Contabilitate la SC Elbac SA Bacău

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 50596
Mărime: 309.68KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere

CAP.I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ELBAC S.A

1.1 Consideraţii legislative asupra societăţii comerciale pe acţiuni

1.2. Prezentarea activităţii S.C.ELBAC S.A. Bacău

1.2.1. Înfiinţare, forma juridică şi sediul societăţii

1.2.2. Scopul, domeniul de activitate şi obiectivele societăţii

1.2.3. Parteneri şi concurenţi

1.3. Structura organizatorică a S.C. ELBAC S.A. Bacău

1.4. Organizarea activităţii financiar contabilă la S.C.ELBAC S.A. Bacău

1.4.1. Atribuţiile serviciului financiar- contabil

1.4.2. Relaţiile serviciului financiar-contabil

CAP.II CONTABILITATEA CRANTELOR SI DATORIILOR

2.1. Delimitări şi structuri privind creanţele şi datoriile

2.2. Descrierea purtătorilor primari de informaţii privind creanţele şi datoriile

2.3. Particularităţi privind relaţiile cu furnizorii şi a altor persoane asimilate acestora

2.4. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare cu furnizorii

2.5. Particularităţi privind relaţiile economico-financiare cu clienţii

2.6. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare cu clienţii

CAP.III MODELE DE ANALIZĂ ASUPRA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR SOCIETĂŢII COMERCIALE

3.1. Evoluţia indicatorilor economico-financiari la S.C. ELBAC S.A. Bacău în perioada 1999-2003

3.2. Analiza veniturilor şi cheltuielilor

3.3. Analiza duratei de recuperare a creditului client şi a creditului furnizor

3.4. Analiza rentabilităţii

3.5. Analiza îndatorării, solvabilităţii şi lichidităţii

CAP.IV PROIECTAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE PRIVIND GESTIUNEA CLIENŢILOR

4.1. Prezentarea actualului stadiu privind utilizarea mijloacelor moderne de calcul la S.C. ELBAC S.A. Bacău

4.2. Prezentarea unei aplicaţii propuse pentru implementare în domeniul decontărilor cu clienţii

4.3. Eficienţa utilizării structurilor informatice

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan economico-financiar, între care se numără şi acelea vizând adoptarea şi implementarea noului sistem al contabilităţii. Dinamica schimbărilor care se produc în prezent vor fi urmate, fără îndoială , de adaptări corespunzătoare în sistemul de contabilitate al agenţilor economici.

Contabilitatea s-ar putea spune că se caută prin raportare la viitor examinându-şi trecutul şi prezentul. O asemenea mişcare are loc între empirism şi iraţional, între tehnici şi conceptualizări, între nevoia de universal şi nevoia de specific, între internaţional şi naţional, intre juridic si economic, între pecuniar şi social.

O economie de piaţă liberă şi cu atât mai mult o economie care a rupt chingile centralismului şi se afla în tranziţie spre o economie de piaţă liberă, este într-un permanent proces de autoreglare, de autostabilizare; nemaiexistând acele pârghii pur administrative prin care entităţile economice erau conduse, dirijate, acestea se află într-o continuă mişcare şi pentru a-şi da seama unde sunt în evoluţia lor, şi a se asigura că nu se ,,rătăcesc’’ în spaţiul economic intern şi extern, recurg sistematic la unele procedee de orientare, prin care îşi asigură comparabilitatea proprie cu restul economiei, cu piaţa.

Întreprinderea, ca entitate juridică şi economică, indiferent de statutul juridic de organizare cunoaşte , în decursul activităţii sale, necesitatea de a-şi măsura posibilităţile sau slăbiciunile proprii din diferite motive, cum ar fi : îmbunătăţirea performanţelor sau strategiilor, efectuarea unui transfer de proprietate sub forma unor tranzacţii parţiale sau totale pe calea unor participaţii , fuziuni sau vânzări etc.

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere intră în contact cu mediul extern, efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii În cadrul mediului extern clienţii şi furnizorii ocupă un loc aparte, o categorie distinctă care influenţează activitatea întreprinderii. În procesul de aprovizionare şi desfacere, întreprinderea intră în relaţii cu clienţii şi furnizorii, trebuind evidenţiate creanţele şi datoriile faţă de aceştia. Evoluţia cererii şi ofertei trebuie urmărită în mod continuu şi prognozată cu acurateţe.

Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinut funcţiei comerciale a unei firme şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite de managerii întreprinderii.

Obiectul lucrării de faţă îl constituie problematica contabilităţii şi din cadrul acesteia tema decontărilor cu terţii.

Problematica contabilităţii decontărilor cu terţii este tratată atât prin aspectele teoretice cât şi prin problemele întâlnite în activitatea întreprinderilor. Studierea temei privind decontările cu terţii pentru o întreprindere (în speţă SC ELBAC SA Bacău), necesită cunoaşterea structurii organizatorice, a performanţelor economico-financiare care o caracterizează.

Din problematica temei furnizori, clienţi şi conturi asimilate nu putea lipsi problematica introducerii şi utilizării mijloacelor moderne de calcul precum şi consecinţele informatizării contabilităţii în speţă a activităţii legate de relaţia cu clienţii şi furnizorii întreprinderii luate în studiu.

Într-un sistem de cunoaştere specifică, utilizând mijloace şi procedee proprii, contabilitatea face posibilă obţinerea unei oferte informaţionale cât mai aproape de realitate. Obiectiv esenţial al contabilităţii, imaginea fidelă este rezultanta aplicării cu consecvenţă a unor norme, principii şi convenţii contabile.

Sănătatea financiară a firmei din care rezultă bonitatea acesteia este influenţată esenţial de mediul extern. Clienţii şi furnizorii constituie segmente vitale ale ,, spaţiului’’ economic exterior societăţii.

Pentru societatea comercială modernă contabilitatea reprezintă un ,, radar’’ apt să avertizeze organul decizional asupra eventualelor riscuri generate de nerecuperarea creanţelor.

Pe baza unor documentări teoretice şi practice tema prezentei lucrări supune unei investigaţii un domeniu deosebit de complex al decontărilor firmei cu clienţii , furnizorii şi substanţa asimilată.

CAPITOLUL I.

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SC ELBAC SA BACĂU

1.1 CONSIDERAŢII LEGISLATIVE ASUPRA

SOCIETĂŢII COMERCIALE PE ACŢIUNI

Dintre toate formele de societăţi comerciale consacrate de Legea nr.31/16 noiembrie 1990 republicată, privind societăţile comerciale-societatea pe acţiuni este cea mai importantă, atât prin modalitatea de formare a capitalului social şi de răspundere a acţionarilor în limita acestuia, cât şi prin modul democratic de organizare şi funcţionare. Este şi motivul pentru care Legea 31/1990 îi rezervă cele mai multe dispoziţii, parte din acestea aplicându-se prin analogie şi societăţilor cu răspundere limitată.

Principalele caracteristici ale societăţii comerciale pe acţiuni conform Legii 31/1990 sunt: constituire prin contract de societate şi statut, sunt societăţi de capitaluri, acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor, mărimea capitalului social este de minim 25 milioane lei, natura drepturilor sociale sunt acţiunile, numărul minim de acţionari este cinci, mărimea minimă a drepturilor sociale este de 1000 lei, natura aporturilor este în numerar şi în natură, nu sunt admise aporturi în creanţe, organele de gestiune sunt unul sau mai mulţi administratori, consiliul de administraţie, aprobarea bilanţului se face de către adunarea generală a acţionarilor.

Preview document

Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 1
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 2
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 3
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 4
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 5
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 6
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 7
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 8
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 9
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 10
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 11
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 12
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 13
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 14
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 15
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 16
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 17
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 18
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 19
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 20
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 21
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 22
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 23
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 24
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 25
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 26
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 27
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 28
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 29
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 30
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 31
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 32
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 33
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 34
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 35
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 36
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 37
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 38
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 39
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 40
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 41
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 42
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 43
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 44
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 45
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 46
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 47
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 48
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 49
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 50
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 51
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 52
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 53
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 54
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 55
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 56
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 57
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 58
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 59
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 60
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 61
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 62
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 63
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 64
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 65
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 66
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 67
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 68
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 69
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 70
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 71
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 72
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 73
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 74
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 75
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 76
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 77
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 78
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 79
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 80
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 81
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 82
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 83
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 84
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 85
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 86
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 87
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 88
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 89
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 90
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 91
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 92
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 93
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 94
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 95
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 96
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 97
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 98
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 99
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 100
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 101
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 102
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 103
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 104
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 105
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 106
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 107
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 108
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 109
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 110
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 111
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 112
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 113
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 114
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 115
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 116
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 117
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 118
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 119
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 120
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 121
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 122
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 123
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 124
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 125
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 126
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 127
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 128
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 129
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 130
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 131
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 132
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 133
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 134
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 135
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 136
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 137
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 138
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 139
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 140
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 141
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 142
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 143
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 144
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 145
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 146
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 147
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 148
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 149
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 150
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 151
Contabilitate la SC Elbac SA Bacău - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate la SC Elbac SA Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei 1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele circulante...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Evaluare la Sc Electrica Srl

1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii Obiectul lucrarii îl constituie evaluarea firmei ELECTRICA S.R.L., cu activitate în domeniul proiectarii...

Contabilitatea și analiza stocurilor - studiu de caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Politica de Produs la SC Elbac SA Bacau

INTRODUCERE Cu ajutorul sistemului sau informational de marketing întreprinderea percepe semnalele mediului sau ambiant concentrându-se, prin...

Ai nevoie de altceva?