Contabilitate publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4730
Mărime: 38.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE 2

1.1. Obiectul de activitate 3

1.2. Structura organizatorică a Teatrului 5

1.3. Patrimoniul Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” 8

1.4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” 8

Capitolul II – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII LA TEATRUL

MUNICIPAL „LUCIA STURDZA BULANDRA” 10

Capitolul III – MONOGRAFIE CONTABILĂ SPECIFICĂ TEATRULUI MUNICIPAL

„LUCIA STURDZA BULANDRA” 14

Extras din document

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituţie publică de cultură de interes local, persoană juridică de drept public, finanţată din subvenţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii, prestând un serviciu public de cultură, respectiv activităţi de creaţie şi interpretare artistică.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituţie de spectacole încadrată la categoria „instituţii de spectacole de repertoriu”, conform prevederilor O.G. nr. 21/2007, aprobată prin Legea nr. 353/2007, desfăşurându-şi întreaga activitate cu respectarea legislaţiei aplicabile domeniului de activitate. Teatrul este membru al Uniunii Teatrelor Europene din anul 1991.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” îşi impresariază propriile producţii artistice, însă parte din activităţile Teatrului pot fi asigurate cu servicii externalizate, în condiţiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” are sediul administrativ în Bucureşti, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5 şi are cont deschis la Trezoreria Sector 5, având codul de identificare fiscală 4220955.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” respectă relaţiile de autoritate funcţională cu compartimentele de specialitate din sructura organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu obiectul de activitate şi atribuţiile specifice ale acestora, stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului Bucureşti, sau în conformitate cu atribuţiile acordate prin dispoziţiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege.

Activitatea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este coordonată de către Direcţia Generală Dezvoltare şi Investiţii – Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism – Serviciul Cultură, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, compartiment funcţional de specialitate, conform atribuţiilor acestuia, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

În exercitarea atribuţiilor sale, Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” respectă normele, reglementările şi metodologiile elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, ca autoritate a administraţiei publice centrale, competentă în elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” , ca parte a strategiei de marketing şi pentru creşterea impactului mediatic asupra publicului spectator, îşi promovează imaginea sub denumirea de Teatrul Bulandra sau Teatrul L.S. Bulandra şi utilizează sigla proprie.

Obiectul de activitate

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituţie de spectacole, care se

încadrează în categoria expres delimitată de art. 5 (2) din O.G. nr. 21/2007, aprobată prin Legea 353/2007 – instituţie de spectacole de repertoriu, desfăşurând următoarele activităţi principale:

- oferă servicii artistice de creaţie, producere şi difuzare de spectacole, pe care le prezintă în regim de teatru de repertoriu, având trupa artistică permanentă.

- familiarizează actul teatral şi publicul spectator cu genuri şi stiluri variate, literare şi teatrale de înaltă clasă artistică: teatru clasic în viziuni moderne, teatru contemporan, operă, musical, operă rock, teatru dans, promovând fie texte clasice intrate în patrimoniul literaturii româneşti şi universale, fie texte contemporane nereprezentate pe scenele româneşti, inedite.

Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” îşi propune să reprezinte cu succes arta teatrală bucureşteană şi românească, ancorat în egală măsură în tradiţie şi modernitate.

Proiectele teatrului aparţin unor obiective, scopuri, strategii culturale şi politici teatrale pe termen scurt şi mediu, în corelaţie cu proiectul de management aprobat, cu obiective, mijloace, scopuri şi strategii culturale europene, de definire a identităţii culturale proprii şi de identificare a elementelor comune cu alte culturi aparţinând saţiului european, în corelaţie cu activitatea artistică de avangardă şi a elitelor artistice ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, cu proiectele internaţionale derulate, cu dimensiunea şi tipologia programelor dezvoltate şi în conformitate cu standardele de funcţionare şi de calitate dezvoltate de teatru.

Desfăşurarea activităţii specifice şi funcţionale a Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- derularea unor proiecte şi programe maximale, de anvergură;

- crearea unor superproducţii, spectacole eveniment cu mari artişti;

- montarea unor capodopere ale teatrului: fie reprezentarea celor mai cunoscute texte ale literaturii teatrale româneşti şi universale, fie reintegrarea în circuitul repertorial bucureştean a unor capodopere ale teatrului românesc şi universal;

Preview document

Contabilitate publică - Pagina 1
Contabilitate publică - Pagina 2
Contabilitate publică - Pagina 3
Contabilitate publică - Pagina 4
Contabilitate publică - Pagina 5
Contabilitate publică - Pagina 6
Contabilitate publică - Pagina 7
Contabilitate publică - Pagina 8
Contabilitate publică - Pagina 9
Contabilitate publică - Pagina 10
Contabilitate publică - Pagina 11
Contabilitate publică - Pagina 12
Contabilitate publică - Pagina 13
Contabilitate publică - Pagina 14
Contabilitate publică - Pagina 15
Contabilitate publică - Pagina 16
Contabilitate publică - Pagina 17
Contabilitate publică - Pagina 18
Contabilitate publică - Pagina 19
Contabilitate publică - Pagina 20
Contabilitate publică - Pagina 21
Contabilitate publică - Pagina 22
Contabilitate publică - Pagina 23
Contabilitate publică - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Monografie Contabila

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Contabilitate Publica

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Contabilitatea Stocurilor

Argument Am optat in favoarea acestei teme deoarece consider ca stocurile sunt esentiale in dezvoltarea economica a tarii. In categoria...

Studiu de caz liceu - contabilitate publică

CAPITOLUL I DESCRIEREA ENTITATII PUBLICE I.1 Scurt istoric Liceul de informatica „Grigore C. Moisil” Iasi s-a infiintat in baza Hotărârii...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Rolul Activitatii Trezoreriei Statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Contabilitatea Publică

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ 1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică În cursul său „Elemente şi...

Ai nevoie de altceva?