Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

Proiect
5/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5856
Mărime: 54.82KB (arhivat)
Publicat de: Iacov Georgescu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Avram A.
Proiect la obiectul "Contabilitate Publica" ce presupune analiza unei scoli, din punct de vedere contabil si nu numai.

Cuprins

  1. 1.1. Denumirea entitãtii publice si a activitãtii pe care o desfãsoarã .pag. 3
  2. 1.2. Organele de conducere si natura ordonatorului de credite pag. 4
  3. 1.3. Modul de înfiintare a entitãtii publice si componenta activului patrimonial pag. 14
  4. 1.4. Sursele de finantare pag. 15

Extras din proiect

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara

Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7 „NICOLAE TONITZA” din Iasi, strada Plãiesilor nr.9, cartierul Dacia, având codul fiscal nr. 7347130.

Unitatea desfasoara activitati didactice, fiind o unitate de învatamânt gimnazial, cu clase I-VIII si cu forma de învatamânt general obligatoriu.

Scoala GeneralÎ nr. 7 ”Nicolae Tonitza” a fãcut în trecut parte dintr-un centru bugetar în care mai erau incluse alte trei scoli generale, si anume Scoala GeneralÎ nr. 3 ”Alexandru Vlahutã”, Scoala GeneralÎ nr. 9 ”Elena Cuza” si Scoala GeneralÎ nr. 26 ”George Cosbuc”.

Conform Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat (primar, gimnazial, liceal, profesional si post liceal), aprobat prin Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4747/16.10.2001 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131/19.02.2002, organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizeaza în conformitate cu Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, cu acte normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.) si de alte ministere si cu deciziile inspectoratelor scolare. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru inspectorii din M.E.C., din inspectoratele scolare judetene, pentru directori, personalul didactic de predare si instruire practica, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti care vin în contact cu unitatea scolara.

La nivelul fiecarei unitati scolare este elaborat Regulamentul de ordine interioara, care cuprinde prevederi pentru elevi, parinti etc., specifice conditiilor concrete din fiecare scoala (art. 2).

În România statul garanteaza fiecarui cetatean dreptul la educatie indiferent de sex, de rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, fara nici o îngradire ce ar putea constitui o discriminare (art. 3).

Tipurile de unitati scolare, formele si nivelurile de învatamânt, modul de înfiintare al acestora sunt stabilite de Legea învatamântului si de alte acte normative emise de M.E.C. Structura anului scolar se stabileste prin ordin al Ministerului Educatiei si Cercetarii (art.6).

Numarul de elevi din învatamântul preuniversitar de stat din formatiunile de studiu (clase, în cazul nostru) este reglementat prin Legea învatamântului. În situatii speciale, când efectivul unei clase este mai mare decât cel maxim (30 de elevi) prevazut de Legea învatamântului, clasa va fi scindata la începutul anului scolar în functie de criterii stabilite prin Regulamentul de ordine interioara al unitatii scolare si cu acordul Inspectoratului Scolar (art.11).

Scolile de învatamânt general obligatorii se pot înfiinta în diferite conditii, printre care le amintim pe cele mai importante si care se aplica unitatii noastre:

a) în fiecare localitate sau cartier, în care exista cel putin 5 copii de vârsta claselor respective, pentru fiecare clasa se pot înfiinta scoli cu clasele I-V;

b) în localitati sau cartiere în care numarul elevilor ce urmeaza sa fie înscrisi si sa urmeze clasa a V-a este de minim 5, se pot înfiinta scoli cu clasele I-VIII.

1.2. Organele de conducere si natura ordonatorului de credite

Conducerea scolii generale nr. 7 “Nicolae Tonitza” este asigurata de director, director adjunct, contabil sef, secretar sef si diferite consilii.

Numirea cadrelor de conducere (director, director adjunct etc.) ale unitatilor scolare se face conform Legii învatamântului si a Statutului personalului didactic.

Directorul unitatii scolare este direct subordonat inspectoratului scolar judetean, reprezentat prin inspectorului scolar general al judetului Iasi. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de catre M.E.C., prin intermediul inspectorului scolar general al judetului Iasi.

Preview document

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 1
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 2
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 3
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 4
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 5
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 6
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 7
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 8
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 9
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 10
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 11
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 12
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 13
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 14
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 15
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 16
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 17
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 18
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 19
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 20
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 21
Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Publica - Monografie Contabila - Scoala Nr.7 Nicolae Tonitza.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Ai nevoie de altceva?