Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comerciala

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comerciala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 119 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. GHEORGHE DIACONU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 5
1.Scopul si obiectivele lucrarii 5
2.Prezentarea generala a S.C. Gospodarie Comunala Locativa si Transport Dâmbovita S.A.
CAPITOLUL I DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALUL 10
1.1.Conceptul de capital 10
1.2.Sfera de cuprindere a capitalurilor 15
1.2.1.Structura capitalurilor proprii 16
1.2.2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 30
1.2.3.Subventii pentru investitii 33
1.2.4.Structura capitalurilor împrumutate 35
1.3.Evaluarea capitalurilor 42
1.4.Prezentarea capitalurilor în situatiile financiare 48
CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE SI ANALITICE A CAPITALURILOR LA S.C. G.C.L.T. S.A. DÂMBOVITA
2.1.Contabilitatea capitalurilor sociale 52
2.2.Amortizarea capitalurilor 67
2.3.Primele de capital 69
2.4.Rezervele din reevaluare 71
2.5.Rezerve 72
2.6.Rezultatul reportat 75
2.7.Rezultatul exercitiului 79
2.8.Subventii pentru investitii 82
2.9.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 84
2.10.Împrumuturi si datori asimilate 86
CAPITOLUL III ANALIZA ECONOMICO  FINANCIARA PRIVIND CAPITALURILE PROPRII
3.1.Analize bilantiere privind capitalurile proprii 91
3.1.1.Analiza situatiilor patrimoniale 91
3.1.2.Analiza capitalurilor prin metoda ratelor 94
3.1.3.Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finantare 98
3.2.Analiza performantelor întreprinderii pe baza contului de profit si pierderi
3.2.1.Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune 101
3.2.2.Analiza capitalurilor de autofinantare 105
3.3.Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 110
CONCLUZII 115
BIBLIOGRAFIE 118

Extras din document

INTRODUCERE

1.Scopul si obiectivele lucrarii

Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei societati cât si de a face o prezentare cât mai amânuntita a capitalului social, a primelor de capital, a rezervelor, a rezultatului reportat, a rezultatului exercitiului, a subventiilor pentru investitii, provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli cât si a împrumuturilor si datoriilor asimilate si de a trasa, cât se poate de elocvent, rolul pe care acestea îl au în cadrul unei întreprinderi.

Obiectivele principale ale acestei lucrari constau în :

-definirea termenului de capital cât si a celorlalte elemente care fac parte din capital: capitalul permanent (propriu si împrumutat) si capitalul temporar (datorii pe termen scurt);

-abordarile internationale privind notiunea si categoriile de capitaluri si implicatiile pe care acestea le au la înfiintarea unei societatii;

-evidentierea operatiunilor contabile legate de miscarile pe care capitalurile le fac în cadrul întreprinderii;

-prezentarea evidentei contabile a capitalurilor în cadrul firmei S.C. Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi S.A. Dâmbovita;

-prezentarea teoretica si practica a principalilor indicatori economico-financiari si analiza acestora cu date reale din situatiile financiare ale întreprinderii.

2.PREZENTAREA GENERALA A S.C. GOSPODARIE COMUNALA LOCATIVA SI TRANSPORT DÂMBOVITA S.A.

Societatea comerciala GOSPODARIE COMUNALA LOCATIVA SI TRANSPORTURI S.A. D-ta are sediul în zona de centru a municipiului Târgoviste si are ca obiect de activitate captarea si distribuirea energiei termice, servicii de salubritate, canalizare, reparatii pompe electrice, service auto, reparatii si constructii de locuinte, administrarea fondului locativ de stat.

Principalii sai benificiari sunt: populatia, institutiile publice si agentii economici din localitatile:Titu, Moreni, Fieni, Doicesti I.L.Caragiale, Petresti, Racari si Voinesti.

Societatea are subordonare locala si a fost înfiintata în baza Deciziei Consilului Judetean D-ta nr. 14/16.02.1995 si prevederile Ordonantei Guvernului nr.69/1994 si s-a format prin preluarea unei parti a patrimoniului fostei Regii Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa D-ta.

Capitalul cocial al societatii la data de 30.04.2002 este în suma de 3.212.162mii lei, iar cifra de afaceri este de 828.798mii lei.

Patrimoniul societatii este constituit din imobilizari corporale, care conform legii apartin domeniului public (mijloace fixe aferente activitatii de captare, exploatare si distribuire a apei potabile, epurarea apelor uzate; investitii pentru locuinte si constructii speciale aferente acestora) si imobilizari corporale care apartin domeniului privat al statului.

DENUMIRE, AMPLASAMENT, DATE GENERALE

Denumire: S.C. GOSPODARIE COMUNALA, LOCATIVA SI TRANSPORTURI S.A. DÂMBOVITA

Sediul societatii: ROMÂNIA, localitatea Târgoviste, str. Dr. Marinoiu, nr. 4

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comerciala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „VALAHIA”TÂRGOVISTE FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE