare a sistemului complet de contabilitate
7. Organigramă
8. Grafic de prezentare a formei de contabilitate
9. Atributii si răspunderi legale în organizarea contabilitătii
II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activitătilor pe grupe de operatii omogene:
1. Identificarea documentelor justificative pe operatii
2. Modul de completare, utilizare, circulatie si arhivare a documentelor
3. Alcătuirea de grafice sau scheme operationale pentru ilustrarea circulatiei documentelor
4. Atributii si răspunderi de verificare, certificare, control si arhivare a documentelor
5. Organizarea internă a gestiunii documentelor, formularelor si imprimatelor
6. Formulare si registre cu regim special
7. Formulare si registre fiscale
III. Forma, continutul, mentiunile autentice si tehnicile de înregistrare în registrele contabile obligatorii -categorii de registre:
1. Continutul si forma registrelor
2. Mentiuni autentice (numerotare, snuruire, sigilare, parafare, autentificare)
3. Prezentarea registrelor sintetice realizate
4. Completare
5. Transpunerea operatiilor în registre
6. Registre analitice si operative
7. Incheierea periodică a registrelor
8. Deschiderea si închiderea anuală
9. Arhivarea registrelor
IV. Proiectarea sistemului de contabilitate pe conturi - grupajul situaŃiei patrimoniului în conturi:
-Deschiderea exercitiului, preluare solduri initiale
2.Inregistrare cronologică si sistematică
3.Calcule, punctaj, corelatii
4.Verificarea concordantei înregistrărilor între analitic si sintetic
-xactitatea înregistrărilor: balanta conturilor
6.Controlul faptic al realitătii: inventarierea
7.Corectarea erorilor de înregistrare
8.Corelatii aritmetice de verificare
9.Inchiderea exercitiului, calcule de rectificare si regularizare
V. proiectarea sistemului de contabilitate pe documente de sinteză, situaŃia patrimoniului si calculul
rezultatului:
1.Lucrări contabile de închidere a exercitiului financiar
2.Inventarierea elementelor de activ si de pasiv
3.Stabilirea, regularizarea si solutionarea diferentelor la inventar
4.Rectificarea si regularizarea situatiei conturilor
5.Balanta definitivă
6.Grupajul conturilor în bilant
7.Corelatii pe bază de bilant
VI. proiectarea monografică a unui ciclu complet de înregistrări pe una din structurile patrimoniale reprezentative (capitaluri, imobilizări, stocuri, terŃi, trezorerie, cheltuieli, venituri):
1.Delimitarea situatiei patrimoniului
2.Ilustrarea operatiilor reprezentative derulate pe parcursul perioadei
3.Operatii curente
4.Operatii de calcul
5.Rectificări si regularizări
6.Inventar
7.Calcule de închidere a exercitiului financiar
8.Transpunerea înregistrărilor pe documente si în registre
9.Verificarea exactitătii înregistrărilor
10.Verificarea realitătii prin inventar
11.Vranspunerea în bilant
12.Influente calculate asupra rezultatului
13.Analiza si interpretarea adecvată a corelatiilor sistemului de contabilitate
VII.Bibliografie

Extras din document

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii:

1.Cunoasterea concretă a întreprinderii:

SC ALCOR SRL a luat fiinta in data de 04.03.1991.Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J04/1033/1991. Avand ca obiect principal de activitate ,, Lucrari de

constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale cod CAEN 4120 , platitoare de TVA.

In prezent isi desfasoara activitatea executand diferite lucrari de constructii , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat avand sediul social in Moinesti,judetul Bacau.

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.Societatea este administrata, pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman. Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale.Are in prezent 15 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2.Delimitarea obiectului de activitate

Societatea va avea ca domeniu de activitate constructii,iar obiectul principal de activitate este :

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;

Obiectivul de activitate secundara a societatii este urmatorul :

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;

4212 Constructia de poduri si tuneluri ;

4311 Lucrari de demolare a constructiilor ;

Activitati care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii.

3.Regimul juridic al proprietatii :

Forma juridica a societatii ,,ALCOR ‘‘ este de societate cu raspundere limitata.Aceasta devine persoana juridica in momentul inregistrarii si va functiona conform actului constitutiv si a legislatiei in vigoare.

4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitătii

Contabilitatea , in cadrul SC ALCOR SRL,se tine in compartiment distinct de catre personal calificat ce răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii asigurand condiţii necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice,organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii ,organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv , respectarea regulilor de întocmire a situaţiei financiare anuale şi depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiei financiare anuale,organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul activităţii persoanelor juridice. Sunt avute în vedere principiile continuitatii activităţii , permanenţei metodelor, prudenţei , independenţei exerciţiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv , intangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care influenţează maniera de organizare a contabilităţii si anume: forma de proprietate ,forma juridică de constituire , mărimea unităţii patrimoniale.

5.Discutarea factorilor de influentă

Sunt avute în vedere principiile continuitatii activităţii , permanenţei metodelor, prudenţei , independenţei exerciţiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv , intangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care influenţează maniera de organizare a contabilităţii si anume: forma de proprietate ,forma juridică de constituire , mărimea unităţii patrimoniale.

6. Regăsirea practică a principiilor de organizare a sistemului complet de contabilitate

Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate ,contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoastere si gestiune a resurselor economice ale societatii separate patrimonial Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo,fiind formulata in lucrarea sa „Summa di arittmetica” ,geometria,proportioni et proportionalita care a aparut la Venetia in anul 1494.El analizeaza contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce apartine unui negustor precum si toate afacerile acestuia ,in ordinea in care au avut loc .In conceptia sa ,partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre avere si capital.Patrimoniul este constituit din totalitatea bunurilor economice privite sub dublu aspect :Primul aspect (al componentei materiale )si al doilea al surselor de provenienta.

7.Organigramă

8.Grafic de prezentare a formei de contabilitate

Contabilitatea inregistreaza , urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii ce pot fi exprimate valoric.

Conditiile contabilitatii sunt aceleasi ca la evidenta operativa :

-sa fie organizata pe baza unor principii si norme fundamentate stiintific

-sa fie atotcuprinzatoare incluzind toate sectoarele deactivitate

-sa fie unitara fiind organizata si condusa dupa o metodologie si pe baza acelorasi principii la toate unitatile de acelasi fel

-sa asigure operativ si eficient informatiile necesare utilizatorilor

-sa fie simpla , clara, precisa, documentata si neintrerupta

9.Atributii si răspunderi legale în organizarea contabilitătii

Raspunderea pentru aplicarea reglementarilor contabile,in vederea efectuarii lucrarilor contabile,revine directorului economic,contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca acesta functie,impreuna cu personalul din subordine.

II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activitătilor pe grupe de operatii omogene:

1. Identificarea documentelor justificative pe operatii

Datele privind operatiile care se produc in activitatea unei unitati, consemnate in documentele justificative, sunt inregistrate in ordine cronologica, grupate si sistematizate in cadrul unor formulare denumite generic registre.

Notiunea si clasificarea registrelor

Registrele contabile sunt documente specifice cu ajutorul carora se realizeaza inregistrarea operatiilor economice si financiare in conturi si furnizarea, pe aceasta baza, de informatii privind situatia si miscarea patrimoniului. Ele se prezinta sub forma unor caiete, foi volante, fise sau documente informatice cu continutul si structura adecvate scopului pentru care s-au deschis.

Teoria si practica contabila au generat o diversitate de forme privind continutul registrelor. Astfel, din punct de vedere al modului de inregistrare a operatiilor economice si financiare in cadrul sistemului de conturi, registrele pot fi pentru:

- evidenta cronologica;

- evidenta sistematica;

- realizarea combinata a celor doua feluri de evidente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Generala SC Alcor SRL.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV Specializarea: CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE