Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 23727
Mărime: 357.23KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Ilincuta
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I

SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA

1.1. Conceptul de sistem fiscal 6

1.2. Noţiuni generale privind impozitele şi taxele 9

1.2.1. Conţinutul şi rolul impozitelor şi taxelor 9

1.2.2. Elementele impozitului 10

1.2.3. Clasificarea impozitelor şi taxelor 11

1.3. Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal 15

1.3.1. Caracterizare generală a impozitelor indirecte 15

1.3.2. Caracteristicile impozitelor indirecte in raport cu cele directe 16

1.3.3. Importanţa financiară, economică şi socială a impozitelor indirecte 17

CAPITOLUL II

FISCALITATE ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

2.1. Taxa pe valoarea adăugată în Uniunea Europeană 18

2.2. Reglementări privind T.V.A. în ţările membre ale UE şi România 26

CAPITOLUL III

PRINCIPII ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND T.V.A. ÎN ROMÂNIA

3.1. Caracteristici, trăsături, reglementări privind T.V.A 29

3.2. Sfera de aplicare 32

3.2.1. Operaţiuni impozabile 32

3.2.2. Teritorialitatea 37

3.2.3. Reguli de impozitare 38

3.2.4. Operaţiuni impozabile prin opţiune 42

3.2.5. Plătitorii taxei pe valoarea adăugată 43

3.3. Faptul generator şi exigibilitatea 44

3.3.1. Baza de impozitare 46

3.3.2. Cote de impozitare 49

CAPITOLUL IV

EFECTELE FISCALITĂŢII INDIRECTE ASUPRA ACTIVITĂŢII AGENŢILOR ECONOMICI

4.1. Evoluţia impozitelor indirecte, ca aport la formarea veniturilor bugetului de stat 55

4.2. Evoluţia impozitelor indirecte din România în perioada 1995-2004 61

4.3. Principalele modificari cu impact asupra activitatii contribuabilor ca urmare a reglementarilor legislative in anul 2004 65

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În ţara noastră care se găseşte într-un proces tranzitoriu spre economia de piaţă, rata presiunii fiscale este determinată de gradul de intervenţie al statului perfect delimitată. Dar impozitul trebuie să perturbe foarte puţin mecanismele pieţei pentru a fi neutru şi pentru a putea fi utilizat ca o variabilă de politică economică.

În condiţiile economiei de piaţă, statul nu mai poate să intervină în sectorul privat al economiei prin metode administrative, dar are posibilitatea să utilizeze anumite pârghii economico-financiare, potrivit cerinţelor politicii sale economice, financiar-monetare, sociale, prin care să influenţeze activitatea agenţilor economici.

Trecerea de la un sistem hipercentralist la un sistem cu o economie de piaţă se desfăşoară treptat, prin intermediul unei perioade de tranziţie care are ca obiect crearea mecanismelor şi pârghiilor necesare funcţionării economiei de piaţă. Măsurile de politică fiscală joacă un rol important în programele economice ale unei ţări, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

Majoritatea statelor lumii îşi asigură finanţarea cheltuielilor publice pe seama resurselor fiscale. Unele state preferă impozitele directe, pe venit si pe avere, în timp ce altele se sprijină pe impozitele indirecte, pe consum, pe import-export. În evoluţia lor impozitele directe le-au precedat pe cele indirecte, adică pe cele aplicate pe consum.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte unul dintre cele mai importante impozite indirecte taxa pe valoare adăugată, caracteristicile, modul de percepere, precum şi trăsăturile distinctive, toate acestea în cadrul problemelor specifice României care, în această perioadă de tranziţie se confrunta cu situaţii cu totul noi.

Integrarea României în structurile europene şi adaptarea sa la cerinţele pieţei mondiale propun crearea unei economii concurenţiale, capabilă să producă pentru piaţa internă şi pentru export numai produse competitive corespunzătoare standardelor şi exigenţelor pieţei externe a Uniunii Europene, cât şi a celor ale pieţei mondiale. Realizarea unui asemenea obiectiv presupune crearea cadrului legislativ şi instituţional adecvat, respectiv armonizarea graduală a legislaţiei

Activităţile U.E. în domeniul T.V.A.-ului se rezumă la stabilirea principiilor armonizării sistemului T.V.A. cu ajutorul directivelor. Acest fapt permite statelor membre să-şi definească propria lor legislaţie între limitele fixate, dar în practică există diferenţieri substanţiale între ţările care au introdus T.V.A.-ul înaintea emiterii directivelor de către Comunitate.

Experienţa unor asemenea dispoziţii poate fi benefică pentru România, care a introdus T.V.A. în anul 1993, pe o bază compatibilă cu cea a Uniunii Europene, dar care în viitor trebuie să ţină cont din ce în ce mai mult de schimbările ce vor avea loc în acest ansamblu de state în care România vrea să se integreze.

CAPITOLUL I

SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA

1.1. Conceptul de sistem fiscal

Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societăţii este necesară constituirea unor importante fonduri băneşti la dispoziţia autorităţilor publice. Aceste fonduri se formează pe seama produsului intern brut şi sunt utilizate pentru finanţarea nevoilor sociale, atât de interes naţional, cât şi local.

Constituirea fondurilor se realizează prin transferul de putere de cumpărare de la diverse persoane fizice şi juridice la dispoziţia organelor administraţiei centrale şi locale. De la aceste fonduri se efectuează transferuri de putere de cumpărare către diverşi beneficiari, persoane fizice şi juridice.

Preview document

Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 1
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 2
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 3
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 4
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 5
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 6
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 7
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 8
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 9
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 10
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 11
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 12
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 13
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 14
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 15
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 16
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 17
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 18
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 19
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 20
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 21
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 22
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 23
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 24
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 25
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 26
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 27
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 28
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 29
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 30
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 31
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 32
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 33
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 34
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 35
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 36
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 37
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 38
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 39
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 40
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 41
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 42
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 43
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 44
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 45
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 46
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 47
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 48
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 49
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 50
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 51
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 52
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 53
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 54
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 55
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 56
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 57
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 58
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 59
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 60
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 61
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 62
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 63
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 64
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 65
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 66
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 67
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 68
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 69
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 70
Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata.doc

Alții au mai descărcat și

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Contabilitatea TVA-urilor

Argument Taxa pe valoarea adăugată este impozitul indirect suportat de consumatori, dar care este calculat în cote procentuale de fiecare agent...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Analiza Taxei pe Valoare Adaugata in Cadrul SC Agatia SRL

INTRODUCERE Termenul de impozit provine din latinescul “imponere” (a stabili cu forţa). În pre capitalism cu termenul de impozit erau denumite tot...

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Taxa pe Valoarea Adaugată

Prezentare generală a taxei pe valoarea adaugată Taxa pe valoarea adaugată este definit în literatura de specialitate ca fiind acel impozit...

TVA - Alocare și Impact

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?