Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 25516
Mărime: 208.19KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. GHEORGHE DIACONU
UNIVERSITATEA „VALAHIA”TÂRGOVISTE FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 5

1.Scopul si obiectivele lucrarii 5

2.Prezentarea generala a S.C. Gospodarie Comunala Locativa si Transport Dâmbovita S.A.

CAPITOLUL I DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALUL 10

1.1.Conceptul de capital 10

1.2.Sfera de cuprindere a capitalurilor 15

1.2.1.Structura capitalurilor proprii 16

1.2.2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 30

1.2.3.Subventii pentru investitii 33

1.2.4.Structura capitalurilor împrumutate 35

1.3.Evaluarea capitalurilor 42

1.4.Prezentarea capitalurilor în situatiile financiare 48

CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE SI ANALITICE A CAPITALURILOR LA S.C. G.C.L.T. S.A. DÂMBOVITA

2.1.Contabilitatea capitalurilor sociale 52

2.2.Amortizarea capitalurilor 67

2.3.Primele de capital 69

2.4.Rezervele din reevaluare 71

2.5.Rezerve 72

2.6.Rezultatul reportat 75

2.7.Rezultatul exercitiului 79

2.8.Subventii pentru investitii 82

2.9.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 84

2.10.Împrumuturi si datori asimilate 86

CAPITOLUL III ANALIZA ECONOMICO  FINANCIARA PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

3.1.Analize bilantiere privind capitalurile proprii 91

3.1.1.Analiza situatiilor patrimoniale 91

3.1.2.Analiza capitalurilor prin metoda ratelor 94

3.1.3.Analiza echilibrului financiar pe baza tabloului de finantare 98

3.2.Analiza performantelor întreprinderii pe baza contului de profit si pierderi

3.2.1.Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune 101

3.2.2.Analiza capitalurilor de autofinantare 105

3.3.Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 110

CONCLUZII 115

BIBLIOGRAFIE 118

Extras din document

INTRODUCERE

1.Scopul si obiectivele lucrarii

Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei societati cât si de a face o prezentare cât mai amânuntita a capitalului social, a primelor de capital, a rezervelor, a rezultatului reportat, a rezultatului exercitiului, a subventiilor pentru investitii, provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli cât si a împrumuturilor si datoriilor asimilate si de a trasa, cât se poate de elocvent, rolul pe care acestea îl au în cadrul unei întreprinderi.

Obiectivele principale ale acestei lucrari constau în :

-definirea termenului de capital cât si a celorlalte elemente care fac parte din capital: capitalul permanent (propriu si împrumutat) si capitalul temporar (datorii pe termen scurt);

-abordarile internationale privind notiunea si categoriile de capitaluri si implicatiile pe care acestea le au la înfiintarea unei societatii;

-evidentierea operatiunilor contabile legate de miscarile pe care capitalurile le fac în cadrul întreprinderii;

-prezentarea evidentei contabile a capitalurilor în cadrul firmei S.C. Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi S.A. Dâmbovita;

-prezentarea teoretica si practica a principalilor indicatori economico-financiari si analiza acestora cu date reale din situatiile financiare ale întreprinderii.

2.PREZENTAREA GENERALA A S.C. GOSPODARIE COMUNALA LOCATIVA SI TRANSPORT DÂMBOVITA S.A.

Societatea comerciala GOSPODARIE COMUNALA LOCATIVA SI TRANSPORTURI S.A. D-ta are sediul în zona de centru a municipiului Târgoviste si are ca obiect de activitate captarea si distribuirea energiei termice, servicii de salubritate, canalizare, reparatii pompe electrice, service auto, reparatii si constructii de locuinte, administrarea fondului locativ de stat.

Principalii sai benificiari sunt: populatia, institutiile publice si agentii economici din localitatile:Titu, Moreni, Fieni, Doicesti I.L.Caragiale, Petresti, Racari si Voinesti.

Societatea are subordonare locala si a fost înfiintata în baza Deciziei Consilului Judetean D-ta nr. 14/16.02.1995 si prevederile Ordonantei Guvernului nr.69/1994 si s-a format prin preluarea unei parti a patrimoniului fostei Regii Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa D-ta.

Capitalul cocial al societatii la data de 30.04.2002 este în suma de 3.212.162mii lei, iar cifra de afaceri este de 828.798mii lei.

Patrimoniul societatii este constituit din imobilizari corporale, care conform legii apartin domeniului public (mijloace fixe aferente activitatii de captare, exploatare si distribuire a apei potabile, epurarea apelor uzate; investitii pentru locuinte si constructii speciale aferente acestora) si imobilizari corporale care apartin domeniului privat al statului.

DENUMIRE, AMPLASAMENT, DATE GENERALE

Denumire: S.C. GOSPODARIE COMUNALA, LOCATIVA SI TRANSPORTURI S.A. DÂMBOVITA

Sediul societatii: ROMÂNIA, localitatea Târgoviste, str. Dr. Marinoiu, nr. 4

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 54
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 55
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 56
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 57
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 58
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 59
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 60
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 61
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 62
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 63
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 64
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 65
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 66
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 67
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 68
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 69
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 70
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 71
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 72
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 73
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 74
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 75
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 76
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 77
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 78
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 79
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 80
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 81
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 82
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 83
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 84
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 85
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 86
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 87
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 88
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 89
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 90
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 91
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 92
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 93
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 94
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 95
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 96
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 97
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 98
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 99
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 100
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 101
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 102
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 103
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 104
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 105
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 106
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 107
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 108
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 109
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 110
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 111
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 112
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 113
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 114
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 115
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 116
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 117
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 118
Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Rezultatului Exercitiului si Calculul Impozitului pe Profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Capitaluri Proprii

- ARGUMENT - Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor,...

Capacitatea de Autofinanțare a Întreprinderii

Cuvinte cheie: autofinanţare, analiza situaţiei financiare, valoarea adăugată, S.C. ARTEX S.A., indicatori Tema lucrării de licenţă este...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Ai nevoie de altceva?