Contabilitate si Analiza Economico-Financiara

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitate si Analiza Economico-Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1: Activitatea de consultanţă pentru afaceri şi management
1.1 Prezentarea societăţii comerciale ACCESS CONSULTING SRL Botoşani
1.1.1. Elemente de identificare
1.1.2. Prezentarea obiectului de activitate
1.1.3. Structura organizatorică
1.1.4. Organizarea compartimentului financiar-contabil
CAPITOLUL 2: Monografie contabilă şi transpunerea conturilor în balanţa de verificare la SC ACCESS CONSULTING SRL Botoşani, la data de 31.12.2008
2.1. Monografie privind înregistrarea în contabilitatea a principalelor operaţiuni economice aferente exerciţiului financiar 2008, luna de referinţă - decembrie
2.2. Transpunerea conturilor în balanţa de verificare la data de 31.12.2008
2.3. Documente contabile de sinteză
2.3.1. Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar
2.3.1.1. Lucrări cu caracter preliminar
2.3.1.2. Completarea (redactarea) situaţiilor financiare
2.3.2. Componentele situaţiilor financiare anuale
2.4. Analiza principalilor indicatorie economico-financiari
2.4.1. Indicatori de lichiditate
2.4.2. Indicatori de solvabilitate
2.4.3. Indicatori de rentabilitate
2.4.4. Indicatori de activitate (de gestiune)
2.4.5. Analiza soldurilor intermediare de gestiune
CAPITOLUL 3: Concluzii
CAPITOLUL 4: Anexe
Anexa 1: Organigrama SC ACCESS CONSULTING SRL Botoşani
Anexa 2: Monografie privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni economice aferente exerciţiului financiar 2008, luna de referinţă - decembrie
Anexa 3: Balanţa de verificare la data de 31.12.2008
Anexa 4: Situaţii finaciare la data de 31.12.2008

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi patrimoniale (regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice ş.a. persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale).Ca disciplină ştiinţifică contabilitatea trebuie să asigure două categorii de informaţii, şi anume:

1) informaţii publice;

2) informaţii confidenţiale.

Informaţiile publice sunt de regulă sistematizate în situaţiile financiare (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative), fiind destinate în principal utilizatorilor din afara unităţii patrimoniale, respectiv asociaţilor sau acţionarilor, clienţilor şi furnizorilor, organelor financiare şi de credit, administraţiei de stat, îndeosebi celei fiscale şi necesităţilor de agregare a soldurilor intermediare de gestiune în sistemul conturilor naţionale.

Furnizarea informaţiei publice constituie atributul principal al organizării şi conducerii contabilităţii financiare, care are ca obiect înregistrarea cronologică şi sistematică a fluxurilor reale, financiare şi monetare ale unităţilor patrimoniale cu exteriorul, precum şi întocmirea periodică a situaţiilor financiare. Contabilitatea financiară este standardizată, adică se bazează pe norme privind producţia, reprezentarea şi utilizarea informaţiilor contabile.

Informaţiile confidenţiale sunt sistematizate de regulă în documente şi analize destinate uzului intern al managerilor unităţilor patrimoniale de la diferite nivele organizatorice. Numai pe baza acestor informaţii este posibilă luarea în timp oportun a tuturor tipurilor de decizii care să permită adaptabilitatea unităţii la condiţiile pieţei concurenţiale, la contracararea factorilor perturbatori, exogeni şi endogeni ai fiecărei unităţi patrimoniale.

Furnizarea acestor informaţii constituie atributul principal şi scopul declarat al contabilităţii de gestiune. Obiectivele sale fundamentale sunt cele privind cunoaşterea costurilor produselor obţinute, lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, iar dacă rezultatele nu sunt mulţumitoare, acestea oferă posibilitatea analizei cauzelor deficienţelor. Organizarea şi fucţionarea contabilităţii de gestiune se bazează pe concepte şi principii pur interne al căror conţinut este liber de standardizare, fiind definit în funcţie de propriile convenţii ale fiecărei întreprinderi.

Contabilitatea se diferenţiază conform schemei de organizare actuală ce rezultă din actele normative în:

- contabilitatea financiară sau generală,

- contabilitatea de gestiune

De remarcat este faptul că cele două tipuri de contabilitate formează practic două sisteme informaţionale distincte care determină caracterul dualist al sistemului contabil.

Obiectul de studiu al contabilităţii îl reprezintă patrimoniul. Literatura de specialitate cunoaşte trei concepţii în definirea şi analiza patrimoniului ca obiect al contabilităţii: juridică , economică şi economico-juridică.

a) din punct de vedere juridic, patrimoniul reprezintă toate drepturile şi obligaţiile cu conţinut economic ale unui subiect de drept;

b) din punct de vedere economic, patrimoniul este considerat ca totalitatea bunurilor economice exprimabile în bani, inclusiv rezultatele folosirii lor ce apartin unei persoane fizice sau juridice;

c) definirea economico-juridică a patrimoniului: totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane juridice sau fizice, precum şi bunurile economice la care se referă.

Lucrarea îşi propune să prezinte particularităţi ale contabilităţii financiare la o societate care are ca şi profil activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, realizând o monografie contabilă şi o analiză a principalilor indicatori economico-financiari, pe baza bilanţului contabil şi a contului de rezultate aferente exerciţiului financiar al anului 2008, comparativ cu anul 2007.

Lucrarea este structurată în cinci capitole, pentru realizarea acesteia fiind utilizate date bibliografice din materialele prezentate în bibliografia anexată la sfârşitul lucrării şi din datele puse la dispoziţie de către SC ACCESS CONSULTING SRL Botoşani, societatea la care s-a realizat documentarea.

1.1. Prezentarea societăţii comerciale ACCESS CONSULTING SRL Botoşani

1.1.1. Elemente de identificare

- Denumirea societăţii: SC ACCESS CONSULTING SRL Botoşani

- Sediul social: Botoşani, str. Poştei, nr. 9, camera 625 A

- Forma juridică: societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat

- Durata de funcţionare: nelimitată, în conformitate cu art. 7 din Actul constitutiv al societăţii

- Înregistrare: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: J07/259/2006

Cod unic de înregistrare: 23700798

1.2.2. Prezentarea obiectului de activitate

SC ACCESS CONSULTING SRL a fost înfiinţată în anul 2006 ca societate cu răspundere limitată, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi republicată, având ca principal obiect de activitate activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, cod CAEN – 7022.

Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat este de 30.000 lei, împărţit în 300 de părţi sociale, a câte 100 de lei fiecare, acestea fiind indivizibile şi deţinute de asociatul unic.

Ideea înfiinţării societăţii a apărut din necesitatea de a oferi beneficiarilor serviciilor soluţii pentru conceperea, implementarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare.

Misiunea şi scopul societăţii sunt acelea de a produce o schimbare pozitivă în mediul economic şi conceperea unor soluţii integrate de management general şi financiar, capabile să asigure beneficiarilor mijloacele necesare dezvoltării activităţii. Societatea urmăreşte o continuă perfecţionare în toate structurile sale şi utilizează metode de management moderne în extinderea limitelor de acţiune şi a competenţelor de decizie. Managerul societăţii, împreună cu echipa sa au manifestat şi manifestă o permanentă preocupare de studiere a cerinţelor pieţei şi de adaptare a serviciilor oferite la aceste cerinţe. Din punct de vedere al competitivităţii managementului, acesta este pus în evidenţă de seriozitatea şi rigurozitatea abordării clienţilor şi a respectării cerinţelor acestora.

Serviciile oferite de SC ACCESS CONSULTING SRL Botoşani au o serie întreagă de avantaje, dintre care principalele sunt: calitatea lucrărilor, adaptabilitatea la cerinţele specifice ale clientului, complexitatea ofertei, adică capacitatea de a acoperi practic orice tip de serviciu de consultanţă, competitivitatea preţurilor practicate, experienţa şi lucrările de referinţă, care reprezintă o carte de vizită şi o modalitate de promovare solide şi palpabile a realizărilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate si Analiza Economico-Financiara.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune