Contabilitate Publica

Imagine preview
(7/10 din 7 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitate Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I 4
DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE 4
ORDONATORUL DE CREDITE 9
MODUL DE FINANTARE 13
CAPITOLUL II 13
STRUCTURA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR 13
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 14
CAPITOLUL III 17
REGISTRE DE CONTABILITATE 17
ORGANIZAREA CONTABILITATII 18
INVENTARIEREA 20
CAPITOLUL IV 22
BILANT INITIAL 22
REGISTRUL JURNAL 22
CARTEA MARE 26
BALANTA DE VERIFICARE 29

Extras din document

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE

Scurt istoric

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str. Vasile Lupu nr. 57A este institutie publica cu personalitate juridica, înfiintata prin Hotarârea Consiliului Judetean Iasi, în subordinea acestuia si în coordonarea secretarului general.

DGASPC Iasi realizeaza la nivelul judetului masurile de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie.

Activitatea de protectie sociala a copilului si familiei in judetul Iasi s-a cristalizat la nivel institutional începând cu anul 1995 având ca nucleu Centrul de Sprijin Familial si Ocrotire a Copilului ca serviciu social descentralizat al Consiliului Judetean Iasi.

Prin hotarârea Consiliului Judetean Iasi nr. 55/ 24.07.1997 a fost înfiintata Directia Generala de Protectie a Drepturilor Copilului ca Serviciu Public Specializat pentru Protectia Copilului la nivelul judetului Iasi, institutie care a preluat întreaga activitate de protectie sociala a copilului .

Un moment important in activitatea DGPDC a fost trecere in subordinea sa, in iulie 1998, a celor 13 Case de Copii de pe raza judetului Iasi aflate pana in acel moment in subordinea Ministerului Învatamântului, care ocroteau, la data preluarii un numar 2.176 copii, precum si momentul ianuarie 1998. Atunci a fost preluat de la Ministerul Sanatatii Leaganul de copii Iasi, cu cele 4 sectii ale sale, care ocroteau un numar de 354 copii.

Aceste masuri au fost luate in conformitate cu doua acte normative extrem de importante pentru alinierea activitatii de protectie a copilului la legislatia internationala - O.U.G. 26/1997 respectiv Legea 108/1998.

A urmat o perioada deosebit de complexa in care s-a trecut la transformarea leaganelor si Caselor de copii in Centre de Plasament. Aceasta transformare nu a însemnat numai schimbarea denumirii, reorganizare interna sau o noua schema de personal, ci in primul rând o schimbare a principiilor care stau la baza functionarii institutiei. Noile principii au determinat schimbari de structura, de functionare, de schema de personal, antrenând in mod obligatoriu schimbari in activitatea personalului, in abordarea problematicii copilului in dificultate si in mentalitatea celor implicati direct sau indirect in integrarea /reintegrarea copilului in societate.

In august 2000, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi a preluat de la Inspectoratul Scolar Judetean 8 unitati de învatamânt special, de la Directia de Sanatate Publica 4 unitati destinate îngrijirii copiilor distrofici si cu boli cronice, copiii din Camin Spital Hârlau si Sectia Poieni a Spitalului Sf. Maria, in acest mod protectia tuturor copiilor aflati in dificultate fiind coordonate de aceeasi autoritate.

In urma acestor preluari, (peste 2500 copii cu nevoi speciale), numarul de copii ocrotiti prin masuri de tip rezidential a crescut, ajungând la 4.566 la sfârsitul anului 2000.

Unitati preluate de DGPDC Iasi in perioada 1998-2000:

Unitati preluate Numar de copii Numar personal

1998  1999 2.309 1.680

01.08.2000 2.491 676

Prin Hotarârea Consiliului Judetean Iasi 208/18.12.2003 a fost înfiintata Directia de Asistenta Sociala prin unirea celor doua servicii specializate existente respectiv Directia Generala de Asistenta Sociala si Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, institutie care a preluat întreaga activitate de protectie sociala la nivelul judetului Iasi, oferind servicii pentru toate categoriile de persoane aflate in dificultate, copii sau adulti.

Directia de Asistenta Sociala s-a reorganizat ca Directie Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prin Hotarârea Consiliului Judetean nr. 193 / 21.12.2004

Activitatea specialistilor din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului s-a desfasurat pe baza strategiilor adoptate de Consiliul Judetean Iasi, strategii care au vizat implementarea reformei in domeniul asistentei sociale, raspunzând nevoilor si cerintelor comunitatii locale.

S-a avut in vedere in principal promovarea protectiei copilului prin alternative de tip familial, evaluarea copiilor din institutiile de tip rezidential in vederea dezinstitutionalizarii, înfiintarea de noi servicii in vederea prevenirii abandonului si reducerii institutionalizarii.

De asemenea, strategia DGASPC, prevede ca obiective prioritare reorganizarea sistemului de protectie pentru celelalte categorii de beneficiari, respectiv persoane adulte cu handicap, persoane de vârsta a treia, alte categorii de persoane adulte aflate in dificultate  femei abuzate, victime ale violentei in familie, persoane dependente, persoane abuzate emotional, fizic, sexual (traficul de persoane), persoane afectate de saracie etc, precum si diversificarea serviciilor de asistenta sociala oferite acestor categorii sociale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Publica.doc