Contabilitate generală SC Alcor SRL

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 18281
Mărime: 108.69KB (arhivat)
Publicat de: Carolina Vișan
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gica Cruceru
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV Specializarea: CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. I. Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii:
 2. 1. Cunoasterea concretă a întreprinderii
 3. 2. Delimitarea obiectului de activitate
 4. 3. Regimul juridic al proprietătii
 5. 4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitătii
 6. 5. Discutarea factorilor de influentă
 7. 6. Regăsirea practică a principiilor de organizare a sistemului complet de contabilitate
 8. 7. Organigramă
 9. 8. Grafic de prezentare a formei de contabilitate
 10. 9. Atributii si răspunderi legale în organizarea contabilitătii
 11. II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activitătilor pe grupe de operatii omogene:
 12. 1. Identificarea documentelor justificative pe operatii
 13. 2. Modul de completare, utilizare, circulatie si arhivare a documentelor
 14. 3. Alcătuirea de grafice sau scheme operationale pentru ilustrarea circulatiei documentelor
 15. 4. Atributii si răspunderi de verificare, certificare, control si arhivare a documentelor
 16. 5. Organizarea internă a gestiunii documentelor, formularelor si imprimatelor
 17. 6. Formulare si registre cu regim special
 18. 7. Formulare si registre fiscale
 19. III. Forma, continutul, mentiunile autentice si tehnicile de înregistrare în registrele contabile obligatorii -categorii de registre:
 20. 1. Continutul si forma registrelor
 21. 2. Mentiuni autentice (numerotare, snuruire, sigilare, parafare, autentificare)
 22. 3. Prezentarea registrelor sintetice realizate
 23. 4. Completare
 24. 5. Transpunerea operatiilor în registre
 25. 6. Registre analitice si operative
 26. 7. Incheierea periodică a registrelor
 27. 8. Deschiderea si închiderea anuală
 28. 9. Arhivarea registrelor
 29. IV. Proiectarea sistemului de contabilitate pe conturi - grupajul situaŃiei patrimoniului în conturi:
 30. -Deschiderea exercitiului, preluare solduri initiale
 31. 2.Inregistrare cronologică si sistematică
 32. 3.Calcule, punctaj, corelatii
 33. 4.Verificarea concordantei înregistrărilor între analitic si sintetic
 34. -xactitatea înregistrărilor: balanta conturilor
 35. 6.Controlul faptic al realitătii: inventarierea
 36. 7.Corectarea erorilor de înregistrare
 37. 8.Corelatii aritmetice de verificare
 38. 9.Inchiderea exercitiului, calcule de rectificare si regularizare
 39. V. proiectarea sistemului de contabilitate pe documente de sinteză, situaŃia patrimoniului si calculul
 40. rezultatului:
 41. 1.Lucrări contabile de închidere a exercitiului financiar
 42. 2.Inventarierea elementelor de activ si de pasiv
 43. 3.Stabilirea, regularizarea si solutionarea diferentelor la inventar
 44. 4.Rectificarea si regularizarea situatiei conturilor
 45. 5.Balanta definitivă
 46. 6.Grupajul conturilor în bilant
 47. 7.Corelatii pe bază de bilant
 48. VI. proiectarea monografică a unui ciclu complet de înregistrări pe una din structurile patrimoniale reprezentative (capitaluri, imobilizări, stocuri, terŃi, trezorerie, cheltuieli, venituri):
 49. 1.Delimitarea situatiei patrimoniului
 50. 2.Ilustrarea operatiilor reprezentative derulate pe parcursul perioadei
 51. 3.Operatii curente
 52. 4.Operatii de calcul
 53. 5.Rectificări si regularizări
 54. 6.Inventar
 55. 7.Calcule de închidere a exercitiului financiar
 56. 8.Transpunerea înregistrărilor pe documente si în registre
 57. 9.Verificarea exactitătii înregistrărilor
 58. 10.Verificarea realitătii prin inventar
 59. 11.Vranspunerea în bilant
 60. 12.Influente calculate asupra rezultatului
 61. 13.Analiza si interpretarea adecvată a corelatiilor sistemului de contabilitate
 62. VII.Bibliografie

Extras din proiect

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii:

1.Cunoasterea concretă a întreprinderii:

SC ALCOR SRL a luat fiinta in data de 04.03.1991.Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J04/1033/1991. Avand ca obiect principal de activitate ,, Lucrari de

constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale cod CAEN 4120 , platitoare de TVA.

In prezent isi desfasoara activitatea executand diferite lucrari de constructii , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat avand sediul social in Moinesti,judetul Bacau.

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului. Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.Societatea este administrata, pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman. Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale.Are in prezent 15 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2.Delimitarea obiectului de activitate

Societatea va avea ca domeniu de activitate constructii,iar obiectul principal de activitate este :

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;

Obiectivul de activitate secundara a societatii este urmatorul :

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;

4212 Constructia de poduri si tuneluri ;

4311 Lucrari de demolare a constructiilor ;

Activitati care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii.

3.Regimul juridic al proprietatii :

Forma juridica a societatii ,,ALCOR ‘‘ este de societate cu raspundere limitata.Aceasta devine persoana juridica in momentul inregistrarii si va functiona conform actului constitutiv si a legislatiei in vigoare.

4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitătii

Contabilitatea , in cadrul SC ALCOR SRL,se tine in compartiment distinct de catre personal calificat ce răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii asigurand condiţii necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice,organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilităţii ,organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv , respectarea regulilor de întocmire a situaţiei financiare anuale şi depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiei financiare anuale,organizarea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul activităţii persoanelor juridice. Sunt avute în vedere principiile continuitatii activităţii , permanenţei metodelor, prudenţei , independenţei exerciţiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv , intangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care influenţează maniera de organizare a contabilităţii si anume: forma de proprietate ,forma juridică de constituire , mărimea unităţii patrimoniale.

5.Discutarea factorilor de influentă

Sunt avute în vedere principiile continuitatii activităţii , permanenţei metodelor, prudenţei , independenţei exerciţiului financiar,evaluarii separate a elementelor de activ şi de pasiv , intangibilitatii , necompensarii.Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care influenţează maniera de organizare a contabilităţii si anume: forma de proprietate ,forma juridică de constituire , mărimea unităţii patrimoniale.

6. Regăsirea practică a principiilor de organizare a sistemului complet de contabilitate

Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate ,contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoastere si gestiune a resurselor economice ale societatii separate patrimonial Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo,fiind formulata in lucrarea sa „Summa di arittmetica” ,geometria,proportioni et proportionalita care a aparut la Venetia in anul 1494.El analizeaza contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce apartine unui negustor precum si toate afacerile acestuia ,in ordinea in care au avut loc .In conceptia sa ,partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre avere si capital.Patrimoniul este constituit din totalitatea bunurilor economice privite sub dublu aspect :Primul aspect (al componentei materiale )si al doilea al surselor de provenienta.

7.Organigramă

8.Grafic de prezentare a formei de contabilitate

Contabilitatea inregistreaza , urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii ce pot fi exprimate valoric.

Conditiile contabilitatii sunt aceleasi ca la evidenta operativa :

-sa fie organizata pe baza unor principii si norme fundamentate stiintific

-sa fie atotcuprinzatoare incluzind toate sectoarele deactivitate

-sa fie unitara fiind organizata si condusa dupa o metodologie si pe baza acelorasi principii la toate unitatile de acelasi fel

-sa asigure operativ si eficient informatiile necesare utilizatorilor

-sa fie simpla , clara, precisa, documentata si neintrerupta

9.Atributii si răspunderi legale în organizarea contabilitătii

Raspunderea pentru aplicarea reglementarilor contabile,in vederea efectuarii lucrarilor contabile,revine directorului economic,contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca acesta functie,impreuna cu personalul din subordine.

II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente, evidente si registre - delimitarea activitătilor pe grupe de operatii omogene:

1. Identificarea documentelor justificative pe operatii

Datele privind operatiile care se produc in activitatea unei unitati, consemnate in documentele justificative, sunt inregistrate in ordine cronologica, grupate si sistematizate in cadrul unor formulare denumite generic registre.

Notiunea si clasificarea registrelor

Registrele contabile sunt documente specifice cu ajutorul carora se realizeaza inregistrarea operatiilor economice si financiare in conturi si furnizarea, pe aceasta baza, de informatii privind situatia si miscarea patrimoniului. Ele se prezinta sub forma unor caiete, foi volante, fise sau documente informatice cu continutul si structura adecvate scopului pentru care s-au deschis.

Teoria si practica contabila au generat o diversitate de forme privind continutul registrelor. Astfel, din punct de vedere al modului de inregistrare a operatiilor economice si financiare in cadrul sistemului de conturi, registrele pot fi pentru:

- evidenta cronologica;

- evidenta sistematica;

- realizarea combinata a celor doua feluri de evidente.

Preview document

Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 1
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 2
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 3
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 4
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 5
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 6
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 7
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 8
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 9
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 10
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 11
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 12
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 13
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 14
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 15
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 16
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 17
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 18
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 19
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 20
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 21
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 22
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 23
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 24
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 25
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 26
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 27
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 28
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 29
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 30
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 31
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 32
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 33
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 34
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 35
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 36
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 37
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 38
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 39
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 40
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 41
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 42
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 43
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 44
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 45
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 46
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 47
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 48
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 49
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 50
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 51
Contabilitate generală SC Alcor SRL - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Generala SC Alcor SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Caiet practică

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Contabilitatea financiară - SC Fabricuta de Vise Mov SRL

1. Precizarea unității patrimoniale , cadrul legislativ, principalii indicatori economico-financiari, particularitățile activității și ale...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Introducere În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul...

Caiet de practică - SC Eumin Ro Panicom SRL

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI Cap 1. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala SC EUMIN RO PANICOM SRL , are ca obiect de activitate productia de...

Ai nevoie de altceva?