Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4628
Mărime: 41.50KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Universitatea “ George Bacovia” Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

CAPITOLUL 1 NOTIUNI TEORETICE PRIVIND COSTURILE SI CALCULATIA COSTURILOR 3

1.1 DEFINIREA CALCULATIEI COSTURILOR 3

1.2 CLASIFICAREA CALCULATIILOR COSTURILOR 3

1.3 PRINCIIPILE CALCULATIEI COSTURILOR 5

1.4 OBIECTUL CALCULATIEI COSTURILOR 7

CAPITOLUL II METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR 9

2.1 METODELE CLASICE DE CALCULATIE A COSTIRILOR 11

2.2 METODELE MODERNE DE CALCULATIE A COSTURILOR 11

CAPITOLUL III CALCULATIA COSTURILOR PRIN METODA 14

„DIRECT-COSTING 14

BIBLIOFRAFIE 18

Extras din document

CAPITOLUL 1 NOTIUNI TEORETICE PRIVIND COSTURILE SI CALCULATIA COSTURILOR

1.1 DEFINIREA CALCULATIEI COSTURILOR

Necesitatea cunoaşterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de factori de producţie, a impus găsirea de noi metode şi tehnici de cuantificare, măsurare şi control a acestor consumatori, în vederea comparării lor cu efectele produse şi stabilirea rezultatului analitic.

Aparitia calculatiei costurilor se explica ca o necesitate fireasca pentru determinarea costului de productiei fabricate in totalitatea ei si pe unitatea de produs. Privita din punct de vedere evolutiv , constatam ca ea a aparut atat inaintea teoriei costurilor cat si a teorei de calculatiei costurilor, intr-o forma rudimentara, ajungand sa se perfectioneze treptat dupa aparitia si dezvoltarea teoriei calculatiei costurilor.

Calculatia costurilor cuprinde asamblul de operatii matematice, mai mult sau mai putin complexe, folosite in conformitate cu prevederile metodologice date, pentru determinarea costului unitar al unui produs , al unei lucrari sau al unui serviciu prestat, in conditiile organizatorice, tehnice si gospodaresti ale intrepinderii.

Calculatia costurilor orientate spre control si decizie devine una dintre componentele de baza ale mecanismului de conducere profitabila a inteprinderii. Ca instrument informational, calculatia “produce” si ofera informatia privind costurile si profitul , iar ca instrument de conducere reprezinta o tehnica de decizie privind maximinizarea rentabilitatii.

In urma calculatiei, se obtine costul resursei utilizate, costul locului de activitate, costul activitatii sau a procesului, iar, in final , costul produsului si costul perioadei.

1.2 CLASIFICAREA CALCULATIILOR COSTURILOR

Clasificarea calculatiilor costurilor se realizeaza dupa mai multe criterii :

1) In functie de particularitatile si modul de organizare a procesului tehnologic :

- calculatii globale – care se regasesc in general in intreprinderile ce obtin un singur produs caz in care costul unitar de determina printr-un calcul divizionar ;

- calculatii pe faze – adoptate in general in procesele de productie in care se obtin mai multe produse ;

- calculatii pe comenzi – in care obiectul calculatiei este o comanda, iar procesul tehnologic permite gruparea tuturor costurilor ocazionate de acea comanda.

2) Dupa raportul dintre momentul elaborarii calculatiilor si timpul in care s-a produs fenomenul economic:

- antecalculatiile – se elaboreaza inaintea producerii fenomenului economic pentru care se calculeaza consturile ;

- postcalculatiile – intocmite pe baza datelor reale, dupa ce evenimentul economic a avut loc.

3) In functie de legatura calculatiilor cu unitatea , si respectiv , obiectul calculatiei, se disting :

- calculatii pe unitate de produs – in care obiectul calculatiei il reprezinta un produs, o comanda, un serviciu ;

- calculatii pe zone sau sectoare de cheltuieli, folosite in general la cunoasterea costurilor din anumite perioade de gestiune, in raport cu anumite substructuri productive;

- calculatii globale ce realizeaza cunoasterea costurilor, a structurilor in raport cu componentele intregii activitati a organizatiei.

4) Dupa structura lor pe principalele componente :

- calculatii pe elemente primare de cheltuieli, prin care se pot cunoaste cheltuielile de productie ocazionate de intreaga activitate productiva;

- calculatii pe articole de calculatii, care au ca scop principal indentificarea elementelor de cost.

5) Din punct de vedere al periodicitatii efectuarii calculatiilor:

- calculatii periodice, efectuate in general la incheierea lunii calendaristice, a trimestrului sau a exercitiului financiar ;

- calculatii neperiodice, efectuate in general la sfarsitul ciclului de fabricatie sau in alte momente fara a se repeta cu regularitate.

6) In functie de organizarea controlului de gestiune :

- calculatiile pe feluri de costuri grupeaza elementele de costuri in grupe omogene, urmarind determinarea consturilor dupa natura consumatiunilor de valori, inndiferent de produsul sau lucrarea care le-a generat ;

- calculatiile pe locuri generatoare de costuri permit cunoasterea costurilor pe fiecare sector de activitate si fiecare compartiment functional ;

- calculatiile pe purtator de costuri care sunt in masura sa conduca la cunoasterea exacta a costurilor pe fiecare unitate de produs, lucrare sau serviciu efectuat.

Preview document

Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 1
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 2
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 3
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 4
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 5
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 6
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 7
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 8
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 9
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 10
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 11
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 12
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 13
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 14
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 15
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 16
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 17
Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Manageriala - Functia Cognitiva a Calculatiei Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz Privind Calcularea Costului de Productie la Confectia SCM Ploiesti dupa Metoda Standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Ai nevoie de altceva?